Kuidas kajastada tulu kaupade müümisel

tulu kajastamine kaupade müümisel

Kaupade müügitulu kajastamisel on olulised nüansid, mida jälgida. Eelkõige sõltub tulu kajastamine kaupade müümisel sellest, milline on tehingu iseloom ning kas omandiga seotud riskid ja hüved on üle läinud müüjalt ostjale või mitte. Koostasime selle tarbeks ülevaatliku artikli, millal kajastada tulu koheselt pärast tehingut ja millistel juhtudel on müügitulu kajastamise aeg juriidilise omandiõiguse üleminekust erinev.

Tulu kajastamine kaupade müümisel – tavapärane praktika

Tavapärases praktikas kajastatakse tulu kaupade müügist siis, kui täidetud on kõik järgnevad tingimused:

 • olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale
 • müüjale ei jää haldamise vastutust, mis on tavaliselt omandiga seostatav, ning tal puudub kauba või toote üle kontroll
 • tulu müügitehingust on usaldusväärselt mõõdetav
 • tehingust saadav majanduslik kasu (nt tulu laekumine) on tõenäoline
 • tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Enamikel juhtudel lähevad omandiga seotud riskid ja hüved ostjale üle samaaegselt koos juriidilise omandiõigusega. Jaemüügi puhul on selleks kauba üleandmise hetk, tarneklauslitega müügi puhul tarneklauslis sätestatud omandiõiguse ülemineku hetk.

Tarneklauslid

Tarneklauslid on rahvusvahelise kaubanduskoja kehtestatud kaubandusreeglid, mis reguleerivad müüja ja ostja vahelisi kohustusi, õiguseid ja kauba veoga seotud kulude, vastutuse ja riskide jagunemist.

Riskid võivad üle minna nii müüja laost väljasaatmisel (EXW) kui ostja lattu jõudmisel (DDP). Lisaks on võimalikud erinevad vahepealsed variandid.

Tarneklauslite teema on oluline peamiselt hulgimüüjale majandusaasta aruande jaoks õige varude suuruse arvestamisel. Lisaks laos olevatele kaupadele peab majandusaasta aruandes kajastama ka kaupu, mille omandiõigus on juba ostjale üle läinud, kuigi need võivad olla alles teel. 

Millal erineb müügitulu kajastamise aeg juriidilise omandiõiguse üleminekust

Teatud juhtudel võib kauba omandiga seotud riskide ja hüvede ülemineku hetk erineda kauba juriidilise omandiõiguse üleminekust. Vaatame neid näiteid lähemalt:

Olulised omandiga seotud riskid ei ole ostjale üle läinud

Kui olulised omandiga seotud riskid ei ole ostjale üle läinud, siis müügitulu ei kajastata, sõltumata sellest, kas juriidiline omandiõigus on üle läinud või mitte.

Näited:

 • Komisjonimüük ehk olukord, kus vahendaja müüb kaupu müüja nimel. Siin sõltub tulu sellest, kas ja kuidas õnnestub vahendajal kaupu edasi müüa. Müüja kajastab tulu pärast kaupade müümist vahendajalt kolmandale osapoolele.
 • Seadmete müük koos installeerimisega. Müügitulu ei kajastata, kui installeerimist vajavad seadmed on küll ostjani toimetatud, kuid need on veel installeerimata ning installeerimine moodustab lepingujärgsest müügihinnast olulise osa. Erandina kajastatakse tulu kohe pärast kauba ostjale üle andmist, kui installeerimine ei ole oma olemuselt keeruline ega töömahukas (nt pesumasina paigaldus).
 • Tagastamisõigusega kauba müük. Kui ostjal on lepingujärgne õigus kaupa mingi perioodi jooksul tingimusteta tagastada ning müüja ei oska tagastamise tõenäosust hinnata, siis kajastatakse müügitulu pärast tagastamisõiguse perioodi lõppemist.

Müüjale on jäänud ainult ebaoluline osa kauba omandiga seotud riskidest, sõltumata juriidilise omandiõiguse üle minemisest

Olukorras, kus müüjale on jäänud ainult ebaoluline osa kauba omandiga seotud riskidest, kajastatakse müügitulu isegi juhul, kui juriidiline omandiõigus ei ole veel üle läinud.

Näide:

 • Ostjal on lepingujärgne õigus kauba tagastamiseks mingi perioodi jooksul ning müüja suudab tagastamise tõenäosust hinnata, tuginedes varasemate perioodide kogemusele. Müügihetkel kajastab müüja müügitulu ja moodustab eraldise võimalike tagastuste jaoks.
 • Müüdud ja ostjale üle antud kaupade juriidiline omandiõigus läheb müüjalt ostjale üle alles pärast arve tasumist. 

Ettemaks

Ettemaksu puhul oleneb müügitulu kajastamine sellest, kas tarnitav kaup on ühekordse või perioodilise iseloomuga.

 • Ühekordne: Kauba tootmine algab pärast ostutellimuse saamist ning ostja on teinud kauba eest ettemaksu. Tulu kajastatakse pärast kauba valmimist ja ostjale üleandmist.
 • Perioodiline: Ettemaksud teatud perioodi jooksul üleantavate kaupade eest (nt ettemaksud ajakirjandusväljaannete eest). Müügitulu jagatakse perioodile, mille jooksul kaupu üle antakse, proportsionaalselt üleantavate kaupade müügihinnaga. Juhul kui üleantavad kaubad jagunevad kogu perioodile ühtlaselt (nt ajakirjandusväljaannete müük), jagatakse tulu müügiperioodile lineaarselt. 

Kinnisvara müük

Kinnisvara müüki kajastatakse tuludes siis, kui kõik olulised kinnisvaraga seotud riskid ja hüved on kandunud üle müüjalt ostjale ning müüjal puudub kohustus teha kinnisvaraobjekti juures olulisi täiendavaid töid. Üldjuhul ühtib müügi kajastamise hetk omandiõiguse ülemineku hetkega.

Eraldi teemaks on kinnisvara käibemaks – millal on käibemaksu lisamine kohustuslik, millal valikuline ja millal käibemaksu mitte mingil juhul lisada ei tohi. Kui kinnisvara müümine on plaanis, siis tuleks kindlasti nende reeglitega eelnevalt tutvuda.

Alati ei pruugi tulu kajastamine kaupade müümisel olla nii üheselt mõistetav. Et kõik oleks korrektne, on mõistlik pidada oma raamatupidajaga nõu või pöörduda konkreetse küsimusega meie raamatupidajate poole. Robby&Bobby pakub nii raamatupidamisteenust kui finantsjuhtimisteenuseid. Teeme ära kogu kohustusliku osa ja mõtleme sinuga sisuliselt kaasa, kuidas saaks veelgi paremini!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga