e-kaupleja hinnakujundus: kuidas määrata hinda ja kui suure rahavajadusega arvestadaE-kaubandusäris on tähtis oma tooteid õigesti hinnastada. Kahtlemata võib tekkida kiusatus müüa odavalt, sest hinnasurve on suur. Samas peab müük katma ära kõik kulud, mis e-kaubandusäriga seotud, lisaks peab müük tooma sisse piisavalt, et e-kaubandusäri oleks jätkusuutlik ja püsiv ning et aasta lõpu seisuga jääks midagi ka dividendide maksmiseks. Seepärast on hinnakujundus oluline teema iga e-kaupleja jaoks.

Read more

E-kaubanduse osakaal kasvab pidevalt – ennustatakse, et aastaks 2040 tehakse juba 95% ostudest üle veebi. Statistikaameti andmetel on Eestis viimase 12 kuu jooksul ostnud või tellinud tooteid ja teenuseid internetist 75% internetikasutajatest (eelmisel aastal oli see number 68%). Seega võib öelda, et toodete ja teenuste müük läbi mõne e-kaubanduse mudeli muutub ettevõtte edukuse seisukohast järjest olulisemaks.

Read more

nõuete allahindamine

Mida teha nõuetega, mis on aruandeperioodi lõpus bilansis üleval? Näiteks ostjate tasumata arved, mille põhjuseks on ostja maksejõuetus, ajutine finantsraskus või halvemal juhul pankrot? Kui esialgu võetakse nõuded arvele nende soetusmaksumuses, siis iga aruandeperioodi lõpus tuleb vaadata üle, milline on nõuete laekumise tõenäosus ja kas nõuete väärtus on langenud. Kui selgub, et nõuete väärtus on alanenud, siis tuleb nõuded alla hinnata.

Read more

kinnisvara käibemaks

Kinnisvara maksustamine käibemaksuga on üks keerulisemaid käibemaksuga seotud teemasid. Tuleb teada reegleid, millal on käibemaksu lisamine kohustuslik, millal valikuline ja millal käibemaksu mitte mingil juhul lisada ei tohi. Mittekäibemaksukohustuslasest ettevõtet kinnisvara käibemaksuga maksustamise teema ei puuduta, sest sõltumata tehingu suurusest tal käibemaksukohustust ei teki. Kõigil teistel on aga vaja teada, millised tehingud on käibemaksuga maksustatavad ja millised mitte.

Read more

tulu kajastamine teenuse osutamisel

Enamasti on teenuste tulu kajastamine suhteliselt lihtne, oluline on jälgida tekkepõhisuse printsiipi ja püüda hoida omavahel seotud tulud-kulud samas kuus. Keerulisemaks läheb tulu kajastamine teenuse osutamisel siis, kui teenuse osutamise periood on pikem kui üks kuu. Sellisel juhul kasutatakse tulu kajastamiseks valmidusastme meetodit.

Read more

tulu kajastamine kaupade müümisel

Kaupade müügitulu kajastamisel on olulised nüansid, mida jälgida. Eelkõige sõltub tulu kajastamine kaupade müümisel sellest, milline on tehingu iseloom ning kas omandiga seotud riskid ja hüved on üle läinud müüjalt ostjale või mitte. Koostasime selle tarbeks ülevaatliku artikli, millal kajastada tulu koheselt pärast tehingut ja millistel juhtudel on müügitulu kajastamise aeg juriidilise omandiõiguse üleminekust erinev.

Read more

arendusplaan ettevõtte juhtimise tööriist äriplaan

Kas oled kunagi mõelnud sellest, et tahaksid oma ettevõtte eesmärke seada kiirelt ja kompaktselt, ilma 50-leheküljelist strateegiat koostamata? Kui see tunne on tuttav, siis võiksid proovida arendusplaani koostamist. Arendusplaan on 1-leheküljeline koond äriplaanist, mille abil saad oma tegevust eesmärgistada ja läbi mõelda, kuhu sa ikkagi päriselt jõuda tahad. Kui suudad ühele leheküljele koondada kõik olulised asjad, joonistuvad siit välja vajalikud tegevused. Ning kui sa neid tegevusi regulaarselt teed, siis tegevuste mõju kumuleerub ja ettevõte areneb oluliselt kiiremini.

Read more

lepingud ja trendid

Töölepinguga töötavate inimeste arv on langustrendis nii meil kui mujal. Ühelt poolt on järjest enam hakanud levima töö korraldamine viisil, kus töötajaid ei hoitagi palgal ja ei nõuta nende kontoris istumist. Teiselt poolt on kasvanud inimeste arv, kes ise ühel või teisel põhjusel suure ettevõtte palgal olemisest huvitatud ei ole. Seda eriti noorte seas.

Read more

eelarve koostamine

Eelarve on oluline juhtimise tööriist igas suuruses ettevõttele. See võib olla detailne ja mahukas, aga võib ka olla lihtne ja ülevaatlik, eriti kui tegemist on mikrosuuruses ettevõtjaga. Et eelarve oleks võimalikult täpne, on selle koostamisel oluline järgida teatud põhimõtteid. Milliseid täpsemalt, tutvustame kohe lähemalt.

Read more

tasumata arve

Ükskõik, kui hoolikas ettevõtja sa oled, ükskord tuleb aeg, mil sulle jäetakse maksmata. Sattudes sellesse ebameeldivasse olukorda, saab määravaks see, kui kiiresti sa reageerid – kas tegeled probleemiga koheselt või kontrollid tasumata arveid alles aasta lõpus, kui võib olla juba hilja. Kui klient on jätnud arve maksmata, siis on ta muutunud sinu ees võlgnikuks. Kuidas võlgnikelt raha kätte saada ja kui palju üks laekumata arve sulle kokkuvõttes maksma võib minna, selgitame kohe lähemalt.

Read more