Krüptovarad on suhteliselt uus nähtus, raamatupidamisarvestuse reeglid ei ole seadustesse jõudnud ja praktikagi ei ole veel päris paigas.

Toon siinkohal välja viis raamatupidajate viga ja viis ettevõtjate viga, mida krüptovarade arvestamisel tehakse.

Read more

 

Selleks, et ettevõte toodaks raha, tuleb rahal hoolega silm peal hoida. Planeeri oma finantsjuhtimise alased tegevused kalendrisse ja tee neid regulaarselt.

Read more

 

Majandusaasta on lõppenud ja raamatupidajal investeeringute arvestused tehtud. Aastaaruanne on samas veel kokku panemata. Kas sel vahepealsel ajal toimunud muutused võivad investeeringute väärtust mõjutada?

Read more

 

Tavapärased bilansi ja kasumiaruande finantsnumbrid on mõistagi olulised, aga need näitavad ajalugu. Neid aruandeid vaadatakse tagantjärele, eelmise kuu numbrid saavad valmis heal juhul järgmise kuu keskel. Finantsaruandeid koostatakse kuu kaupa, pooliku kuu kasumiaruanne ei näita suurt midagi.

Read more

 

Lisateenused-raamatupidamine

Raamatupidamine on sõna, millel on erinev tähendus raamatupidaja ja ettevõtja jaoks.
Raamatupidaja jaoks tähendab raamatupidamine minevikus toimunud tehingute korrektset kajastamist ja nendelt riigi poolt nõutud aruannete koostamist.

Read more

 

Käibemaksu-tagastus

Alates 01.01.2022 kehtib käibemaksuseaduse muudatus, mis võimaldab lootusetutelt nõuetelt käibemaksu tagasi küsida, kui need on 1-3 aastat vanad.

Read more

 

Kasum-esimesena-süsteem-ettevõtjale

Kasum esimesena (Mike Michalowicz, Profit first) on süsteem väikeettevõtjale rahade majandamiseks. Kiitus Peeter Pärtelile, kes selle raamatu ka eesti keelde tõlkinud on. Väga hea mõtteviisi sättimise raamat, igati soovitan lugeda.

Read more

Raamatupidamisteenuse-kvaliteet

Selleks, et pakkuda kliendile kvaliteetset raamatupidamisteenust, peab teenusepakkuja mõistma, mida temalt oodatakse, teenuse sisu kliendiga võimalikult selgelt läbi rääkima ja vastavalt ka hinnas kokku leppima.

Uuringute kohaselt  on kliendi ootused raamatupidajale ja raamatupidamisettevõttele järgmised:

Read more

Mis on dividend?

Dividend on omanikutulu – tulu, mida teenib ettevõttesse paigutatud kapital. Dividend ei ole tasu töö eest, selle eest makstakse töötasu. Dividenditulu on passiivne tulu ja seetõttu maksustatakse seda ainult tulumaksuga.

Dividende makstakse reeglina proportsionaalselt osaluse suurusega, aga põhikirjaga võib lubada ka ebaproportsionaalse maksmise. Dividend võib olla nii rahaline kui mitterahaline (turuväärtuses)

Eesti börsiettevõtted maksavad dividende 1-2x aastas, välismaal ka kvartaalselt – see sagedus ka väikestel ettevõtetel sobilik.

Read more

Filiaal on põhimõtteliselt nagu ettevõtte välismaal tegutsev osakond. Kui välismaa ettevõttel tekib Eestis regulaarne müügitulu ja palkab töötajaid, siis tuleb Eestis filiaal registreerida. Juhusliku tegevuse jaoks ei pea.

Filiaalil on eraldi registrikood ja Eesti käibemaksunumber. Valdavalt kehtivad filiaalile sarnased reeglid kui tavalisele Eesti äriühingule, mõningate erisustega. Vaatame neid lähemalt.

Read more