Kasum-esimesena-süsteem-ettevõtjale

Kasum esimesena (Mike Michalowicz, Profit first) on süsteem väikeettevõtjale rahade majandamiseks. Kiitus Peeter Pärtelile, kes selle raamatu ka eesti keelde tõlkinud on. Väga hea mõtteviisi sättimise raamat, igati soovitan lugeda.

Read more

Raamatupidamisteenuse-kvaliteet

Selleks, et pakkuda kliendile kvaliteetset raamatupidamisteenust, peab teenusepakkuja mõistma, mida temalt oodatakse, teenuse sisu kliendiga võimalikult selgelt läbi rääkima ja vastavalt ka hinnas kokku leppima.

Uuringute kohaselt  on kliendi ootused raamatupidajale ja raamatupidamisettevõttele järgmised:

Read more

Mis on dividend?

Dividend on omanikutulu – tulu, mida teenib ettevõttesse paigutatud kapital. Dividend ei ole tasu töö eest, selle eest makstakse töötasu. Dividenditulu on passiivne tulu ja seetõttu maksustatakse seda ainult tulumaksuga.

Dividende makstakse reeglina proportsionaalselt osaluse suurusega, aga põhikirjaga võib lubada ka ebaproportsionaalse maksmise. Dividend võib olla nii rahaline kui mitterahaline (turuväärtuses)

Eesti börsiettevõtted maksavad dividende 1-2x aastas, välismaal ka kvartaalselt – see sagedus ka väikestel ettevõtetel sobilik.

Read more

Filiaal on põhimõtteliselt nagu ettevõtte välismaal tegutsev osakond. Kui välismaa ettevõttel tekib Eestis regulaarne müügitulu ja palkab töötajaid, siis tuleb Eestis filiaal registreerida. Juhusliku tegevuse jaoks ei pea.

Filiaalil on eraldi registrikood ja Eesti käibemaksunumber. Valdavalt kehtivad filiaalile sarnased reeglid kui tavalisele Eesti äriühingule, mõningate erisustega. Vaatame neid lähemalt.

Read more

Osakapitali võib sisse maksta (või suurendada) nii rahas kui ka muu varaga (mitterahaline sissemakse). Kui rahaga tehtav sissemakse on ettevõtjatele loogiliselt arusaadavam, siis mitterahaline sissemakse tekitab hulga küsimusi. Uurime seda veidi erinevatest vaatevinklitest.

Read more

Ettevõte võib kokku puutuda erinevate tululiikidega, kuid kõike ei saa liigitada müügitulu alla.
Selles artiklis räägimegi erinevatest tululiikidest, millega ettevõtted kokku puutuvad. 

Read more

Millal tuleb bilansis olevaid varasid alla hinnata? Kuidas see käib? Uurimegi seda järgnevalt.

Järgnevad reeglid on toodud RTJ 5 ning kehtivad materiaalsele ja immateriaalsele põhivarale, samuti korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavatele kinnisvarainvesteeringutele.

Read more

Töötukassa jätkab ka sel kevadel palgakulude hüvitamist nendele ettevõtetele, kelle käive on oluliselt langenud ja kellel ei ole oma töötajatele piisaval tööd pakkuda. Töötukassa pikk ja täpne jutt asub siin

Eesmärgiks on vältida koondamisi ja aidata ettevõttel keerulisest ajast üle saada.

Palgakulusid hüvitatakse ainult töölepinguga töötajate osas, kelle eest on makstud töötuskindlustust (jäävad välja VÕS-lepingud ja juhatuse liikmed).

VÕS lepingu võib kokkuleppel töötajaga ümber vormistada, aga seda tuleb teha alates tegelikust töösuhte algusest, sh tuleb muuta töötamise registri kanne.

Erinevalt esialgsest plaanist on hüvitis siiski mõeldud kõigi tegevusalade ettevõtetele, kes vastavad tingimustele. 

Read more

Kasumlikkuse analüüs

Kui soovid oma ettevõtte kasumit kasvatada, siis pead mõistma põhjalikult oma tulusid- kulusid ja kasumlikkust. Räägimegi siin, kuidas seda teha.

Kui ettevõttel on erinevaid tooteid/teenuseid, tasuks hakata kasutama kuluarvestust. Tulusid ja kulusid võiks sobivalt liigitada ja arvestada välja oma toodete/teenuste kasumlikkus, vajadusel ka klientide kasumlikkus. Kui see on tehtud, on sul võimalus ka enda ettevõtte kasumit mõistlike valikute kaudu tõsta. Kahjumlikel toodetel/teenustel/klientidel tuleks kulusid kärpida, hinda tõsta või hoopiski nendest loobuda. Kui andmeid ei ole, siis pole võimalik ka pädevaid otsuseid teha. See on üks oluline koht, kus raamatupidaja saab sulle abiks olla, ta saab sulle anda tõsiselt kasulikku lisainfot.

Read more

E-kaubanduse maksumuudatused 2021

Alates 01.07.2021 muutuvad e-kaubandust puudutavad käibemaksureeglid. Tegemist on viimaste aastate suurima käibemaksuloogika muutusega Euroopa Liidus. Peamiselt mõjutavad muudatused kaubamüüki EL eraisikutele nii saadetuna ühest EL riigist teise kui ka otse saatmisel välismaalt EL-i ostjale (dropshipping) ning kaubamüüki EL platvormidel (Amazon jm).

EMTA põhjalikku selgitust  saad lugeda siit.

Read more