Kui sooviks on investeerida dividendiaktsiatesse, siis tasub süveneda ka maksustamisse. 

Dividendid kuulutatakse välja brutodividendidena, st enne tulumaksu kinnipidamist (v.a Eestis ja Lätis, kus räägitakse netodividendist). Vastavalt on ka dividendimäärad arvestatud enne tulumaksu kinnipidamist. Loe pikemalt siit.

Kui dividendimakselt peetakse kinni 30% tulumaksu, siis on sinu reaalne dividenditulu kolmandiku võrra väiksem, kui sa lootsid saada (aga loe edasi, vahel saab selle vastu abi).  

Dividendi maksustamine siinkohal tähendab seda, et dividendi väljamakselt on tulumaks kinni peetud. See, kui ettevõte maksis iga-aastasest kasumist tulumaksu (nagu toimub enamuses riikides), siin ei loe.

Märkus: ETF’de dividendidel on veel oma nüansse, sellest on Märten väga hea ülevaate kirjutanud (loe kindlasti ka kommentaare!) Saad seda teha siit.

Read more

Ettevõtte kaudu investeeringute tegemine on levinud praktika. 

Kui ettevõte saab dividenditulu, tasub huvi tunda nende senise maksustamise kohta. Teatud juhtudel on võimalik saadud dividendid endale maksuvabalt edasi maksta või kinnipeetud tulumaksu ulatuses oma dividendide tulumaksukohustust vähendada.

Reeglid sõltuvad osaluse suurusest dividende maksnud ettevõttes, alla või üle 10%.

Read more

Mis on dividend?

Dividend on omanikutulu – tulu, mida teenib ettevõttesse paigutatud kapital. Dividend ei ole tasu töö eest, selle eest makstakse töötasu. Dividenditulu on passiivne tulu ja seetõttu maksustatakse seda ainult tulumaksuga.

Dividende makstakse reeglina proportsionaalselt osaluse suurusega, aga põhikirjaga võib lubada ka ebaproportsionaalse maksmise. Dividend võib olla nii rahaline kui mitterahaline (turuväärtuses)

Eesti börsiettevõtted maksavad dividende 1-2x aastas, välismaal ka kvartaalselt – see sagedus ka väikestel ettevõtetel sobilik.

Read more