Kuidas välja selgitada, milline on sinu ettevõtte teenuste kasumlikkus

,

teenuste kasumlikkus

Teenusettevõtetel seisab lähiaastatel ees rida suuri väljakutseid. Ettevõtete kasumlikkus on languses, kuid palgasurve on suur, mistõttu tuleb tegeleda töö efektiivsuse tõstmisega. Samal ajal võtavad järjest enam töid üle tarkvararobotid, mis töötavad 24-7 ja ei tee vigu. See kõik sunnib teenusettevõtteid mõtlema, milline on pakutavate teenuste kasumlikkus ja kuidas kasumlikkust tõsta.

Teenusettevõtte peamisteks otsekuludeks on palgakulud ja muud töötajatega seotud otsekulud, samuti lepinguliste töötajatega seotud kulud. Kuna kulud palkadele on suured, tuleks hoolega jälgida, milline on inimeste ajakulu ja kas teenuste tulu katab kulusid piisavas mahus, nii et ruumi jääb ka kasumiks.

Kuidas teenuste kasumlikkust hinnata

Teenuse kasumlikkuse jälgimiseks ja hindamiseks on sul vaja ülevaadet, kui suured on teenusest saadavad tulud ja teenusega seotud otsekulud. Saad seda teha, kui eristad tulusid ja kulusid projektide lõikes, et saaksid neid analüüsida kuude, kvartalite ja aastate kaupa.

1. Tulude-kulude jaotuse alus

Kui sul on kolm erinevat teenust, võid jagada tulud ja kulud erinevate teenuste vahel. Kui sul on üks teenus, aga kolm erinevat kliendisegmenti, võid tulud ja kulud jaotada segmentide vahel. Ja võid ka teha mõlemad vaated.

Raamatupidamisprogrammis tuleb selleks luua vastavad „projektid“, andmeväljad, soovitavalt lühikese ja selge nimetusega.

2. Lisainfo arvetele

Kui oled loonud projektid, lisa edaspidi igale müügiarvele ja ostuarvele (või vajadusel arve reale) külge õige projekt. Müügiarvetele lisab õige projekti müügiarve väljastaja. Kui arve väljasaatjaks on raamatupidaja, anna talle juhised projektide lisamise loogika kohta.

Ostuarvete õigeks liigitamiseks kasutatakse tihti ostuarvete haldusprogramme (nt Omniva, Fitek), kus ettevõtte töötajad saavad ostuarveid kinnitada ja õigeid projekte lisada. Kui ostuarved on pidevalt samad ja liigitus lihtne, piisab ka raamatupidajale juhise kirjutamisest.

3. Arvestuslikud tulud ja kulud

Korrektse tulemuse saamiseks ei pääse arvestuslike tulude ja kulude kajastamisest.

Esitamata müügiarved tuleb arvele võtta valmidusastme meetodil, millest saad pikemalt lugeda artiklist – Kuidas kajastada tulu teenuse osutamisel. Samuti tuleb arvele võtta kuluarved, mis kuuaruande koostamise ajaks laekumata.

4. Palgakulud

Palgakulude jagamiseks projektide vahel on erinevaid meetodeid. Kui projekte on palju ja erinevad inimesed tegelevad paljude erinevate projektidega, tuleb pidada ajaarvestust. Jah, see ei meeldi paljudele töötajatele (täiendav tüütu kohustus, lisaks saavad teised täpse ülevaate, kui palju ja millega keegi tegeleb), kuid see annab sulle ettevõtte juhina vajaliku ülevaate tööaja jaotusest, mille alusel saad teha ka täpset kulude jaotust.

Kui igal töötajal on projekte vaid mõni (nt Toomas tegeleb 50% projektiga A ja projektiga B, Anne tegeleb ainult projektiga B), võid kulud jaotada ka hinnanguliselt. Põhimõte on, et kui aja täpne mõõtmine ei anna olulist lisaväärtust, ei maksa selle peale aega ja energiat kulutada. Kui see on aga teenuste kasumlikkuse hindamise seisukohast oluline, siis tuleb seda siiski teha.

5. Muud otseselt projektiga seotud kulud

Lisaks palgakuludele jaga projektidele laiali ka muud otsesed inimesega seotud kulud – nt telefoni või autokulud. Samuti freelancerite kulud ja ostetud kaubad ja teenused, mis on väga selgelt konkreetse projektiga seotud.

Näide

Toomas tegeles septembris projektiga A 50% ajast, seega läheb projekti A kuludesse pool Toomase septembri palgakulust, arvestuslikust puhkusetasust, autorendist ja telefoniarvest. Lisaks käis Toomas Helsingis selle kliendiga kohtumas, mis tähendab, et projekt A märke saab külge kogu tema lähetuskulude aruanne.

Milline näeb välja teenusettevõtte kuuaruanne

Siin on üks näidis väikese teenusettevõtte kuuaruandest ehk võimalus, kuidas aruannet vormistada.

teenuste kasumlikkus kuuaruanne näide

Lõpetuseks – kui sa oled oma tegevuse kasumlikkusega rahul, teenustest saadav tulu katab ära tegevuskulud ja kasum on piisavalt priske, siis ei pea sa tingimata kuluarvestusega tegelema. Kui sa aga otsid võimalusi, kuidas saavutada suurem efektiivsus ja soovid, et teenuste kasumlikkus kasvaks ka tulevikus, siis peaksid kindlasti eeltoodud kulude ja tulude jaotamise meetodit oma ettevõttes rakendama, et saaksid pidevalt silma peal hoida, kuidas sinu teenuste kasumlikkusel läheb.

Soovitame lugeda ka artiklit: Miks on oluline teada, kui suur on sinu toodete ja teenuste kasumlikkus

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga