Raamatupidaja ülesanded on ajas muutunud, sõltuvalt tehnoloogia arengust ja turu vajadustest. Siin artiklis räägimegi, milline oli raamatupidamine lähiminevikus, mis on hetkel muutumas ja mida on toomas lähitulevik.

Milline oli raamatupidamine lähiminevikus?

Raamatupidaja nimetus tuleb sellest, et sajandite vältel ja veel isegi 30 aastat tagasi peeti  ettevõtte rahaasjade üle arvet suurtes paberzhurnaalides, mitte arvutis. Siis hakkasid toimuma muutused. 1990ndatel võeti kasutusele raamatupidamisprogrammid, internetipank, e-äriregister, e-maksuamet, 2000ndatel ostuarvete digiteerimine ja e-arved. 

Milline on raamatupidamine praegu?

Tänaseks on asendub andmesisestamine aina enam andmete kontrollimisega. Arvuti võtab andmed raamatupidamisprogrammi jaoks teistest programmidest (pangad, e-poed, äriprogrammid) juba automaatselt, kuid tehnoloogia pole veel nii kaugel, et ainult arvutit 100% usaldada saaks – raamatupidaja peab andmed siiski üle kontrollima. Lisaks tegeletakse praegusel ajal tõsiselt raamatupidamisprotsesside ümberkorraldamisega ja uute tehniliste lahenduste testimisega.

Raamatupidaja töös on muutunud ka väga oluliseks andmekaitsenormide ja rahapesu tõkestamise seaduse täitmine.

Samal ajal kasvab järjest vajadus aruandluse ja nõustamise järele. Ettevõtte kasv ja arendamine nõuab eesmärkide tõlkimist eelarveks, erinevate mõõdikute rakendamist ja aruandlust, mis hoiaks järge ettevõtte eesmärkide saavutamise teel.

Milline on raamatupidamine tulevikus?

Tulevikus (pakuks, et juba nii 10a jooksul) muutub raamatupidamisandmete sisestamine ja kontrollimine praktiliselt täielikult automaatseks. Raamatupidamise korraldamine liigub järjest enam raamatupidamisettevõtetesse, kel on olemas oskused ja võimalused selliseid automatiseerimislahendusi rakendada. 

 

Raamatupidaja kui nõustaja

Raamatupidaja oskab mõistagi teha raamatupidamist ja valdab hästi maksuteemasid. Aga lisaks oskab ta tihti ka laiemalt nõu anda – tuvastada finantsprobleeme, parendada rahavooge, arvestada toodete/teenuste kasumlikkust, tõlkida finantsnumbrid arusaadavaks, paika seada tegevusmõõdikute süsteemi ning võrrelda soovitud tulemusi tegelikkusega. 

Read more

Kassa- ja tekkepõhine raamatupidamine

On olemas kaks erinevat raamatupidamise meetodit – kassapõhine ja tekkepõhine. Siin artiklis räägime, mida need endas sisaldavad ja millal tohib ning saab kasutada kassapõhist raamatupidamist, millal aga tekkepõhist meetodit.

Read more

Raamatupidamisteenuse ostmise ABC

Iga ettevõtte raamatupidamine peab korras olema. Surm ja maksud on kaks vältimatut asja ja maksuarvestus tugineb raamatupidamisele. Siin artiklis räägimegi, millal on kindlasti juba raamatupidajat vaja ning millised variandid selleks olemas on.

Päris alustava ettevõtja raamatupidamine on lihtne ja tihti püüab ettevõtja ise sellega hakkama saada. Kui ettevõte ei ole käibemaksukohustuslane, inimestele väljamakseid ei tehta, siis ei taha riik ka makse saada ja saab raamatupidamise alustamisega veidi aega venitada. Samas väga kaua niimoodi jätkata ei saa.

Read more

Diskonteeritud rahavoogude meetod

Diskonteeritud rahavoogude meetod võimaldab hinnata ettevõtte, projekti või mõne varaobjekti õiglast väärtust.

Diskonteeritud rahavoogude meetod on matemaatiline meetod, kus on suur roll hinnangutel. Hinnang on tihti subjektiivne ja seetõttu on ka tulemus subjektiivsem kui pealtnäha paistab.

Read more

Raamatupidamisteenust on võimalik osta erineva hinnaga. Hind sõltub peamiselt sellest, milliseid teenuseid see endast sisaldab ning lisaks ka teenusepakkuja tasemest. Täpsemalt saad raamatupidamisteenuse hinna kujunemise kohta lugeda siit.

Käesolevast artiklist saad lugeda, millised on odavama ja kallima raamatupidamisteenuse plussid ning miinused ja kumba võiks Sul olla mõtekam hetkel osta.

Read more

Raamatupidamisteenuse sisu

Kui ettevõttel puudub vajadus ettevõttesisese raamatupidaja järgi, on võimalus see teenusena sisse osta. Raamatupidamisteenust on võimalik sisse osta raamatupidamisbüroost. Sõltuvalt teenusepakkujast erineb ka teenuse hind. Siit saadki lugeda, mis eelised on odavamatel ja kallimatel raamatupidamisteenustel.

Read more

Selles artiklis räägime, milliseid punkte peaks iga ettevõtja enda rahavoogude aruandes jälgima. Rahavoogude aruanne annab lugejale (ja ettevõtjale) infot ettevõtte kulude ning tulude kohta. Selle abil saab järeldada, kas ettevõte on jätkusuutlik ja suudab oma finantskohustusi täita. Rahavoogude aruanne pole kohustuslik mikroettevõtjale ega väikeettevõtjale, suurematel ettevõtetel on see osa aastaaruandest. 

Read more

Raamatupidajal tuleb vahel kokku puutuda nõuete diskonteerimisega. Millega on tegu ja kuidas seda teha?

Read more

Alustavale ettevõtjale võib finantsterminite maailm esialgu tunduda väga segane. Selleks, et oma toote või teenuse eest õiglast hinda küsida, on vaja peamisi finantstermineid teada ning mõista hinna kujunemise loogikat.

Read more