Reeglina määratletakse töö tegemise koht lepingus valla või linnana (nt Jõelähtme vald või Kärdla linn). Kui tööd on vaja teha väljaspool töö tegemise kohta, olgu see Eestis või välismaal, siis ongi tegemist töölähetusega ning sellega kaasnevad lähetuskulud. Nõukogu või juhatuse liikme puhul on tegemist ametilähetusega, aga kehtivad samad reeglid. Lähetuskulude hüvitamist reguleerib valitsuse määrus  Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord

Read more

majanduslangusKevadisest koroonakriisist tingitud tellimuste vähenemine on kaasa toonud majanduslanguse, mis puudutab ilmselt veel mõnda aega nii ettevõtjaid kui ka tarbijaid. Ja kuigi mitmes valdkonnas on nõudlus hakanud taastuma, ei tea keegi, mida toob endaga kaasa tulevik, mistõttu on tark end majanduslanguse vastu kindlustada.

Read more

kuluarvestus

Kuluarvestus aitab välja selgitada toote või teenusega seotud kulud, et hinnata nende kasumlikkust ning teha hinnastamiseks ja ettevõtte edukaks tegutsemiseks vajalikke otsuseid. Kuluarvestus tootmis- ja kaubandusettevõttes on kohustuslik. Teenusettevõtte kuluarvestus on vabatahtlik, kuid rangelt soovitatav, eriti siis, kui ettevõttel on plaanis kontrollitult kasvada.

Read more

maksmata arve

Klientidelt raha kätte saamine võib osutuda tõeliseks kadalipuks, seda eriti juhul, kui laekumata arved kuhjuvad ning sa ei ole varasemalt oma klientide krediidivõimekust kontrollinud. Kui arved jäävad laekumata, saab määravaks see, kui kiiresti sa probleemiga tegeled, sest laekumata arvelt tuleb siiski käibemaks tasuda, halvemal juhul lisaks tulumaks. Seetõttu on kõige parem, kui suudad arvete mittelaekumist ennetada juba eos.

Read more

investeeringute kajastamine

Alustavad ettevõtjad ja start-upid alustavad enamasti iseenda säästude ja FFF (friends, family and fools) toel. Kui ärimudel on paljulubav, võivad peagi ettevõtte vastu huvi tundma hakata investorid, kelle rahasüstide najal saab start-up oluliselt kiiremini kasvada. Vahel võib juhtuda, et mõni founderitest ehk asutajatest väsib ära või siis tekivad tal muud huvid ja ta soovib oma osaluse ära müüa. Vaatame neid kahte näidet lähemalt ja seda, kuidas käib investeeringute kajastamine bilansis.

Read more

optsioonid

Optsioon on töötajale antud õigus osta ettevõtte aktsiaid kokkulepitud hinnaga ja kokkulepitud ajal. Osalusoptsioone kasutatakse töötajate motiveerimiseks, mis on eriti levinud alustavate ja start-up ettevõtete seas, aga laialt kasutusel ka näiteks börsiettevõtetes. Osalusprogrammide mõte on siduda töötajat tugevamini tööandjaga ning luua eeldused, et töötaja ei lahkuks ettevõttest kergekäeliselt. Start-up`ides kasutatakse optsioone ka palgaasemikuna, kui ettevõte on alles käivitumas ja kogu olemasolev raha investeeritakse toote või teenuse väljatöötamisse.

Read more

krüptovarade raamatupidamine

Krüptovaradega tehtavate tehingute puhul võib paralleeli tõmmata sularahas maksmisega – kui asjad käivad läbi panga, siis hoiab pank neil tehingutel silma peal, sularahatehinguid näeb aga ainult raamatupidaja, mis tähendab, et raamatupidajal on seda suurem vastutus ja roll tehinguid õigesti kajastada ja ka nende seaduslikkust jälgida.

Read more

krüptomaailma põhimõisted

Krüptoraha on kujunemas arvestatavaks alternatiiviks valitsuste ja keskpankade kontrollitavale traditsioonilisele rahale. Kui oled sellesse valdkonda sisenemas, siis pead endale esmalt selgeks tegema olulisemad põhimõisted ja terminid, mis krüptomaailmas käibel on. Vastata tuleb ka mitmetele küsimustele raamatupidaja poolt, et krüptovarad raamatupidamises alati õigesti kajastatud saaks.

Read more

kinnisvarainvesteeringu kajastamine

Investeeringuks soetatud kinnisvara kajastamisel raamatupidamises on kaks võimalust – kajastada seda õiglases väärtuses või soetusmaksumuses. Sõltuvalt majanduse seisust ja kinnisvaraobjekti asukohast võib kinnisvarainvesteeringu kajastamiseks sobiv meetod olla erinev. Vahetevahel võib ette tulla ka olukordi, kus varasemalt rakendatud meetodit on otstarbekas vahetada. Sealjuures on tähtis teada, et eelmiste perioodide andmeid ümber ei hinnata.

Read more

finantsvarade kajastamine raamatupidamises

Finantsvarade kajastamine raamatupidamises sõltub sellest, millise varaga on tegemist. Üldjuhul võetakse finantsvarad arvele soetusmaksumuses. Sealt edasi on kolm võimalust: kajastada varasid korrigeeritud soetusmaksumuses, rakendada õiglast väärtust või jääda soetusmaksumuse juurde, millest on maha arvatud allahindlused.

Read more