Kaasa finantsjuht, et seada ettevõttes finantsjuhtimise eesmärgid

Avasta uusi võimalusi ja ja muuda oma äri efektiivsemaks.

Me ei ole ainult raamatupidajad. Me oleme ärinõustajad, kes aitavad oma klientidel saavutada rohkem raha, rohkem aega & vähem muresid.

Meie kliendid töötavad koos meiega, et saavutada kontrolli oma tuleviku üle. Meie aitame neid planeerimise ja nõustamisega, mille tagalat kindlustavad korrektsed raamatupidamisteenus ja maksuarvestus.

Robby&Bobby on kaasaegne raamatupidamisettevõte, mis aitab väikestel ja keskmistel ettevõtjatel arendada oma äri ja saavutada oma eesmärke.

Kõrge kvaliteediga ja efektiivne finantsraamatupidamisteenus on sellest vaid üks osa. Järgmiseks loogiliseks sammuks on aidata oma kliente arendada, tõhustada ja kasvatada oma äritegevust. Meie finantsjuhtimisteenused on praktilised ja reaalsed teenused, mis loovad meie klientidele pikaajalist väärtust.

Finantsjuhtimisteenuste hulka kuuluvad

Täiendav Kliendikohtumine

Hinnatud kliendina saad sa lisaks vähemalt ühe tasuta Täiendava Kliendikohtumise aastas. See on mitmete meie klientide jaoks aasta üks olulisemaid sündmusi. Täiendav Kliendikohtumine on sulle võimalus vaadata üle oma aasta eesmärgid ja seada paika nende eesmärkide saavutamiseks vajalik tegevuskava. See annab võimaluse strateegiliseks vestluseks ja toob välja valupunktid, võimalused ja väljakutsed, et sa saaksid nende kõigiga tegeleda. Ja muidugi on see võimalus meile uurida, kuidas me saame sind rohkem aidata.

Tutvumise Tund

Kui sa tahad oma äritegevust ja finantstulemusi arendada, aga tunned, et praegune raamatupidaja ei suuda sind piisavalt toetada – võta meiega ühendust. Tule Tutvumise Tunnile, vaatame üle sinu olukorra ja arutame, kuidas me saaksime sulle abiks olla.

Kohtumise ajal me selgitame välja sinu põletavad probleemid, võimalused ja maksude kokkuhoiu võimalused ning vaatame, kuidas neid eesmärke saavutada saaks.

Kui vaja, siis saadame peale kohtumist sulle pakkumise meie teenuste kohta, olgu siis finantsjuhtimisteenuste ja/või finantsraamatupidamise teenuste kohta.

Rahavoogude juhtimine

Rahavoogude juhtimine on tähtis igale ettevõttele ja kriitiline tegur ellujäämiseks ja kasvamiseks. Meie Rahavoogude juhtimise teenus on välja töötatud selleks, et aidata kiirendada sinu rahakäibe tsüklit ja maksimeerida sinu rahavooge. See võimaldab sul ennustada suuri rahalisi väljamakseid ja vastata äritegevuses toimuvatele muutustele.

Rahavoogude juhtimine on otseselt seotud äriprotsessidega. Peale rahavoogude prognoosi koostamist me vaatame üle sinu protsessid ja uurime, kuidas rahavoogusid mõjutavaid tegureid parandada saaks.

Me kohtume sinuga kord kvartalis, analüüsime ja kohendame sinu peamisi rahavoogude mõõdikuid. Olles sulle finants-coachiks, aitame sul panna paika oma aastaeesmärgid ja 90 päeva tegevuskava, et kõik vajalikud parendustegevused tehtud saaksid.

Eelarvestamine ja aruandlus

Aitame sul kokku panna eelarve ning koostame igakuise juhtimisaruande, mis aitab sul jälgida, kuidas sul võrreldes eelarvega läheb ja kus tekivad lahknevused. Nii saad kiiresti oma tegevust muuta vastavalt vajadusele.

Kuluarvestus

Kui sa müüd erinevaid kaupu või teenuseid ja tahad oma kasumlikkust suurendada, on sul vaja mõista erinevate suundade kasumlikkust. Selleks on vaja kõik tulud ja kulud korrektselt ära jaotada. Aitame sul süsteemi üles seada ja lisame projektiaruandluse igakuisele juhtimisaruandele.

Äriplaani koostamine ja finantsjuhtimise eesmärk

Hea äriplaani koostamise protsess vaatab sinu äri südamesse ja hinge. Peale eeltöö tegemist on meil parem arusaamine sinu visioonist ja põhiväärtustest ning saame koos sinuga läbi viia neljatunnise planeerimiskoosoleku, et panna kokku selge kaheleheküljelise äriplaani. Üks lehekülg on lühike versioon klassikalisest äriplaanist ja teine lehekülg on sinu tegevuskava.

Selle teenuse tulemuseks on sinu finantsjuhtimise eesmärkide tuvastamine ja prioriteetide määramine. See võimaldab luua strateegiad sinu eesmärkide saavutamiseks, mis võimaldab hiljem võrrelda tegelikku tegevust eesmärkide vastu. Samuti saame paika panna 90-päevase tegevuskava, mis tegeleb kõige kriitilisemate ja kiiremate teemadega.

Mis kõige olulisem, see protsess võimaldab elimineerida ühe liigagi sageli ette tuleva probleemi – viivitamise, tegemiste edasilükkamise.

Igakuine või kvartaalne finants-coaching

Ettevõtte omanikuna sa võid vahel tunda ennast üksiku ja mittetoetatuna, tegeledes liiga vähe oma äri juhtimisega ja liiga palju igapäevase tööga. Meie igakuine või kvartaalne finants-coaching pakub sulle täiendavat tuge, et sa saavutaksid oma ettevõttega seotud soovitud tulemused.

Tulemuseks on kasvav kasumlikkus ja suuremad rahavood. Lisaks saad sa sulle kohandatud aruandlusvormid, et mõõta tegelikku tulemust prognoosi vastu ning meie toetuse, kindlustamaks, et sa jätkaksid oma eesmärkide nimel töötamist.

Ükskõik, kas su ettevõte vajab abi olulise muutuse läbiviimiseks või sa lihtsalt vajad regulaarset finants-coachingut, me aitame sind heameelega!

Need on võimsad finantsjuhtimisteenused, mis pakuvad sulle kiiret väärtust ja täiendavat selgust.

Võta meiega täna ühendust ja tule Tutvumise Tunnile!

Rohkem aega & rohkem raha.
Kasuta vabanenud aega uute võimaluste avastamiseks ja oma äri efektiivsemaks muutmiseks.