finantsanalüüsi praktiline rakendamine

Viies ettevõttes läbi diagnostika, saad sa teada, milline oma sinu ettevõtte üldine finantstervis ja kus on võimalikud probleemid. Et ettevõtet järjekindlalt arendada, jääb selleks üksi aga väheks. Soovides püsivalt eesmärkide suunas liikuda, peaks sa lisaks tegelema ka finantsanalüüsi praktilise rakendamisega, et saaksid teha õigeid otsuseid õigel ajal ja oskaksid näha trendide liikumist ajas.

Read more

ettevõtte finantsid

Ettevõtja arenguteel võib eristada 5 erinevat etappi  ̶  unistaja, alustaja, edeneja, ettevõtja ja tegija. Unistaja oled sa siis, kui sa alles kaalud ettevõtjaks hakkamist. Vahel võib see soov olla kujunenud sellest, et enam ei soovita palgatööle naasta. Samuti võib idee välja kasvada varasemast töökogemusest või kõrvalisest hobist. Olles ettevõtte asutanud, saab sinust alustaja. Käivet veel ei ole või natuke juba on ning kuigi see ei pruugi veel olla piisavalt regulaarne, tundub kõik siiski uus ja huvitav.

Read more

maksusoodustused

Töötaja motivatsioonipaketi tähtsaim osa on kahtlemata töö eest saadav tasu. Samas ei ole see tingimata ainus hüve, mida töötajale pakkuda – Eesti maksusüsteemis on tööandjal võimalik töötajale ette näha veel mitmeid muid maksusoodustusi, mille abil töötajate heaolu suurendada, lisaks on need maksustamise mõttes sageli palgast soodsamad.

Read more

ettevõtte diagnostika

Sageli kasutatakse finantssuhtarve vaid siis, kui pank või mõni muu rahastaja seda nõuab, nägemata nende juures ettevõttele vajalikku väärtust. Samas on finantssuhtarvud üks kõige ülevaatlikum viis oma ettevõtte diagnostikaks – nende abil on hea jälgida trende, samuti analüüsida, kuidas ettevõttel võrreldes konkurentidega läheb. Siin artiklis tutvustame 6 olulisemat suhtarvu, mida oma ettevõttes jälgida. Nende abil saad kohe hinnata, kuhu positsioneerub sinu ettevõte ja millised näitajad nõuavad kiiret reageerimist.

Read more

müügiarve koostamine

Müügiarvete teema puudutab kõiki ettevõtjaid – me kõik väljastame arveid ja saame arveid. Kuid milline üks müügiarve välja peaks nägema? Kordame üle olulisemad seadusest tulenevad nõuded ja praktilised soovitused ehk hea tava, mida müügiarvete koostamise juures silmas tuleks pidada.

Read more

raamatupidamise korraldamine

Kuidas korraldada oma ettevõtte raamatupidamist – kas teha raamatupidamist ise või osta teenust? Millal tasuks ettevõttesse palgata päris oma raamatupidaja? Ettevõtte algusfaasis teevad paljud ettevõtjad oma raamatupidamist ise. Mahu ja keerukuse kasvades tasuks aga finantsasjad professionaali hoolde usaldada. Ühelt poolt annab see sulle kindluse, et ettevõtte raamatupidamine on korrektne ja finantsasjad korras. Teiselt poolt võimaldab see sul ettevõtjana pühendada rohkem aega oma põhitegevusele. Laias laastus on ettevõtte raamatupidamise korraldamiseks 5 erinevat võimalust. Panime kirja iga võimaluse plussid ja miinused.

Read more

teenusettevõtte mõõdikud

Klassikaline ettevõtte juhtimisskeem näeb ette, et ettevõttele seatakse eesmärgid, määratakse tegevusplaan, tegutsetakse selle nimel ning lõpuks vaadatakse üle, kuidas läks. Öeldakse, et mida külvad, seda ka lõikad. Seetõttu on väga oluline, mida sa täpselt tulemuseks pead ning kuidas sa tulemust mõõdad. Näiteks kui sa loendad teenusettevõtte mõõdikuna klientide arvu ehk tükke, võib tagaplaanile jääda see, kuidas kliente teenindatakse ehk kvaliteet. Või keskendudes käibele, võib kergesti jääda tähelepanuta, kui suur on selle kõige juures tegelik kasum.

Read more

kasumi ettevõttesse investeerimine

Üks alatine küsimus ettevõtjate jaoks on, kui suure osa kasumist peaks investeerima ettevõttesse ja kui suure osa võiks välja võtta dividendide või töötasuna. Ettevõttesse investeerimine on ettevõtte kasvamise eelduseks. Kuid selleks, et eesmärkideni jõuda, peab investeeringute taga eksisteerima ka kindel plaan ja strateegia. Ning kõige selle juures ei tohiks ära unustada ettevõtte finantsilise stabiilsuse säilitamist ja ettevõtte omaniku enda finantsilisi huve.

Read more

teenuste kasumlikkus

Teenusettevõtetel seisab lähiaastatel ees rida suuri väljakutseid. Ettevõtete kasumlikkus on languses, kuid palgasurve on suur, mistõttu tuleb tegeleda töö efektiivsuse tõstmisega. Samal ajal võtavad järjest enam töid üle tarkvararobotid, mis töötavad 24-7 ja ei tee vigu. See kõik sunnib teenusettevõtteid mõtlema, milline on pakutavate teenuste kasumlikkus ja kuidas kasumlikkust tõsta.

Read more

tulumaksusoodustusega MTÜ nimekirja kuulumine

Maksusoodustusega ühenduste nimekirja kuulumine toob endaga kaasa soodustusi nii tulumaksusoodustusega MTÜ kui annetajate jaoks ning võimaldab mitmeid kulutusi teha maksuvabalt. Maksusoodustuse saamiseks peab ühing tegutsema avalikes huvides ja heategevuslikult, olema tegutsenud vähemalt kuus kuud ning esitanud vähemalt ühe aastaaruande. Tulumaksusoodustuse nimekirja kandmiseks tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada taotlus. Nimekirja uuendatakse alates käesolevast aastast iga kalendrikuu esimesel kuupäeval.

Read more