optsioonid

Optsioon on töötajale antud õigus osta ettevõtte aktsiaid kokkulepitud hinnaga ja kokkulepitud ajal. Osalusoptsioone kasutatakse töötajate motiveerimiseks, mis on eriti levinud alustavate ja start-up ettevõtete seas, aga laialt kasutusel ka näiteks börsiettevõtetes. Osalusprogrammide mõte on siduda töötajat tugevamini tööandjaga ning luua eeldused, et töötaja ei lahkuks ettevõttest kergekäeliselt. Start-up`ides kasutatakse optsioone ka palgaasemikuna, kui ettevõte on alles käivitumas ja kogu olemasolev raha investeeritakse toote või teenuse väljatöötamisse.

Read more

krüptovarade raamatupidamine

Krüptovaradega tehtavate tehingute puhul võib paralleeli tõmmata sularahas maksmisega – kui asjad käivad läbi panga, siis hoiab pank neil tehingutel silma peal, sularahatehinguid näeb aga ainult raamatupidaja, mis tähendab, et raamatupidajal on seda suurem vastutus ja roll tehinguid õigesti kajastada ja ka nende seaduslikkust jälgida.

Read more

krüptomaailma põhimõisted

Krüptoraha on kujunemas arvestatavaks alternatiiviks valitsuste ja keskpankade kontrollitavale traditsioonilisele rahale. Kui oled sellesse valdkonda sisenemas, siis pead endale esmalt selgeks tegema olulisemad põhimõisted ja terminid, mis krüptomaailmas käibel on. Vastata tuleb ka mitmetele küsimustele raamatupidaja poolt, et krüptovarad raamatupidamises alati õigesti kajastatud saaks.

Read more

kinnisvarainvesteeringu kajastamine

Investeeringuks soetatud kinnisvara kajastamisel raamatupidamises on kaks võimalust – kajastada seda õiglases väärtuses või soetusmaksumuses. Sõltuvalt majanduse seisust ja kinnisvaraobjekti asukohast võib kinnisvarainvesteeringu kajastamiseks sobiv meetod olla erinev. Vahetevahel võib ette tulla ka olukordi, kus varasemalt rakendatud meetodit on otstarbekas vahetada. Sealjuures on tähtis teada, et eelmiste perioodide andmeid ümber ei hinnata.

Read more

finantsvarade kajastamine raamatupidamises

Finantsvarade kajastamine raamatupidamises sõltub sellest, millise varaga on tegemist. Üldjuhul võetakse finantsvarad arvele soetusmaksumuses. Sealt edasi on kolm võimalust: kajastada varasid korrigeeritud soetusmaksumuses, rakendada õiglast väärtust või jääda soetusmaksumuse juurde, millest on maha arvatud allahindlused.

Read more

start-up finantsjuhtimine ja raamatupidamine

Start-up`ide finantsjuhtimise kõige kriitilisem osa on oskuslik rahavoogude juhtimine. Tähtis on jälgida, et raha ei saaks otsa ennem, kui järgmiseks vooruks on rahastus koos. Maksuseaduste mõttes on start-up`id täiesti tavalised ettevõtted, siin neile erisusi ei tehta. Ka raamatupidamist vajavad idufirmad täpselt samuti nagu teised äriettevõtted.

Read more

klientide ja konkurentide analüüs

Kuidas teada saada, kui hea on ühe või teise ettevõtte finantsvõimekus? Üks lihtsamaid võimalusi selleks on võtta äriregistrist välja tema viimane aastaaruanne ning uurida, kuidas eelmine majandusaasta läks. On tavapärane, et enne suurema tarnija või koostööpartneriga lepingu sõlmimist süüvitakse ka tema finantsnäitajatesse, et teada saada, kas ja millistel tingimustel on mõistlik talle krediiti müüa. Samuti on hea tava hoida silma peal konkurentide aastaaruannetel, et aru saada, kuidas sinu valdkonnas ettevõtetel läheb ja kuhu paigutub sinu ettevõte konkurentidega võrreldes.

Read more

kriisimeetmed

Paljud sektorid on koroonakriisi tõttu kaotanud ligi 100% oma käibest. Et ettevõtjad keerulise aja üle elaksid, on riik välja töötanud kriisimeetmed olukorra leevendamiseks. Tõenäoliselt ei jää need meetmed viimasteks, sest töötuse määr on juba tõusuteel. Ilmselt ähvardab nii mõndagi ettevõtet lähiajal ka pankrot, kuigi riik soovitab selle otsusega pigem viivitada ning oodata, mis tulevik pikas plaanis toob.

Read more

kaugtöö hüvitamine

Kaugtöö tegemise ja kodus töötamisega kaasnevad töötajale lisakulud. Näiteks võib tal vaja minna kiiremat internetiühendust, korralikku töölauda, töötooli, arvutit, monitori vms. Täiskohaga kodus töötades kulub ka rohkem elektrit ja vett. Kas ja millises ulatuses tööandja neid kulusid hüvitama peaks, sõltub asjaoludest, eriti sellest, kas kodukontoris kaugtööna töötamise võimalus on vastutulek töötajale või on see kohustuslik. Samuti sõltub kulude hüvitamine sellest, kui pikast kaugtöötamise perioodist me räägime.

Read more

Töötukassa töötasu hüvitis

Sellest nädalast saavad ettevõtjad taotleda töötukassalt töötasu hüvitist. Toetust ei jagata aga mitte kõigile. Töötasu hüvitise saamiseks peab ettevõte vastama kolmest seatud tingimusest vähemalt kahele. Nendeks on 30% käibelangus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, olukord, kus töötajatele pole võimalik kokkulepitud mahus tööd anda või fakt, et vähemalt 30% töötajatel on töötasu vähendatud vähemalt 30% või alampalgani. Seejuures makstakse hüvitist ainult töölepinguga tööd tegevatele töötajatele. Võlaõiguslikud töövõtjad ja FIE-d hüvitist praegu riigilt ei saa. On antud lootust, et ka see tuleb.

Read more