Ettevõtte finantstervis vajab püsivat hoolt

,

ettevõtte finantstervis

Kui hästi on sinu ettevõte valmis vastu seisma majanduse võimalikule jahtumisele, mõne suure kliendi lahkumisele või konkurentide hinnasurvele? Et ettevõtte kasv oleks jätkusuutlik ja kasum pigem kasvaks, mitte ei kahaneks, tuleks oma ettevõtte finantstervisel regulaarselt silma peal hoida ja selle eest pidevalt hoolitseda, et vältida tulevikus tõsisemate probleemide avaldumist.

Numbrid, mida sa teadma pead

Tegevuskulud

Tegevuskulude all mõistetakse kõiki ettevõtte tegevusega seotud kulusid. Tegevuskulud koosnevad müüdud kaupade kulust ehk muutuvkulust (teenusosutajatel teenuse osutamisega seotud kulu) ja üldkulust.

Muutuvkulud on otseselt toote valmistamise või teenuse osutamisega seotud kulud. Üldkulud seevastu ei sõltu tootmise või teenuse osutamise mahust ning eksisteerivad sõltumata sellest, kui suur on müük konkreetsel kuul – sellisteks kuludeks on näiteks kontoriruumide rent, kindlustuskulu, admin-kulud (sh raamatupidamine), kommunaalkulud, koristusteenus jms.

Tegevuskulude lähem uurimine aitab mõista, kui palju sinu ettevõte peab igakuiselt teenima, et ettevõtet edukalt majandada. Analüüsides tegevuskulusid, saad sa üles leida võimalused, kuidas oma ettevõtte kulusid paremini kontrollida ja seeläbi kasumit suurendada.

Tasuvuspunkt ja üldkulude määr

Tasuvuspunkt näitab, kui palju sa pead müüma, et katta ära ettevõtte tegevusega seotud kulud. Üldkulude määr väljendab protsenti toote hinnast, mis kulub üldistele kuludele.

Tasuvuspunkt = üldkulud / (ühe ühiku hind – ühe kaubaühikuga seotud muutuvkulu)

Üldkulude määr = üldkulud / müük

Ideaalne üldkulude määr on võrdne või madalam valdkonna keskmisest üldkulude määrast. Üldkulude keskmise määra välja selgitamiseks võta ette viie konkurendi kasumiaruanded, arvuta välja üldkulude määr iga konkurendi lõikes ning leia nende keskmine.

Keskmine tulu

Keskmine tulu väljendab seda, kui palju sa keskmiselt mingil konkreetsel perioodil (näiteks kuus, kvartalis, aastas) teenid. Arvutades välja mingi konkreetse perioodi keskmise tulu, saad sa täpsemalt prognoosida, kui suur on keskmiselt sinu müük sellel perioodil. Näiteks kuupõhise keskmise tulu arvutamine aitab sul mõista, kui palju tulu võiksid prognoosida igasse konkreetsesse kuusse finantsaasta jooksul, mis on eriti oluline juhul, kui sinu äri on hooajaline.

Soovides teada saada keskmist aastatulu, liida kokku tulud aastate kaupa ja jaga saadud tulem aastate arvuga.

Keskmine aastane tulu = Kogutulu X aasta jooksul / X

Kuupõhise keskmise tulu leidmiseks liida kõik vaadeldava kuu tulud erinevate aastate lõikes ning jaga see vaadeldud aastate arvuga.

Keskmine tulu konkreetses kuus = Müügitulu kokku konkreetses kuus X aasta jooksul / X

Keskmise tulu väljaarvutamine kuude kaupa aitab sul oluliselt paremini planeerida ettevõtte rahavoogusid. Nii saad täpsemalt prognoosida, kui palju sul igal perioodil raha kasutada on.

Rahavood

Rahavood kajastavad ettevõtte rahalisi laekumisi ja väljaminekuid ning seda, kui palju sul on vabu vahendeid. Kui rahavoog on positiivne, siis on sul piisavalt raha, et arveid tasuda. Kui rahavoog on negatiivne, siis saab sul raha otsa kiiremini kui vaja.

Oskuslik rahavoogude planeerimine tagab ettevõte maksejõulisuse ja garanteerib, et sul on pangakontol piisavalt vahendeid tarnijate arvete tasumiseks, töötajate palkade maksmiseks jm. Olukorrad, kus kasumit on, aga raha mitte või vastupidi on üsna sagedased, sest rahavoog võib olla negatiivne ka ettevõttel, kelle finantsnäitajad paberil on väga ilusad. Seetõttu on rahade laekumise ja väljamineku planeerimine oluline absoluutselt igas suuruses ettevõtte jaoks.

Kuidas oma ettevõtte finantstervist hinnata

Ettevõtte finantstervise hindamiseks sea ettevõttes sisse korralik aruandlussüsteem, mis annaks sulle infot, kuidas kiiremini kasvada, kuidas rohkem kasumit teenida, kuidas rahavoogusid paremini kontrollida ning kuidas ettevõtet numbritele tuginedes efektiivsemalt juhtida.

Kolm kõige tähtsamat finantsaruannet on:

  • kasumiaruanne – annab infot, kui palju sa oled teeninud ning kui palju ja millele raha kulutanud
  • bilanss – toob välja varad, kohustused ja omakapitali
  • rahavoogude aruanne – näitab, kuidas sinu raha liigub ettevõttesse sisse ja ettevõttest välja ning kui palju on sul vabu vahendeid igapäevaste kohustuste täitmiseks.

Aruannetele lisaks koosta finantsprognoosid, mis aitaksid sul näha, kuidas sinu ettevõttel tulevikus läheb. Prognooside koostamisel võta aluseks eelmiste kuude ja aastate finantsaruanded ja põhinäitajaid, et välja selgitada trendid, mis sinu ettevõtte finantse iseloomustavad.

Näiteks võid sa analüüsi tulemusel avastada, et sinu muutuvkulud on aasta aastalt liikunud üles ja see sööb olulisel määral sinu kasumit. Koostades prognoose, saad sa hinnata, kuidas need trendid mõjutavad sinu äri ühe, kahe või viie aasta lõikes ja selle pinnalt teha otsuseid, kas midagi vajab muutmist. Samuti saad prognooside abil ennustada, kuidas mõjutab sinu äri kahe aasta jooksul näiteks see, kui sa vähendad oma püsikulusid summas X.

 

Et tagada oma ettevõttele püsivalt hea finantstervis, tuleks rakendada regulaarset juhtimisarvestust ja pidevalt näitajaid monitoorida. Ühelt poolt tagab see ettevõtte stabiilsuse, samas annab see ka väärtuslikku infot, kuidas ettevõtet veelgi paremini juhtida. Ettevõtte finantstervise eest hoolitsemiseks on hea, kui sul on abiks kaasaegne raamatupidaja, kes mõtleb sinuga sisuliselt kaasa. Otsides raamatupidajat, kes oleks sulle äri kasvatamisel toeks, võta meiega ühendust.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga