Toote omahind on tootmises väga oluline infoallikas, mis võimaldab toodetele õigemaid müügihindu määrata ja toodete kasumlikkust analüüsida.

Öun Drinks toodab erinevaid mahedaid käsitöölimonaade. Uusimaks tooteks on innovatiivne kirss-vaher vahujook. 

Öun Drinks alustas lihtsa omahinnaarvestusega, mis sisaldas ainult materjalikulu. Lisasime juurde nüüd ka tööjõukulu – seda saab kasutada ka kulukäiturina, lisades juurde nüüd ka muud tootmise üldkulud. Rääkisime juhatuse liikme Piretiga sellest projektist.

Read more

Raamatupidaja ülesanded on ajas muutunud, sõltuvalt tehnoloogia arengust ja turu vajadustest. Siin artiklis räägimegi, milline oli raamatupidamine lähiminevikus, mis on hetkel muutumas ja mida on toomas lähitulevik.

Milline oli raamatupidamine lähiminevikus?

Raamatupidaja nimetus tuleb sellest, et sajandite vältel ja veel isegi 30 aastat tagasi peeti  ettevõtte rahaasjade üle arvet suurtes paberzhurnaalides, mitte arvutis. Siis hakkasid toimuma muutused. 1990ndatel võeti kasutusele raamatupidamisprogrammid, internetipank, e-äriregister, e-maksuamet, 2000ndatel ostuarvete digiteerimine ja e-arved. 

Milline on raamatupidamine praegu?

Tänaseks on asendub andmesisestamine aina enam andmete kontrollimisega. Arvuti võtab andmed raamatupidamisprogrammi jaoks teistest programmidest (pangad, e-poed, äriprogrammid) juba automaatselt, kuid tehnoloogia pole veel nii kaugel, et ainult arvutit 100% usaldada saaks – raamatupidaja peab andmed siiski üle kontrollima. Lisaks tegeletakse praegusel ajal tõsiselt raamatupidamisprotsesside ümberkorraldamisega ja uute tehniliste lahenduste testimisega.

Raamatupidaja töös on muutunud ka väga oluliseks andmekaitsenormide ja rahapesu tõkestamise seaduse täitmine.

Samal ajal kasvab järjest vajadus aruandluse ja nõustamise järele. Ettevõtte kasv ja arendamine nõuab eesmärkide tõlkimist eelarveks, erinevate mõõdikute rakendamist ja aruandlust, mis hoiaks järge ettevõtte eesmärkide saavutamise teel.

Milline on raamatupidamine tulevikus?

Tulevikus (pakuks, et juba nii 10a jooksul) muutub raamatupidamisandmete sisestamine ja kontrollimine praktiliselt täielikult automaatseks. Raamatupidamise korraldamine liigub järjest enam raamatupidamisettevõtetesse, kel on olemas oskused ja võimalused selliseid automatiseerimislahendusi rakendada. 

Raamatupidaja kui nõustaja

Raamatupidaja oskab mõistagi teha raamatupidamist ja valdab hästi maksuteemasid. Aga lisaks oskab ta tihti ka laiemalt nõu anda – tuvastada finantsprobleeme, parendada rahavooge, arvestada toodete/teenuste kasumlikkust, tõlkida finantsnumbrid arusaadavaks, paika seada tegevusmõõdikute süsteemi ning võrrelda soovitud tulemusi tegelikkusega. 

Read more