Ettevõte võib kokku puutuda erinevate tululiikidega, kuid kõike ei saa liigitada müügitulu alla.
Selles artiklis räägimegi erinevatest tululiikidest, millega ettevõtted kokku puutuvad. 

Read more

Millal tuleb bilansis olevaid varasid alla hinnata? Kuidas see käib? Uurimegi seda järgnevalt.

Järgnevad reeglid on toodud RTJ 5 ning kehtivad materiaalsele ja immateriaalsele põhivarale, samuti korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavatele kinnisvarainvesteeringutele.

Read more

Töötukassa jätkab ka sel kevadel palgakulude hüvitamist nendele ettevõtetele, kelle käive on oluliselt langenud ja kellel ei ole oma töötajatele piisaval tööd pakkuda. Töötukassa pikk ja täpne jutt asub siin

Eesmärgiks on vältida koondamisi ja aidata ettevõttel keerulisest ajast üle saada.

Palgakulusid hüvitatakse ainult töölepinguga töötajate osas, kelle eest on makstud töötuskindlustust (jäävad välja VÕS-lepingud ja juhatuse liikmed).

VÕS lepingu võib kokkuleppel töötajaga ümber vormistada, aga seda tuleb teha alates tegelikust töösuhte algusest, sh tuleb muuta töötamise registri kanne.

Erinevalt esialgsest plaanist on hüvitis siiski mõeldud kõigi tegevusalade ettevõtetele, kes vastavad tingimustele. 

Read more