Kui sooviks on investeerida dividendiaktsiatesse, siis tasub süveneda ka maksustamisse. 

Dividendid kuulutatakse välja brutodividendidena, st enne tulumaksu kinnipidamist (v.a Eestis ja Lätis, kus räägitakse netodividendist). Vastavalt on ka dividendimäärad arvestatud enne tulumaksu kinnipidamist. Loe pikemalt siit.

Kui dividendimakselt peetakse kinni 30% tulumaksu, siis on sinu reaalne dividenditulu kolmandiku võrra väiksem, kui sa lootsid saada (aga loe edasi, vahel saab selle vastu abi).  

Dividendi maksustamine siinkohal tähendab seda, et dividendi väljamakselt on tulumaks kinni peetud. See, kui ettevõte maksis iga-aastasest kasumist tulumaksu (nagu toimub enamuses riikides), siin ei loe.

Märkus: ETF’de dividendidel on veel oma nüansse, sellest on Märten väga hea ülevaate kirjutanud (loe kindlasti ka kommentaare!) Saad seda teha siit.

Read more

Ettevõtte kaudu investeeringute tegemine on levinud praktika. 

Kui ettevõte saab dividenditulu, tasub huvi tunda nende senise maksustamise kohta. Teatud juhtudel on võimalik saadud dividendid endale maksuvabalt edasi maksta või kinnipeetud tulumaksu ulatuses oma dividendide tulumaksukohustust vähendada.

Reeglid sõltuvad osaluse suurusest dividende maksnud ettevõttes, alla või üle 10%.

Read more

Mis on dividend?

Dividend on omanikutulu – tulu, mida teenib ettevõttesse paigutatud kapital. Dividend ei ole tasu töö eest, selle eest makstakse töötasu. Dividenditulu on passiivne tulu ja seetõttu maksustatakse seda ainult tulumaksuga.

Dividende makstakse reeglina proportsionaalselt osaluse suurusega, aga põhikirjaga võib lubada ka ebaproportsionaalse maksmise. Dividend võib olla nii rahaline kui mitterahaline (turuväärtuses)

Eesti börsiettevõtted maksavad dividende 1-2x aastas, välismaal ka kvartaalselt – see sagedus ka väikestel ettevõtetel sobilik.

Read more

Töötervishoiukulud on maksuvabad, kui nende kulude tegemine on vastavalt töötervishoiuseadusele ettevõtte kohustus (TTOS §13 lg1). 

Seadus kohustab tööandjat tegema riskianalüüsi ja tegevuskava. Riskianalüüs määrab riskid, mis töötajat ohustavad ja tegevuskavas kirjeldab tööandja, mida ta riskide vältimiseks ja vähendamiseks ette võtab. Riskianalüüs ja tegevuskava on ka täiendavaks põhjenduseks, millised kulud on vajalikud ja millised mitte.

Järgnev jutt on mõeldud kontori/kodukontori inimestele. Tehased-laod-ehitused on hoopis teine teema, seal on oht inimeste elule ja tervisele reaalne ning tööohutus väga oluline.

Read more

Tulumaksuseadus ütleb, et ettevõtted peavad kinni pidama vajalikud maksud eraisikutele tehtavatelt väljamaksetelt (eranditeks on vaid vara müügiga seoses tehtavad väljamaksed ning väljamaksed FIE-dele, kuna neil on võimalus kulud maha arvata ja mitte täissummalt makse maksta). 

Maksustamine sõltub sellest, mille eest makstakse. Kui tegemist on töösuhtega või võlaõigusliku lepinguga (inimene teeb aktiivset tööd ettevõtte heaks), tuleb tasuda kõik tööjõumaksud. Kui tegemist on passiivse tegevusega (nt soovitusturundus, teose kasutada andmine), siis ainult tulumaks.

Viimasel ajal on tekkinud arutelu, millises ulatuses kehtib maksude arvestamise kohustus vahendusportaalidele, sest nad on ainult tasu vahendajad, mitte töö tellijad. 

See on tekitanud segadust teenuseosutajate seas, kes ei ole ka ise tulumaksu tasunud ning on hiljem Maksu- ja Tolliametilt nõude saanud. 

Maksuameti üldist arvamust tulumaksu kinnipidamise kohta saab täpsemalt lugeda siit.

Read more

 

Tööandjal on kohustus järgida Töötervishoiu ja Tööohutuse seadust. Siin artiklis vaatame, mis kohustused ja võimalused on tööandjal seoses töötervishoiuga. Sealhulgas räägime ka prillikompensatsioonist ja tööriietusest. 

Read more

Täna räägime dividendidest ehk ettevõtte osanikele (või aktsionäridele) makstavast omanikutulust. Siin artiklis räägime, millised on dividendide maksmise tingimused, kui tihti neid võib maksta ja kuidas dividende maksustatakse.

Read more

 

Sporditoetus on hea võimalus oma töötajate tervist maksuvabalt toetada.

Vaatame üle, millised on sellega kaasnevad võimalused ja kohustused. 

Read more

 

Tööga seoses tuleb ikka ette töösõite, aga töötaja ei ole kohustatud neid enda taskust kinni maksma. Kui ettevõte ei pea vajalikuks töötajale tööauto soetamist, siis on võimalus maksta autokompensatsiooni (ehk isikliku auto kasutamise hüvitist). Tööalasteks sõitudeks loetakse näiteks ka kliendikohtumisele sõitu, kontoritarvete poes käiku või töölähetuses käimist.

  Read more

 

Hetkel on väga aktuaalseks teemaks kodukontoris töötamine. Kuigi väga paljud väikeettevõtted kasutasid seda ka enne koroonaviiruse aega, on kodukontoris töötamine muutunud veelgi populaarsemaks ning on muutunud olude sunnil reaalseks töökeskkonnas. Kodukontori mõiste kohta saad rohkem lugeda siit.  Kõik ettevõtjad ei pruugi teada, et kodukontoris töötades on võimalus hüvitada nii mõnegi kulu maksuvabalt. Kui sa ei oma enda ettevõtet, aga töötad kodukontoris, siis on sulle abiks see info

Read more