Kasum on, kuid raha pole? Või vastupidi?

raha ja kasum

Kes on vähegi ettevõtte juhtimise või raamatupidamisega kokku puutunud, on ilmselt tuttav olukorraga, kus ettevõtte finantsnumbrid on paberil väga ilusad, kuid pangakonto on praktiliselt nullis. Maksmata arvete kuhi ootab pingsalt iga järgmise müügiarve laekumist. Kuid mida ei ole, on raha.

Või toome vastupidise näite – ühel ilusal päeval võtad ettevõtte esindajana ette tee panka, kust soovid saada laenu ühe suurema seadme ostuks. Mõtled, et pangakontol on mitme kuu vahendid olemas ja see võiks anda pangale piisava garantii, et suudad laenu kohusetundlikult tagasi maksta. Kuid pank ei ole sinuga samal nõul. Saad pangalt eitava vastuse, sest ettevõtte tegevus ei ole kasumlik. Ehk siis raha on, kuid kasumit mitte.

 

Raha ja kasumi erinevus

Miks on raha ja kasum nii olulised ja kas üks saab ilma teiseta? Et neist kahest täpsemalt rääkida, tuleb esmalt mõista, et raha ja kasum on kaks erinevat näitajat. Ettevõtte finantsvõimekuse hindamisel vaadatakse neid mõlemaid.

Raha all mõistetakse ettevõtte vabu käibevahendeid. Raha on enamasti vaba jääk ettevõtte pangakontol, kuigi paljudel ettevõtetel on ka raha kassas, mis ei ole iseenesest keelatud. Raha hulka mõjutab näiteks see, kui pikad on tähtajad laekuvatel ostuarvetel või väljastatavatel müügiarvetel, samuti see, kui suured on igakuised kohustused, kas ja kui palju omanikud ettevõttest raha välja võtavad, kas on võetud erinevaid laene, soetatud põhivara jne.

Kasumi all mõistetakse tekkepõhiselt saadud tulemit, mille leidmiseks tuleb tekkepõhistest tuludest maha lahutada tekkepõhised kulud. Kasumit mõjutab lisaks ettevõtte äritegevusele näiteks põhivara amortisatsioon, kulude kapitaliseerimine, puhkusereserv, varade allahindlused ning muud arvestuslikud tulud ja kulud. Kuna kasumit arvestatakse tekkepõhiselt, on see mõnevõrra suhtelisem näitaja kui raha pangakontol ning seda saab erinevate finantsotsuste abil mõjutada.

 

Kuidas kasvatada raha?

Raha on vajalik selleks, et ettevõte oleks maksejõuline – see tähendab, et ettevõte peaks hoidma vaba raha arvel täpselt nii palju, kui on maksevõimekuse tagamiseks vajalik. Üldiselt peetakse heaks näitajaks, kui raha jääk on vähemalt 1/12 aasta kuludest. Kui raha jääk on väiksem, on ettevõtte tegutsemisvabadus väga piiratud ja iga laekumata arve võib saada (jäädavalt) saatuslikuks. Kui raha jääk on oluliselt suurem, võib see aga viidata sellele, et ettevõttest on välja võetud suur hulk sularaha, mis ei ole usaldusväärne. Või kui suur raha jääk asub pangakontol, tekib küsimus, miks ei suunata seda ettevõtte arendusse. Seisev raha ei teeni omanikule tulu, mis peaks olema äriettevõtte peamine eesmärk. Ja ettevõtte kasvamise alus.

Kui on tekkinud olukord, kus ettevõttel ei jätku käibevahendeid, tuleb esmalt üle vaadata müük ja hinnastamine – kas müüakse piisavalt? Kas hind on õige või katab vaevu tootmise/teenuse osutamisega seotud kulud? Teine asi, mida teha tuleks, on vaadata üle rahavoogude liikumine.

 

Kasulikud nõuanded, kuidas oma ettevõtte rahavoogusid paremini juhtida:

 • Esita müügiarve kohe pärast teenuse osutamist, sea võimalikult optimaalne (loe: sinu jaoks kasulik) maksetähtaeg.
 • Pikemaajaliste lepingute puhul jaota tasumine väikesteks osadeks, see on enamasti ka kliendile mugavam.
 • Tavapärasest suuremate tellimuste puhul küsi osalist ettemaksu.
 • Kontrolli regulaarselt tasumata arveid ja sea sisse viivised, määra oma ettevõttes selle eest vastutama kindel töötaja.
 • Tasu arveid maksetähtpäeval, varasem tasumine on kasulik vaid juhul, kui selle eest pakutakse allahindlust.
 • Ära soeta endale liiga suuri varusid, üleliigsed varud tagasta müüjale või müü edasi.
 • Tee uuele kliendile ja partnerile alati taustauuring – selgita välja, kui suure ettevõttega on tegemist, kas tal on maksehäireid jne. Kui tegemist on uue ettevõttega, siis hinda omanike ja juhatuse liikmete usaldusväärsust.
 • Kontrolli iga-aastaselt peamiste partnerite majandusnäitajaid – Äriregistrist on paari euro eest kättesaadavad kõigi ettevõtete majandusaasta aruanded.

 

Kuidas kasvatada kasumit?

Kui raha iseloomustab eelkõige ettevõtte maksevõimekust, siis kasum näitab seda, kas ettevõte on pikas plaanis elujõuline, kas ettevõtte väärtus on ajas kasvav ning kas ettevõte on võimeline omanikele tulu teenima. Nagu raha kasvatamisel, on ka kasumi puhul esmatähtis üle vaadata, kui palju müüakse ja kas tootel on õige hind, mis lisaks toote/teenuse omakulule peab alati sisaldama ka kasumit.

 

Lisaks mõjutavad ettevõtte kasumit veel järgmised näitajad:

 • Põhivara piirmäär – millise hinnani kantakse põhivara kohe kulusse ja millal võetakse bilanssi arvele.
 • Põhivara eluiga – mitme aasta jooksul põhivara kuluks kantakse.
 • Reservide kogumine – vähendab kasumit (kuid aitab edaspidi kasumit suurendada).
 • Arendusväljaminekute kapitaliseerimine või kuluks kandmine.
 • Nõuete, varude ja investeeringute allahindlused.

 

Kokkuvõtteks

Raha ja kasum on mõlemad olulised finantsvõimekuse näitajad. Et ettevõtte finantstervis oleks hea, tuleb tähelepanu pöörata nii ühele kui teisele. Raha ilma kasumita ei ole pikas plaanis tulutoov, vastupidine olukord võib aga viia pankrotini, vahel nii kiirelt, et reageerimiseks on juba hilja. Kui sinu ettevõte ei ole just investorite raha toel tegutsev start-up, kellesse stabiilselt raha juurde süstitakse, pead kindlasti hoidma silma peal nii rahal kui kasumil ning hoolitsema selle eest, et ettevõte püsiks õigel kursil, mitte ei tegeleks pidevalt finantstulekahjude kustutamisega.

 

Tunned, et vajad abi ettevõtte rahavoogude oskuslikumal juhtimisel või soovid saada nõu kasumiaruande kokkupanekul? Tutvu meie finantsjuhtimisteenusega või lepi meiega kokku kohtumise aeg. Kohtumise ajal selgitame välja sinu põletavad probleemid ja võimalused ning mõtleme ühiselt sinuga koos, kuidas saaksid oma eesmärke veelgi paremini saavutada.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga