Täna räägime dividendidest ehk ettevõtte osanikele (või aktsionäridele) makstavast omanikutulust. Siin artiklis räägime, millised on dividendide maksmise tingimused, kui tihti neid võib maksta ja kuidas dividende maksustatakse.

Read more

Reeglina määratletakse töö tegemise koht lepingus valla või linnana (nt Jõelähtme vald või Kärdla linn). Kui tööd on vaja teha väljaspool töö tegemise kohta, olgu see Eestis või välismaal, siis ongi tegemist töölähetusega ning sellega kaasnevad lähetuskulud. Nõukogu või juhatuse liikme puhul on tegemist ametilähetusega, aga kehtivad samad reeglid. Lähetuskulude hüvitamist reguleerib valitsuse määrus  Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord

Read more

Sporditoetus on hea võimalus oma töötajate tervist maksuvabalt toetada.

Vaatame üle, millised on sellega kaasnevad võimalused ja kohustused. 

Read more