Kasumlikkuse analüüs

Kasumlikkuse analüüs

Kui soovid oma ettevõtte kasumit kasvatada, siis pead mõistma põhjalikult oma tulusid- kulusid ja kasumlikkust. Räägimegi siin, kuidas seda teha.

Kui ettevõttel on erinevaid tooteid/teenuseid, tasuks hakata kasutama kuluarvestust. Tulusid ja kulusid võiks sobivalt liigitada ja arvestada välja oma toodete/teenuste kasumlikkus, vajadusel ka klientide kasumlikkus. Kui see on tehtud, on sul võimalus ka enda ettevõtte kasumit mõistlike valikute kaudu tõsta. Kahjumlikel toodetel/teenustel/klientidel tuleks kulusid kärpida, hinda tõsta või hoopiski nendest loobuda. Kui andmeid ei ole, siis pole võimalik ka pädevaid otsuseid teha. See on üks oluline koht, kus raamatupidaja saab sulle abiks olla, ta saab sulle anda tõsiselt kasulikku lisainfot.

Tulud ja kulud võiks jaotada kahes vaates – kulud liikide kaupa ja kulud sisulise seotuse kaupa.

Kululiik näitab, millise kuluga on tegemist – näiteks kaubakulu, transpordi või rendikuluga. Kululiigid kajastatakse raamatupidamises kulukontodel. Väikeettevõtetel võib kontosid olla ehk 15-30, aga kontode arv kasvab kindlasti koos ettevõtte kasvuga. 

Tulud ja kulud on mõistlik kontode vahel liigitada järgnevalt:

  • Põhitegevuse tulud
  • Kulud, mis selgelt jaotatavad konkreetsetele toodetele (nt kaubakulu, paigaldus). Teenuste puhul (kui aega mõõdetakse) eeskätt palgakulu.
  • Kulud, mis on otseselt toodete müügiga seotud, aga mis ei ole selgelt konkreetsetele toodetele jaotatavad (nt laoteenused). Sellised kulud võivad olla suured, neid ignoreerida kindlasti ei saa ja neid saab jagada toodete vahel sobiva valemi alusel.

Põhitegevuse tulud miinus kulud annab kokku brutokasumi. Brutokasum peab olema piisavalt suur, et katta ära üldkulud ja soovitud kasumi. Kasumlikkuse arvestamine aitab just brutokasumit suurendada.

  • Püsikulud, nt kontori rendikulu 
  • Muud, juhuslikud tulud ja kulud

Nüüd oleme jõudnud ärikasumini. Ärikasum on ettevõtlusega seotud tulud ja kulud, kus aga ei ole veel arvesse võetud ettevõtte finantseerimisega seotud kulusid.

  • Finantseerimisega seotud intressikulu ja dividendide tulumaks.

Nüüd oleme jõudnud puhaskasumini, mis näitab ettevõtte kui terviku kasumlikkust. Puhaskasumi arvelt saab maksta omanikele dividende. Puhaskasumi (+amortisatsioon) arvelt saab teha ka ettevõtte arendamiseks vajalikke investeeringuid.

Dimensioon (objekt, projekt, kulukoht vms) näitab, millise tootega  tulud ja  kulud seotud on. Dimensioone kajastatakse raamatupidamises täiendaval kande väljal. Raamatupidamisprogrammis peaks olema kindlasti võimalus lisada ühele kandele ka mitu dimensiooni, see võimaldab tulusid-kulusid analüüsida mitmes vaates, näiteks erinevate toodete lõikes, pakkumiste lõikes, klientide või kliendigruppide lõikes.

Näide

Ettevõttel on kaks füüsilist kauplust, e-pood ja kontor. 

Müügitulu ja kaubakulu on siiani jaotatud ainult toodete lõikes, aga ettevõtte üldine kasumlikkus on ikkagi madal. Nüüd tahab juhatus teada, kuidas läheb erinevatel poodidel omavahel võrrelduna. Selleks lisati müügitulu ja kaubakulu kannetele ka vastava poe dimensioon. Lisaks lisati poe dimensioon ka selle poe müüjate töötasudele, poe ruumide rendile ja muudele selle poega otseselt seotud kuludele. Kontorikulusid jaotama ei hakatud.

Analüüsi tulemusena leiti, et ühe füüsilise poe kasumlikkus on väga väike. Nüüd on olemas sisendinfo edasiseks analüüsiks.

Kas see pood müüb koguseliselt vähem?
Kas selles poe müüdavad kaubad on väiksema kasumlikkusega?
Kas seal on rohkem vargusi / kaupade mahakandmisi?
Kui suur on selle poe müügitulu m2 kohta võrrelduna teise füüsilise poega? 

Lisaks saab koguda ka muid andmeid, näiteks klientide arvu kohta erinevatel päevadel ja kellaaegadel (füüsilises poes turvaväravate abil, e-poes Google Analyticsi abil). Samuti on siis võimalik analüüsida, kui palju ostjaid reaalselt ostu sooritavad.

Kui täpsem info on olemas, siis saab teha pädevaid otsuseid. Võibolla tasuks müügipinda või lahtiolekuaega vähendada või kahjumlikumast poest hoopiski loobuda? Või keskenduda selles poes eeskätt odavale kaubale? Kui sul andmeid ei ole, siis selliseid otsuseid on keeruline teha.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga