Kes saavad töötukassalt taotleda töötasu hüvitist?

Töötukassa töötasu hüvitis

Sellest nädalast saavad ettevõtjad taotleda töötukassalt töötasu hüvitist. Toetust ei jagata aga mitte kõigile. Töötasu hüvitise saamiseks peab ettevõte vastama kolmest seatud tingimusest vähemalt kahele. Nendeks on 30% käibelangus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, olukord, kus töötajatele pole võimalik kokkulepitud mahus tööd anda või fakt, et vähemalt 30% töötajatel on töötasu vähendatud vähemalt 30% või alampalgani. Seejuures makstakse hüvitist ainult töölepinguga tööd tegevatele töötajatele. Võlaõiguslikud töövõtjad ja FIE-d hüvitist praegu riigilt ei saa. On antud lootust, et ka see tuleb.

Hüvitise meede on tehtud koondamiste vältimiseks või vähemalt edasilükkamiseks. Hetkel on selge, et hüvitist saab taotleda perioodi märts – mai eest ning kokku makstakse hüvitist maksimaalselt 2 kuu jagu. Seejuures ei tohi tööandja töötajat hüvitise saamise kuul ja sellest järgneval koondada.

Kellele on töötasu hüvitis mõeldud

Hüvitis on suunatud era- ja avalik-õiguslike ettevõtete töölepinguga töötajate töötasu osaliseks katmiseks. Selle all mõeldakse töötajaid, kelle pealt on makstud töötuskindlustust.

Hüvitist saavad taotleda kõik ettevõtted, sõltumata oma suurusest ja vanusest, samuti MTÜ-d ja avalik-õiguslikud asutused. Välja jäävad riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused. Neile on kavandatud teised meetmed.

Tööandja, kes soovib hüvitist taotleda, peab vastama vähemalt kahele kriteeriumile kolmest:

1) müügitulu 30% väiksem vs eelmise aasta sama kuu

2) ei ole samas mahus tööd anda vähemalt 30% töötajatele

3) vähemalt 30% töötajatel on töötasu vähendatud vähemalt 30% (või alampalgani); võrdluseks töölepingus sätestatud tasu.

Kui ettevõte on noorem kui aasta ja müügitulu eelmise aasta kohta ette näidata ei ole, siis kahele teisele tingimusele vastates on tal sellegipoolest õigus hüvitist taotleda.

Kui ettevõte tõestab, et vähemalt 30% töötajatel on töötasu vähendatud vähemalt 30%, siis laieneb töötasu hüvitise õigus ka teistele §35 või §37 töötajatele, ainukeseks piiranguks töölepingu olemasolu (ehk siis jätkuvalt jäävad välja VÕS lepinguga töötavad inimesed ja ka juhatuse liikmed).

Mida tähendab käibelangus 30%

Käibe langust hinnatakse võrdluses eelmise aasta sama kuuga, mille kohta hüvitist taotletakse. Näiteks kui tööandja soovib taotleda hüvitist märtsikuu kohta, siis peab ta esitama võrdlusena käibenumbrid 2019. aasta ja 2020. aasta märtsi kohta. Äriühingute puhul hinnatakse käivet, mittetulundusühingute ja sihtasutuste puhul tulu. Tõenduseks sobib e-maksuameti tõend, kui seda ei ole, siis näiteks juhatuse liikme poolt allkirjastatud raamatupidamisprogrammi müügitulu kontode väljavõte.

Töö kokkulepitud ulatuses mitteandmine ja töötasu vähendamine

Hüvitise saamiseks peab kehtima olukord, kus tööandjal ei ole kokkulepitud ulatuses tööd anda vähemalt 30% töötajatest. Töö kokkulepitud ulatuses mitteandmine võib toimuda nii töölepingu seaduse §35 alusel keskmise töötasu säilitamisega kui ka töölepingu seaduse §37 alusel, mis võimaldab töötasu vähendada, kuid mitte alla kehtestatud alampalga.

Hüvitise saamiseks peab töötasu olema vähendatud selles kuus, mille kohta toetust taotletakse.

Jälgida tuleb, et töötasu vähenemisest tuleb töötajaid ette teavitada vähemalt 14 kalendripäeva ja seda aega ei ole lubatud lühendada. Täpsemalt saab töötasu vähendamise vormistamisest lugeda siit.

Töötukassa töötasu hüvitise suurus

Töötukassa maksab töötasu hüvitist kuni 70% keskmisest tasust. Hüvitis makstakse otse töötajale tööandja avalduse alusel. Lisaks peab tööandja tasuma töötajale vähemalt 150 eurot bruto ning maksma selle pealt ka maksud.

Töötasu hüvitamise tingimused:

 • hüvitise summa on 70% keskmisest töötasust, maksimaalselt 1000 eurot bruto
 • töötukassa tasub samalt summalt ka maksud
 • maksuvaba tulu arvestada ei saa, tulumaks läheb maha kogu summalt
 • tööandja ja töötukassa summa kokku peab moodustama vähemalt miinimumpalga
 • kui tööandja otsustab töötajad siiski koondada hüvitise taotlemise kuul või sellele järgneval, peab ta hüvitise tagasi maksma.

Keskmine töötasu

Keskmise töötasu arvestus käib töötuskindlustuse seaduse koondamishüvitise reeglite alusel. Arvesse lähevad kolmele viimasele kuule eelnenud üheksal töötamise kuul makstud tasud, mis jagatakse 270-ga. Kui töötajale on makstud palka lühemal perioodil kui 12 kuud, võetakse aluseks tegelikult makstud tasud, mis jagatakse töötatud kuude arvuga ja korrutatakse 30ga. Keskmise töötasu arvestuse aluseks on maksuameti andmed. Arvesse lähevad ainult tasud, millelt on kinni peetud töötuskindlustusmakse.

Kuidas hüvitist taotleda

Hüvitist saab taotleda e-töötukassa kaudu. Taotlemine avati 6. aprillil.

Esitada tuleb:

1) avaldus iga kuu kohta eraldi

 • avalduse saab esitada pärast tööandja poolset töötasu väljamaksmist (min 150 bruto), töötukassa kannab oma osa töötajale üle 5 tööpäeva jooksul

2) ettevõtte olukorda tõendavad dokumendid, sh

 • tõend käibe või tulu muutuse kohta
 • põhjendused töö kokkulepitud ulatuses mitteandmise või töötasu vähendamise kohta
  • töötajate teavitus töö mitteandmisest või töötasu vähendamisest (nt kirjalik teatis töötajatele, tööandja otsus, käskkiri vms)

3) andmed iga töötaja kohta, kelle eest hüvitist taotletakse

 • isikuandmed
 • pangakonto number, kuhu hüvitis kantakse (reeglina töötasukonto).

Kes vähegi kvalifitseerub, võiks hüvitist kasutada

Praegune olukord sunnib ettevõtjaid kasutama ellujäämiseks maksimaalseid valikuid. Kui ettevõte kvalifitseerub hüvitist taotlema, siis tasub see abi kindlasti vastu võtta. Riigi sõnum on – proovige jääda ellu ja jätke töötajad palgale.

Üldiselt tundub töötasu hüvitise taotlemine olevat tehtud üsnagi lihtsaks. Kui dokumendid on korras, siis lubatakse hüvitis välja maksta 5 tööpäeva jooksul. Kuidas toimub aga pikaajalisem kriisist väljumine, selle kohta täna veel midagi täpsemat öelda ei saa.

 

Tutvu töötukassa juhendmaterjalidega ja korduma kippuvate küsimustega

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga