raamatupidamise korraldamine

Kuidas korraldada oma ettevõtte raamatupidamist – kas teha raamatupidamist ise või osta teenust? Millal tasuks ettevõttesse palgata päris oma raamatupidaja? Ettevõtte algusfaasis teevad paljud ettevõtjad oma raamatupidamist ise. Mahu ja keerukuse kasvades tasuks aga finantsasjad professionaali hoolde usaldada. Ühelt poolt annab see sulle kindluse, et ettevõtte raamatupidamine on korrektne ja finantsasjad korras. Teiselt poolt võimaldab see sul ettevõtjana pühendada rohkem aega oma põhitegevusele. Laias laastus on ettevõtte raamatupidamise korraldamiseks 5 erinevat võimalust. Panime kirja iga võimaluse plussid ja miinused.

Read more

teenusettevõtte mõõdikud

Klassikaline ettevõtte juhtimisskeem näeb ette, et ettevõttele seatakse eesmärgid, määratakse tegevusplaan, tegutsetakse selle nimel ning lõpuks vaadatakse üle, kuidas läks. Öeldakse, et mida külvad, seda ka lõikad. Seetõttu on väga oluline, mida sa täpselt tulemuseks pead ning kuidas sa tulemust mõõdad. Näiteks kui sa loendad teenusettevõtte mõõdikuna klientide arvu ehk tükke, võib tagaplaanile jääda see, kuidas kliente teenindatakse ehk kvaliteet. Või keskendudes käibele, võib kergesti jääda tähelepanuta, kui suur on selle kõige juures tegelik kasum.

Read more

kasumi ettevõttesse investeerimine

Üks alatine küsimus ettevõtjate jaoks on, kui suure osa kasumist peaks investeerima ettevõttesse ja kui suure osa võiks välja võtta dividendide või töötasuna. Ettevõttesse investeerimine on ettevõtte kasvamise eelduseks. Kuid selleks, et eesmärkideni jõuda, peab investeeringute taga eksisteerima ka kindel plaan ja strateegia. Ning kõige selle juures ei tohiks ära unustada ettevõtte finantsilise stabiilsuse säilitamist ja ettevõtte omaniku enda finantsilisi huve.

Read more

teenuste kasumlikkus

Teenusettevõtetel seisab lähiaastatel ees rida suuri väljakutseid. Ettevõtete kasumlikkus on languses, kuid palgasurve on suur, mistõttu tuleb tegeleda töö efektiivsuse tõstmisega. Samal ajal võtavad järjest enam töid üle tarkvararobotid, mis töötavad 24-7 ja ei tee vigu. See kõik sunnib teenusettevõtteid mõtlema, milline on pakutavate teenuste kasumlikkus ja kuidas kasumlikkust tõsta.

Read more

tulumaksusoodustusega MTÜ nimekirja kuulumine

Maksusoodustusega ühenduste nimekirja kuulumine toob endaga kaasa soodustusi nii tulumaksusoodustusega MTÜ kui annetajate jaoks ning võimaldab mitmeid kulutusi teha maksuvabalt. Maksusoodustuse saamiseks peab ühing tegutsema avalikes huvides ja heategevuslikult, olema tegutsenud vähemalt kuus kuud ning esitanud vähemalt ühe aastaaruande. Tulumaksusoodustuse nimekirja kandmiseks tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada taotlus. Nimekirja uuendatakse alates käesolevast aastast iga kalendrikuu esimesel kuupäeval.

Read more

mtü raamatupidamine

MTÜ raamatupidamine on valdavalt sarnane äriühingu raamatupidamisega, kuid on teatud eripärad, millega tuleb mittetulundusühingute raamatupidamisel arvestada – nendeks on tulude arvestus, sihtfinantseerimise arvestus ja aastaaruande spetsiifika. Lisaks on oluline teada, et MTÜ võib teenitud tulu kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja ei või jaotada kasumit oma liikmete vahel. See on äriühingutega võrreldes oluline erinevus.

Read more

ettevõtte finantstervis

Kui hästi on sinu ettevõte valmis vastu seisma majanduse võimalikule jahtumisele, mõne suure kliendi lahkumisele või konkurentide hinnasurvele? Et ettevõtte kasv oleks jätkusuutlik ja kasum pigem kasvaks, mitte ei kahaneks, tuleks oma ettevõtte finantstervisel regulaarselt silma peal hoida ja selle eest pidevalt hoolitseda, et vältida tulevikus tõsisemate probleemide avaldumist.

Read more

e-kaupleja hinnakujundus: kuidas määrata hinda ja kui suure rahavajadusega arvestadaE-kaubandusäris on tähtis oma tooteid õigesti hinnastada. Kahtlemata võib tekkida kiusatus müüa odavalt, sest hinnasurve on suur. Samas peab müük katma ära kõik kulud, mis e-kaubandusäriga seotud, lisaks peab müük tooma sisse piisavalt, et e-kaubandusäri oleks jätkusuutlik ja püsiv ning et aasta lõpu seisuga jääks midagi ka dividendide maksmiseks. Seepärast on hinnakujundus oluline teema iga e-kaupleja jaoks.

Read more

E-kaubanduse osakaal kasvab pidevalt – ennustatakse, et aastaks 2040 tehakse juba 95% ostudest üle veebi. Statistikaameti andmetel on Eestis viimase 12 kuu jooksul ostnud või tellinud tooteid ja teenuseid internetist 75% internetikasutajatest (eelmisel aastal oli see number 68%). Seega võib öelda, et toodete ja teenuste müük läbi mõne e-kaubanduse mudeli muutub ettevõtte edukuse seisukohast järjest olulisemaks.

Read more

nõuete allahindamine

Mida teha nõuetega, mis on aruandeperioodi lõpus bilansis üleval? Näiteks ostjate tasumata arved, mille põhjuseks on ostja maksejõuetus, ajutine finantsraskus või halvemal juhul pankrot? Kui esialgu võetakse nõuded arvele nende soetusmaksumuses, siis iga aruandeperioodi lõpus tuleb vaadata üle, milline on nõuete laekumise tõenäosus ja kas nõuete väärtus on langenud. Kui selgub, et nõuete väärtus on alanenud, siis tuleb nõuded alla hinnata.

Read more