Pakendiarvestus ja maksud – muudatus 01.05.23

 

Pakendiarvetus-ja-maksud

Pakendiarvestusest on vähe räägitud ja teema on segane nii ettevõtjatele kui raamatupidajatele. Vaatame üle, millised kohustused pakenditega seonduvad.

Oluline muudatus alates 01.05.23 – kohustused laienevad kõigile pakendiettevõtjatele, ka neile väikestele, kes siiani aruandlusest vabastatud olid!

Kohustatud isik

  1. Kohustused on pakendiettevõtjal ehk sellel ettevõtjal, kes

a) täidab Eestis pakendi,
b) soetab teisest liikmesriigist pakendatud kauba või
c) impordib kolmandatest riikidest pakendatud kauba

Kui ettevõtja kasutab dropshippingu mudelit (tehas või vahendaja saadab kauba (enamasti) Hiinast otse eraisikule), ka siis on ta pakendiettevõtja. Kui ettevõtja ei tea kauba pakendite kaalu, kuna kaup saadetakse otse eraisikule, siis tuleb küsida pakendite kaal tarnijalt.

Pakend on mistahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks või esitlemiseks, toormest kuni valmiskaubani ning tootja käest tarbija kätte jõudmiseni.

Pakendiettevõtja kohustusteks on:

1) pakendiarvestus,
2) taaskasutus ja
3) pakendiaruandlus

Otse tarbijatele müüvatel pakendiettevõtjatel on ka kohustus pakendeid tagasi võtta, loe selle kohta siit: https://envir.ee/pakendiettevotjale

1. Pakendiarvestuse pidamise kohustus

Pakendiettevõtja peab pidama pakendiarvestust pakendimaterjali liikide kaupa regulaarset arvestust alates esimesest kilost. Pakendiarvestust peab pidama nii, et see võimaldaks pakendiaruande koostamist.

Kuni 30.04.23: kui kogused on väikesed, ehk

1) plastist pakend alla 100 kg aastas (25 kg kvartalis)
2) muust materjalist pakend alla 200 kg aastas (50kg kvartalis)

siis muid kohustusi peale arvestuse pidamise ei olegi. Arvestust peab pidama, sest ettevõtja peab suutma tõendada, et kogused jäävad alla piirmäära.

Kui kogused on suuremad, lisanduvad taaskasutuse ja aruandluse kohustus.

Alates 01.05.23: taaskasutuse ja aruandluse kohustus lisandub ka väikestele pakendiettevõtjatele, ilma piirmäärata!
Ka väga väikesed e-poed peavad nüüd tegema lepingu taaskasutusorganisatsiooniga.

2. Taaskasutuse korraldamise kohustus

Pakendiettevõtja kohustus on tagada turule lastud kauba pakendi ja pakenditest tekkinud jäätmete käitlemise ning kanda nendest tegevusest tulenevad kulud.
Ise käitlemine on keeruline ja selleks on eraldi nõuded, seega tavaliselt antakse see kohustus kirjaliku lepinguga üle taaskasutusorganisatsioonile. Neid on meil neli:

1) Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ,
2) Eesti Pakendiringlus OÜ,
3) Tootjavastutusorganisatsioon OÜ,
4) Eesti Pandipakend OÜ (tegeleb ainult pandipakendiga)

3. Pakendiaruandluse esitamise kohustus

Kui ettevõte on liitunud taaskasutusorganisatsiooniga, esitatakse pakendite andmed taaskasutusorganisatsioonile, kes siis esitab andmed Pakendiregistrile.

Kui ettevõtja ei ole taaskasutusorganisatsiooniga liitunud, esitab ta pakendiaruande otse Pakendiregistrile ja peab seal näitama kui palju on pakendit taaskasutusse ise suunatud.

Kui taaskasutuse kohustus on täitmata, tuleb esitada Maksu- ja Tolliametile pakendiaktsiisi deklaratsioon ja tasuda aktsiis. Aktsiis on palju suurem kui taaskasutusorganisatsioonile makstav tasu. Maksuarvestus on kvartalipõhine, tasaarveldusi varasema ja eelneva kvartaliga ei tehta, samuti ei tehta tasaarveldusi pakendimaterjali liikide vahel. Aktsiisi arvutamise õigsust ja maksmise tähtajalisust kontrollib Maksu- ja Tolliamet. Aktsiisi vale arvutamise, maksmisest kõrvalehoidumise või hilinenud maksmise puhul kohaldab riiklike maksude maksuhaldur maksukorralduse seaduses ettenähtud intressi ja sanktsioone.

Kui pakendit on üle 20 tonni kalendriaastas, tuleb pakendiaruandele tellida eraldi audit. Kui audiitorkontrolli aruanne on märkusteta, ei pea kolmel järgneval kalendriaastal audiitorkontrolli tellima.

Pakendiarvestus ega pakendiaruandlus ei ole tavapärase raamatupidamisteenuse osa, see tuleb eraldi tellida.

Ülalnimetatud kohustuste rikkumise eest võib ettevõtjat karistada kuni 200 000 (kakssada tuhat) euro suuruse trahviga (Pakendiseadus, §29 – §30’1).

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga