edukas ettevõte aasta kavandamine

Et olla ettevõtluses edukas ja saavutada äris paremaid tulemusi, ei saa sa tegeleda ainult toote või teenuse müügiga, vaid pead seadma ka kaugemaid sihte ning nende nimel eesmärgipäraselt tegutsema. Alustuseks peaksid defineerima, mis on sinu jaoks edu ja milliseid tulemusi sa oma ärilt 5 või 10 aasta pärast ootad. Sealt edasi saad kavandada juba konkreetsed tegevused aastateks, kvartaliteks ja kuudeks, kuidas jõuda punktist A punkti B.

Read more

sobiva raamatupidaja valik

Tänapäeval, kus kõikvõimalikku andmesisestust saab järjest rohkem automatiseerida, muutub raamatupidaja valikul üha määravamaks, kui hästi ta suudab numbreid tõlgendada. Kui ettevõtlust alustades vajatakse eelkõige personaalset nõuandjat ja kindlust, et raamatupidamine oleks korras, siis ettevõtte kasvades lisandub järk-järgult ka juhtimisaruandlus ja prognoosimine, mis omakorda võib kaasa tuua selle, et pead ühel hetkel oma pikaaegsest raamatupidamispartnerist lahti ütlema ning leidma uue ja sobivama.

Read more

kingitused annetused vastuvõtukulud

Kui erisoodustustelt tuleb alati tasuda nii tulumaks kui sotsiaalmaks, siis kingitused, annetused ja vastuvõtukulud on seda tüüpi kulud, mis üldjuhul lähevad tulumaksuga maksustamisele, kuid mida saab teatud juhtudel teha ka maksuvabalt.

Read more

kulude maksustamine ettevõtja

Sõltumata sellest, millises valdkonnas sinu ettevõte tegutseb, pead sa üldjoontes teadma, mille eest riik sult makse nõuab. Samuti võiksid teada, millised on riigi poolt ettenähtud soodustused, et sa ei maksaks teadmatusest rohkem makse, kui tegelikult maksma peaks. Räägime kulude maksustamisest ehk ettevõtte tulumaksu loogikast Eestis ja mujal, maksuvabadest ja maksustatavatest kuludest, erisoodustustest ja ettevõtlusega mitteseotud kuludest.

Read more

omakapital ei vasta nõuetele

Aastaaruannet kokku pannes võib nii mõnigi ettevõtja saada ehmatuse osaliseks, avastades, et omakapital ei vasta seaduses ettenähtud nõuetele. Kuidas omakapital miinusesse saab minna ja mida sellistel juhtudel teha, selgitame lähemalt.

Read more

finantsanalüüsi praktiline rakendamine

Viies ettevõttes läbi diagnostika, saad sa teada, milline oma sinu ettevõtte üldine finantstervis ja kus on võimalikud probleemid. Et ettevõtet järjekindlalt arendada, jääb selleks üksi aga väheks. Soovides püsivalt eesmärkide suunas liikuda, peaks sa lisaks tegelema ka finantsanalüüsi praktilise rakendamisega, et saaksid teha õigeid otsuseid õigel ajal ja oskaksid näha trendide liikumist ajas.

Read more

ettevõtte finantsid

Ettevõtja arenguteel võib eristada 5 erinevat etappi  ̶  unistaja, alustaja, edeneja, ettevõtja ja tegija. Unistaja oled sa siis, kui sa alles kaalud ettevõtjaks hakkamist. Vahel võib see soov olla kujunenud sellest, et enam ei soovita palgatööle naasta. Samuti võib idee välja kasvada varasemast töökogemusest või kõrvalisest hobist. Olles ettevõtte asutanud, saab sinust alustaja. Käivet veel ei ole või natuke juba on ning kuigi see ei pruugi veel olla piisavalt regulaarne, tundub kõik siiski uus ja huvitav.

Read more

maksusoodustused

Töötaja motivatsioonipaketi tähtsaim osa on kahtlemata töö eest saadav tasu. Samas ei ole see tingimata ainus hüve, mida töötajale pakkuda – Eesti maksusüsteemis on tööandjal võimalik töötajale ette näha veel mitmeid muid maksusoodustusi, mille abil töötajate heaolu suurendada, lisaks on need maksustamise mõttes sageli palgast soodsamad.

Read more

ettevõtte diagnostika

Sageli kasutatakse finantssuhtarve vaid siis, kui pank või mõni muu rahastaja seda nõuab, nägemata nende juures ettevõttele vajalikku väärtust. Samas on finantssuhtarvud üks kõige ülevaatlikum viis oma ettevõtte diagnostikaks – nende abil on hea jälgida trende, samuti analüüsida, kuidas ettevõttel võrreldes konkurentidega läheb. Siin artiklis tutvustame 6 olulisemat suhtarvu, mida oma ettevõttes jälgida. Nende abil saad kohe hinnata, kuhu positsioneerub sinu ettevõte ja millised näitajad nõuavad kiiret reageerimist.

Read more

müügiarve koostamine

Müügiarvete teema puudutab kõiki ettevõtjaid – me kõik väljastame arveid ja saame arveid. Kuid milline üks müügiarve välja peaks nägema? Kordame üle olulisemad seadusest tulenevad nõuded ja praktilised soovitused ehk hea tava, mida müügiarvete koostamise juures silmas tuleks pidada.

Read more