Rahavoogude aruanne ehk infoallikas ettevõtjale

Rahavoogude aruanne annab lugejatele infot ettevõtte kulude ja tulude kohta. See on parim infoallikas, mille järgi analüüsida, kuidas ettevõte oma rahaasjadega majandab ja suudab oma finantskohustusi täita. 

See, et ettevõte teenib kasumit, ei tähenda, et ettevõttel reaalselt vaba raha oleks või vastupidi – kasumlik ettevõte ei pruugi suuta makseid tasuda ja läheb pankrotti. Pankrotti minemise põhjuseks võib olla näiteks see, et kliendid ei tasu enda arveid õigeaegselt või raha on kinni laovarudes või põhivarades. Samas sügavas ja jätkuvas kahjumis idufirma võib aastaid tegutseda ning kiiresti kasvada tänu investoritele, kes omakapitali suurendavad. 

Kuidas on kasum ja rahavoogude aruanne seotud?

Kasum arvestatakse tekkepõhiselt, sellega on seotud hulk valikuvõimalusi ja on seetõttu kergemini mõjutatavam. Näiteks on ettevõttel võimalik otsustada:

 • Kuhu määrata põhivarade piir ehk millise hinnani kantakse kuluks ja millal võetakse bilanss arvele?
 • Kas arendusväljaminekud kapitaliseerida või kanda kuluks?
 • Mitme aasta jooksul kantakse põhivarad kuluks?
 • Kuidas reserve koostada ja nende abil kasumit suurendada/vähendada?
 • Kui konservatiivselt läheneda nõuetele, varudele ja investeeringute allahindlustele?

Rahavoogude aruanne on objektiivsem, sest näitab ära teekonna, kuidas  jõuti aasta alguse rahajäägist aasta lõpu rahajäägini. Näidatakse ära kõik olulised raha sissetulekud ja väljaminekud.

Rahavoogude aruanne aitab:

 • Ettevõttel ellu jääda, sest see sõltub raha genereerimisest. Rahavoogude aruanne näitab reaalset olukorda ja toob probleemid välja kiiremini kui näiteks kasumiaruanne.
 • Võlausaldajatele näidata, et ettevõte suudab reaalselt oma kohustusi täita. Neid huvitab see rohkem kui kasum.
 • Erinevate ettevõtete rahavoogude aruandeid lihtsamini võrrelda kui kasumiaruandeid, sest viimased sõltuvad rohkem arvestusmeetoditest ja on seetõttu ka manipuleeritavamad.
 • Juhtkonnal saada infot otsuste tegemiseks, eriti investeerimis- ja finantsotsusteks.

Rahavoogude aruanne koosneb: 

 1. Rahavood äritegevusest
  Rahavood äritegevusest – kui palju ettevõtte põhitegevus raha sisse tõi?Ettevõte võib kasumit teenida, aga kui kliendid arveid ei maksa, siis raha jääb ikka puudu. Või vastupidi – ettevõtte kasum on nullis, aga kuna suur osa on esialgsete investeeringute amortisatsiooni osa, siis raha jääb üle.
  Rahavood äritegevusest on kõige olulisem rahavoogude aruande osa. See näitab, kas ja kui palju suudab ettevõte raha genereerida oma äritegevusega. Normaalse kasumliku äritegevuse korral tuleb teenitud raha eest osta uut põhivara, maksta tagasi laene ja ettevõte omanikele dividende.
 2. Rahavood investeerimistegevusest
  Seal kajastatakse põhivara ostu- ja müügitehingud, teiste ettevõtete ostu- ja müügitehingud, antud laenud ja nende tagasi laekumised, intressid ja dividendid.
 3. Rahavood finantseerimistegevusest
  Seal kajastatakse saadud laenud ning nende tagasimaksed, makstud intressid. Samuti aktsionäride poolt täiendavalt investeeritud summad, omakapitali vähendamised, makstud dividendid.

Investeerimistuludele ja – kuludele on lubatud kaks alternatiivi:

 • Näitad mõlemaid äritegevuse rahavoogude hulgas
 • Näitad intressitulusid investeerimistegevuse rahavoogudes ja intressikulusid finantseerimistegevuse rahavoogudes (mu meelest sisuliselt õigem)

Rahavoogude aruande äritegevuse osa võib koostada:

 • Otsesel meetodil

Sellisel juhul jagatakse kõik aasta rahalised tehingud kolmeks osaks ning grupis kajastatakse kõik liikumised, mis on seotud müügiarvete laekumistega, ostetud kaupadega ning teenuste eest tasumisega. Lisaks arvestatakse sinna hulka ka maksed töötajatele ja maksuametile. 

 • Kaudsel meetodil

Enamasti kasutataksegi kaudset meetodit. Siis alustatakse ärikasumist (-kahjumist) ning seda korrigeeritakse kasutades:

 • Amortisatsioonikulu
 • Investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud muude äritulude/-kulude real kajastatud kasumid/kahjumid
 • Muude oluliste mitterahaliste tehingutega 
 • Käibekapitali muutusega

Rahavoogude aruande finantseerimistegevuse ja  investeerimistegevuse osad koostatakse alati otsesel meetodil.

Kui vajad abi rahavoogude aruande koostamisel või prognoosimisel, võta meiega ühendust!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga