Kui suure osa kasumist peaksid sa investeerima ettevõttesse?

kasumi ettevõttesse investeerimine

Üks alatine küsimus ettevõtjate jaoks on, kui suure osa kasumist peaks investeerima ettevõttesse ja kui suure osa võiks välja võtta dividendide või töötasuna. Ettevõttesse investeerimine on ettevõtte kasvamise eelduseks. Kuid selleks, et eesmärkideni jõuda, peab investeeringute taga eksisteerima ka kindel plaan ja strateegia. Ning kõige selle juures ei tohiks ära unustada ettevõtte finantsilise stabiilsuse säilitamist ja ettevõtte omaniku enda finantsilisi huve.

Et teada saada, kui suurt summat kasumist ettevõttesse investeerida, tuleks alustada paar sammu kaugemalt.

1. Koosta nimekiri sellest, milliseid investeeringuid sinu ettevõte vajab

Enne numbriteni jõudmist pead sa välja selgitama, millised valdkonnad sinu ettevõttes investeeringut vajavad. Selleks on hea kokku panna ettevõtte arendusplaan või laiem strateegiline kava, et defineerida suund, kuhu sinu ettevõte lähimatel kuude ja aastate jooksul liigub.

Näiteks kas sa soovid:

  • suurendada müügitulu
  • kasvatada meeskonda
  • tuua turule uue toote või teenuse
  • tugevdada brändi
  • tõhustada tööprotsesse või ümber korraldada senist tööd
  • arendada oma oskusi või hoopis laiendada tegevust jne.

Olles määratlenud suuna, peaksid järgmiseks hindama, millised takistused või väljakutsed sul eesmärkide saavutamist hetkel takistavad. Kas selleks on näiteks administratiivse toe puudumine, madal tuntus, vähene klientide arv või vastupidi liiga suur klientide arv, mis ei lase sul keskenduda ettevõtte strateegilisele juhtimisele, vananenud seadmepark vm.

Eesmärkide ja võimalike takistuste väljaselgitamise järel pane kirja, milliseid investeeringuid sa soovitud eesmärkide saavutamiseks vajad, koos hinnangulise maksumuse ja märkega, kas tegemist on ühekordse või korduva kuluga. Mõnel juhul piisab eesmärkide saavutamiseks väiksemast tarkvaraostust. Teisel juhul on sul vaja teha suuremaid väljaminekuid nagu investeeringud seadmetesse või töötajate palkamine.

2. Pane paika prioriteedid ja ajaline raam

Sageli on vajalike investeeringute nimekiri üsna pikk. Siis on kasulik kirjasaanud investeeringud prioriteetsuse järjekorda seada, järjestades need lähtuvalt sellest, kui kiire nendega on ning kui kiirelt üks või teine investeering tulemusi toob. Mõned investeeringud võivad eeldada teise investeeringu tegemist sellele eelnevalt (näiteks pead esmalt soetama uue seadme, et saaksid võtta tööle inimese, kes seadmega tööle hakkab).

Investeeringute nimekirjale on alati vajalik lisada ka ajaline mõõde. Mis ajahetkel üks või teine investeering toimuma peaks? Kuue kuu pärast? Kahe, viie aasta pärast? Nii on sul lihtsam investeeringute kavale iga-aastast või kvartaalset rahalist mõõdet külge lisada.

3. Arvuta välja, kui suur on võimalik saadaolev kasum

Võimalik saadaolev kasum on maksimaalne summa, mida sul on võimalik oma ettevõttesse investeerida. See on raha, mis jääb sulle kätte pärast seda, kui oled lahutanud ettevõtte kulud müügitulust. Samas tuleb sul arvestada, et mitte kogu kasum ei ole reinvesteerimiseks saadaval. Sest sa võid kasumit kasutada ka ettevõtte kohustuste ja võlgade tasumiseks, samuti iseendale maksmiseks.

Keskmine kasum ühes kuus

Enne kui saad arvutada, kui suur on maksimaalne võimalik saadaolev kasum, pead sa välja selgitama, kui suur on sinu ettevõtte keskmine kasum ühes kuus. Keskmist kuu kasumit on kõige lihtsam leida, võttes raamatupidamisprogrammist välja kasumiaruande või paludes raamatupidajal endale koostada vastav raport. Kui sul ei ole raamatupidamisprogrammi, mis kasumiaruannet väljastaks, saad kasumi ka ise välja arvutada, lahutades kogu müügitulust kõik ettevõtte tegevusega seotud kulud.

Et teada saada, kui suur osa kasumist on potentsiaalselt saadaval, lahuta saadud tulemist maha ka kõik pikaajalised kohustused nagu laenud ja krediitkaardid, sest enne täiendavate investeeringute tegemist pead sa olema kindel, et sa ei investeeriks raha, mida pead kasutama kohustuste täitmiseks.

Minimaalne summa, mida sa vajad iseendale maksmiseks

Teades maksimaalset võimalikku saadaolevat kasumit, on aeg otsustada, milline on absoluutne miinimum, mida iseendale maksta. See on kõige madalam number, mida sa peaksid oma ettevõttelt saama, et see sind omanikuna finantsilises plaanis rahuldaks.

Mõnede ettevõtjate jaoks võib see number olla väga madal või isegi null. Teiste jaoks võib see olla oluliselt kõrgem. See kõik sõltub sinu finantsilisest olukorrast ja sellest, kas pühendud oma ettevõttele osalise koormusega ja saad palka mujalt või ongi see sinu põhiline töökoht.

4. Otsusta, kuidas jaotada kasum

Nüüd jõuame kõige põletavama küsimuseni – kuidas jaotada kasumit. Kas investeerida see ettevõttesse või maksta endale rohkem? Kuidas leida õige proportsioon?

Kasumi jaotamisele võib läheneda kahte moodi:

Variant A: liida kokku kõik vajaminevad investeeringud järgmisel kuul/kvartalil/aastal ja paiguta vajaminev summa investeeringutesse. Mis investeeringutest üle jääb, läheb sinu omanikutasuks.

See meetod toimib hästi ettevõtete puhul, kelle kuukasum on igakuiselt sama. Kui investeeringuteks vajalik summa ületab võimalikku saadaolevat kasumit, pead üle vaatama oma investeeringute ajakava või investeeringuid ümber järjestama.

Variant B: Teine variant on suunata investeeringutesse igakuisest kasumist kindel protsent. Selline lahendus sobib ettevõtetele, kelle kasum on kuude lõikes ebaühtlane ja kes eelistavad kasumi kasvades kasvatada ka investeeringuid, samas tagasihoidlikuma müügiga kuudes neid vähendades.

Sageli soovitakse teada, milline on optimaalne protsent, mida võiks kasumist ettevõttesse investeerida. Kuid selle asemel, et toetuda fikseeritud protsendile, peaks ettevõttesse investeerimise otsus sõltuma pigem sellest, millised on sinu ettevõtte eesmärgid ja sinu enda finantsootus ettevõttele omanikuna.

Summa, mida kasumist ettevõttesse investeerida, peaks olema suurusjärgus, millega sa oled valmis riskima, säilitades samal ajal finantsiline kindluse. Selge on see, et lihtsalt pangakontol raha hoidmine ettevõttele väärtust ei loo, seetõttu tasub igal juhul kasumit investeerida. Seda ei saa aga teha ilma põhjaliku eeltöö ja plaanita, sest nagu iga teine otsus äris, peab ka kasumi ettevõttesse investeerimine lähtuma ettevõtte strateegilisest plaanist ja selles kokkulepitud eesmärkidest.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga