Entries by Krista Teearu

Annetused Ukrainale ja nende maksustamine

On väga keeruline aeg. Ukrainas toimuv on väga traagiline ja vapustanud kogu maailma. Uudised tekitavad musti mõtteid ja rebivad energiast tühjaks. Meie saame omalt poolt aidata Ukrainat, sõjapõgenikke ja sealseid inimesi heategevusega. Selles postituses saad täpsemalt lugeda organisatsioonidest kellele annetada ja ka annetuste maksustamisest. Uuendus 24.03.22 – annetamine suurematele Ukrainat toetavatele MTÜ-dele nüüd ilma piirmääradeta!

Välismaiste dividendide tulumaks

Kui sooviks on investeerida dividendiaktsiatesse, siis tasub süveneda ka maksustamisse.  Dividendid kuulutatakse välja brutodividendidena, st enne tulumaksu kinnipidamist (v.a Eestis ja Lätis, kus räägitakse netodividendist). Vastavalt on ka dividendimäärad arvestatud enne tulumaksu kinnipidamist. Loe pikemalt siit. Kui dividendimakselt peetakse kinni 30% tulumaksu, siis on sinu reaalne dividenditulu kolmandiku võrra väiksem, kui sa lootsid saada (aga […]

,

Saadud dividendide tulumaksu kasutamine

Ettevõtte kaudu investeeringute tegemine on levinud praktika.  Kui ettevõte saab dividenditulu, tasub huvi tunda nende senise maksustamise kohta. Teatud juhtudel on võimalik saadud dividendid endale maksuvabalt edasi maksta või kinnipeetud tulumaksu ulatuses oma dividendide tulumaksukohustust vähendada. Reeglid sõltuvad osaluse suurusest dividende maksnud ettevõttes, alla või üle 10%.

,

Dividendide kajastamine ja maksustamine

Mis on dividend? Dividend on omanikutulu – tulu, mida teenib ettevõttesse paigutatud kapital. Dividend ei ole tasu töö eest, selle eest makstakse töötasu. Dividenditulu on passiivne tulu ja seetõttu maksustatakse seda ainult tulumaksuga. Dividende makstakse reeglina proportsionaalselt osaluse suurusega, aga põhikirjaga võib lubada ka ebaproportsionaalse maksmise. Dividend võib olla nii rahaline kui mitterahaline (turuväärtuses) Eesti […]

,

Töötervishoiuga seotud võimalused ja kohustused

Töötervishoiukulud on maksuvabad, kui nende kulude tegemine on vastavalt töötervishoiuseadusele ettevõtte kohustus (TTOS §13 lg1).  Seadus kohustab tööandjat tegema riskianalüüsi ja tegevuskava. Riskianalüüs määrab riskid, mis töötajat ohustavad ja tegevuskavas kirjeldab tööandja, mida ta riskide vältimiseks ja vähendamiseks ette võtab. Riskianalüüs ja tegevuskava on ka täiendavaks põhjenduseks, millised kulud on vajalikud ja millised mitte. Järgnev […]

Filiaali raamatupidamine

Filiaal on põhimõtteliselt nagu ettevõtte välismaal tegutsev osakond. Kui välismaa ettevõttel tekib Eestis regulaarne müügitulu ja palkab töötajaid, siis tuleb Eestis filiaal registreerida. Juhusliku tegevuse jaoks ei pea. Filiaalil on eraldi registrikood ja Eesti käibemaksunumber. Valdavalt kehtivad filiaalile sarnased reeglid kui tavalisele Eesti äriühingule, mõningate erisustega. Vaatame neid lähemalt.

Mitterahaline sissemakse

Osakapitali võib sisse maksta (või suurendada) nii rahas kui ka muu varaga (mitterahaline sissemakse). Kui rahaga tehtav sissemakse on ettevõtjatele loogiliselt arusaadavam, siis mitterahaline sissemakse tekitab hulga küsimusi. Uurime seda veidi erinevatest vaatevinklitest.

Eraisikutele tehtavate maksete maksustamine

Tulumaksuseadus ütleb, et ettevõtted peavad kinni pidama vajalikud maksud eraisikutele tehtavatelt väljamaksetelt (eranditeks on vaid vara müügiga seoses tehtavad väljamaksed ning väljamaksed FIE-dele, kuna neil on võimalus kulud maha arvata ja mitte täissummalt makse maksta).  Maksustamine sõltub sellest, mille eest makstakse. Kui tegemist on töösuhtega või võlaõigusliku lepinguga (inimene teeb aktiivset tööd ettevõtte heaks), tuleb […]

Varade allahindluse reeglid

Millal tuleb bilansis olevaid varasid alla hinnata? Kuidas see käib? Uurimegi seda järgnevalt. Järgnevad reeglid on toodud RTJ 5 ning kehtivad materiaalsele ja immateriaalsele põhivarale, samuti korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavatele kinnisvarainvesteeringutele.