Käibemaksu-tagastus

Alates 01.01.2022 kehtib käibemaksuseaduse muudatus, mis võimaldab lootusetutelt nõuetelt käibemaksu tagasi küsida, kui need on 1-3 aastat vanad.

Read more

 

Pakendiarvetus-ja-maksud

Pakendiarvestusest on vähe räägitud ja teema on segane nii ettevõtjatele kui raamatupidajatele. Vaatame üle, millised kohustused pakenditega seonduvad.

Oluline muudatus alates 01.05.23 – kohustused laienevad kõigile pakendiettevõtjatele, ka neile väikestele, kes siiani aruandlusest vabastatud olid!

Read more

On väga keeruline aeg. Ukrainas toimuv on väga traagiline ja vapustanud kogu maailma. Uudised tekitavad musti mõtteid ja rebivad energiast tühjaks. Meie saame omalt poolt aidata Ukrainat, sõjapõgenikke ja sealseid inimesi heategevusega. Selles postituses saad täpsemalt lugeda organisatsioonidest kellele annetada ja ka annetuste maksustamisest.

Uuendus 24.03.22 – annetamine suurematele Ukrainat toetavatele MTÜ-dele nüüd ilma piirmääradeta!

Read more

Kui sooviks on investeerida dividendiaktsiatesse, siis tasub süveneda ka maksustamisse. 

Dividendid kuulutatakse välja brutodividendidena, st enne tulumaksu kinnipidamist (v.a Eestis ja Lätis, kus räägitakse netodividendist). Vastavalt on ka dividendimäärad arvestatud enne tulumaksu kinnipidamist. Loe pikemalt siit.

Kui dividendimakselt peetakse kinni 30% tulumaksu, siis on sinu reaalne dividenditulu kolmandiku võrra väiksem, kui sa lootsid saada (aga loe edasi, vahel saab selle vastu abi).  

Dividendi maksustamine siinkohal tähendab seda, et dividendi väljamakselt on tulumaks kinni peetud. See, kui ettevõte maksis iga-aastasest kasumist tulumaksu (nagu toimub enamuses riikides), siin ei loe.

Märkus: ETF’de dividendidel on veel oma nüansse, sellest on Märten väga hea ülevaate kirjutanud (loe kindlasti ka kommentaare!) Saad seda teha siit.

Read more

Ettevõtte kaudu investeeringute tegemine on levinud praktika. 

Kui ettevõte saab dividenditulu, tasub huvi tunda nende senise maksustamise kohta. Teatud juhtudel on võimalik saadud dividendid endale maksuvabalt edasi maksta või kinnipeetud tulumaksu ulatuses oma dividendide tulumaksukohustust vähendada.

Reeglid sõltuvad osaluse suurusest dividende maksnud ettevõttes, alla või üle 10%.

Read more

Mis on dividend?

Dividend on omanikutulu – tulu, mida teenib ettevõttesse paigutatud kapital. Dividend ei ole tasu töö eest, selle eest makstakse töötasu. Dividenditulu on passiivne tulu ja seetõttu maksustatakse seda ainult tulumaksuga.

Dividende makstakse reeglina proportsionaalselt osaluse suurusega, aga põhikirjaga võib lubada ka ebaproportsionaalse maksmise. Dividend võib olla nii rahaline kui mitterahaline (turuväärtuses)

Eesti börsiettevõtted maksavad dividende 1-2x aastas, välismaal ka kvartaalselt – see sagedus ka väikestel ettevõtetel sobilik.

Read more

Töötervishoiukulud on maksuvabad, kui nende kulude tegemine on vastavalt töötervishoiuseadusele ettevõtte kohustus (TTOS §13 lg1). 

Seadus kohustab tööandjat tegema riskianalüüsi ja tegevuskava. Riskianalüüs määrab riskid, mis töötajat ohustavad ja tegevuskavas kirjeldab tööandja, mida ta riskide vältimiseks ja vähendamiseks ette võtab. Riskianalüüs ja tegevuskava on ka täiendavaks põhjenduseks, millised kulud on vajalikud ja millised mitte.

Järgnev jutt on mõeldud kontori/kodukontori inimestele. Tehased-laod-ehitused on hoopis teine teema, seal on oht inimeste elule ja tervisele reaalne ning tööohutus väga oluline.

Read more

Tulumaksuseadus ütleb, et ettevõtted peavad kinni pidama vajalikud maksud eraisikutele tehtavatelt väljamaksetelt (eranditeks on vaid vara müügiga seoses tehtavad väljamaksed ning väljamaksed FIE-dele, kuna neil on võimalus kulud maha arvata ja mitte täissummalt makse maksta). 

Maksustamine sõltub sellest, mille eest makstakse. Kui tegemist on töösuhtega või võlaõigusliku lepinguga (inimene teeb aktiivset tööd ettevõtte heaks), tuleb tasuda kõik tööjõumaksud. Kui tegemist on passiivse tegevusega (nt soovitusturundus, teose kasutada andmine), siis ainult tulumaks.

Viimasel ajal on tekkinud arutelu, millises ulatuses kehtib maksude arvestamise kohustus vahendusportaalidele, sest nad on ainult tasu vahendajad, mitte töö tellijad. 

See on tekitanud segadust teenuseosutajate seas, kes ei ole ka ise tulumaksu tasunud ning on hiljem Maksu- ja Tolliametilt nõude saanud. 

Maksuameti üldist arvamust tulumaksu kinnipidamise kohta saab täpsemalt lugeda siit.

Read more

 

Tööandjal on kohustus järgida Töötervishoiu ja Tööohutuse seadust. Siin artiklis vaatame, mis kohustused ja võimalused on tööandjal seoses töötervishoiuga. Sealhulgas räägime ka prillikompensatsioonist ja tööriietusest. 

Read more

Täna räägime dividendidest ehk ettevõtte osanikele (või aktsionäridele) makstavast omanikutulust. Siin artiklis räägime, millised on dividendide maksmise tingimused, kui tihti neid võib maksta ja kuidas dividende maksustatakse.

Read more