kriisimeetmed

Paljud sektorid on koroonakriisi tõttu kaotanud ligi 100% oma käibest. Et ettevõtjad keerulise aja üle elaksid, on riik välja töötanud kriisimeetmed olukorra leevendamiseks. Tõenäoliselt ei jää need meetmed viimasteks, sest töötuse määr on juba tõusuteel. Ilmselt ähvardab nii mõndagi ettevõtet lähiajal ka pankrot, kuigi riik soovitab selle otsusega pigem viivitada ning oodata, mis tulevik pikas plaanis toob.

Read more

kingitused annetused vastuvõtukulud

Kui erisoodustustelt tuleb alati tasuda nii tulumaks kui sotsiaalmaks, siis kingitused, annetused ja vastuvõtukulud on seda tüüpi kulud, mis üldjuhul lähevad tulumaksuga maksustamisele, kuid mida saab teatud juhtudel teha ka maksuvabalt.

Read more

kulude maksustamine ettevõtja

Sõltumata sellest, millises valdkonnas sinu ettevõte tegutseb, pead sa üldjoontes teadma, mille eest riik sult makse nõuab. Samuti võiksid teada, millised on riigi poolt ettenähtud soodustused, et sa ei maksaks teadmatusest rohkem makse, kui tegelikult maksma peaks. Räägime kulude maksustamisest ehk ettevõtte tulumaksu loogikast Eestis ja mujal, maksuvabadest ja maksustatavatest kuludest, erisoodustustest ja ettevõtlusega mitteseotud kuludest.

Read more

maksusoodustused

Töötaja motivatsioonipaketi tähtsaim osa on kahtlemata töö eest saadav tasu. Samas ei ole see tingimata ainus hüve, mida töötajale pakkuda – Eesti maksusüsteemis on tööandjal võimalik töötajale ette näha veel mitmeid muid maksusoodustusi, mille abil töötajate heaolu suurendada, lisaks on need maksustamise mõttes sageli palgast soodsamad.

Read more

nõuete allahindamine

Mida teha nõuetega, mis on aruandeperioodi lõpus bilansis üleval? Näiteks ostjate tasumata arved, mille põhjuseks on ostja maksejõuetus, ajutine finantsraskus või halvemal juhul pankrot? Kui esialgu võetakse nõuded arvele nende soetusmaksumuses, siis iga aruandeperioodi lõpus tuleb vaadata üle, milline on nõuete laekumise tõenäosus ja kas nõuete väärtus on langenud. Kui selgub, et nõuete väärtus on alanenud, siis tuleb nõuded alla hinnata.

Read more

kinnisvara käibemaks

Kinnisvara maksustamine käibemaksuga on üks keerulisemaid käibemaksuga seotud teemasid. Tuleb teada reegleid, millal on käibemaksu lisamine kohustuslik, millal valikuline ja millal käibemaksu mitte mingil juhul lisada ei tohi. Mittekäibemaksukohustuslasest ettevõtet kinnisvara käibemaksuga maksustamise teema ei puuduta, sest sõltumata tehingu suurusest tal käibemaksukohustust ei teki. Kõigil teistel on aga vaja teada, millised tehingud on käibemaksuga maksustatavad ja millised mitte.

Read more

lepingud ja trendid

Töölepinguga töötavate inimeste arv on langustrendis nii meil kui mujal. Ühelt poolt on järjest enam hakanud levima töö korraldamine viisil, kus töötajaid ei hoitagi palgal ja ei nõuta nende kontoris istumist. Teiselt poolt on kasvanud inimeste arv, kes ise ühel või teisel põhjusel suure ettevõtte palgal olemisest huvitatud ei ole. Seda eriti noorte seas.

Read more

teenuse käibemaks välisostjad

Eesti-siseselt teenust osutades on käibemaksu rakendamine üsna lihtne ja selge. Kui ettevõte ei ole käibemaksukohustuslane, siis osutab ta teenust 0 käibemaksuga, oma arvetele käibemaksu ei lisa ja ostudelt käibemaksu tagasi ei küsi. Kui ettevõtte käive ületab 40 000 eurot aastas või ettevõte on end vabatahtlikult käibemaksukohustuslaseks registreerinud, siis lisab ta oma teenuse arvetele igakordselt käibemaksu, millest tal on õigus maha arvata ostudega seotud käibemaks. Mis juhtub teenuse käibemaksuga aga siis, kui sinu ostjateks on välismaalased? Vaatame neid olukordi lähemalt.

Read more

E-kaubandus on kiirelt kasvav tegevusala nii meil kui mujal, e-kaubanduse maksud aga suhteliselt keeruline teema, mida valdavad vähesed. Et e-poodide raamatupidamist korrektselt teha, tuleb teada, kuidas arvestada makse ning millistes riikides makse maksta. See sõltub omakorda sellest, milline on sinu toode, kuidas sinu kaup liigub ning kes on ostjad.

Read more

kuidas käibemaks toimib

Käibemaksuga maksustatakse kaupade ja teenuste käivet ning see on riigi jaoks oluline tuluallikas, millesse me kõik vähemal või suuremal määral panustame. Näiteks kui sa tööl ei käi, siis sa otseselt riigile makse ei maksa, kuid käibemaksu ehk lisandväärtuse maksu kaudu panustad riigieelarvesse endiselt, seda läbi igapäevase kaupade ja teenuste tarbimise.

Read more