Tulumaksuseadus ütleb, et ettevõtted peavad kinni pidama vajalikud maksud eraisikutele tehtavatelt väljamaksetelt (eranditeks on vaid vara müügiga seoses tehtavad väljamaksed ning väljamaksed FIE-dele, kuna neil on võimalus kulud maha arvata ja mitte täissummalt makse maksta). 

Maksustamine sõltub sellest, mille eest makstakse. Kui tegemist on töösuhtega või võlaõigusliku lepinguga (inimene teeb aktiivset tööd ettevõtte heaks), tuleb tasuda kõik tööjõumaksud. Kui tegemist on passiivse tegevusega (nt soovitusturundus, teose kasutada andmine), siis ainult tulumaks.

Viimasel ajal on tekkinud arutelu, millises ulatuses kehtib maksude arvestamise kohustus vahendusportaalidele, sest nad on ainult tasu vahendajad, mitte töö tellijad. 

See on tekitanud segadust teenuseosutajate seas, kes ei ole ka ise tulumaksu tasunud ning on hiljem Maksu- ja Tolliametilt nõude saanud. 

Maksuameti üldist arvamust tulumaksu kinnipidamise kohta saab täpsemalt lugeda siit.

Read more

Ettevõte võib kokku puutuda erinevate tululiikidega, kuid kõike ei saa liigitada müügitulu alla.
Selles artiklis räägimegi erinevatest tululiikidest, millega ettevõtted kokku puutuvad. 

Read more

Millal tuleb bilansis olevaid varasid alla hinnata? Kuidas see käib? Uurimegi seda järgnevalt.

Järgnevad reeglid on toodud RTJ 5 ning kehtivad materiaalsele ja immateriaalsele põhivarale, samuti korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavatele kinnisvarainvesteeringutele.

Read more