Entries by Krista Teearu

Rahavoogude aruande analüüs

Rahavoogude aruanne näitab, kuidas ettevõtte raha reaalselt liikus. Analüüsides rahavoogude aruannet, on võimalik näha, kuidas ettevõte majandamisega hakkama saab ja kas ettevõte on samamoodi jätkates jätkusuutlik. Rahavoogude aruannet analüüsivad ka näiteks krediitorid, keda huvitab rohkem ettevõtte võime oma kohustusi täita kui ettevõtte kasumlikkus. Ettevõtte juhtkonnale aga annab rahavoogude aruande analüüs infot otsuste tegemiseks.

Diskonteeritud rahavoogude meetod

Diskonteeritud rahavoogude meetod võimaldab hinnata ettevõtte, projekti või mõne varaobjekti õiglast väärtust. Diskonteeritud rahavoogude meetod on matemaatiline meetod, kus on suur roll hinnangutel. Hinnang on tihti subjektiivne ja seetõttu on ka tulemus subjektiivsem kui pealtnäha paistab.

Raamatupidamisteenuse hind – odav või kallis

Raamatupidamisteenust on võimalik osta erineva hinnaga. Hind sõltub peamiselt sellest, milliseid teenuseid see endast sisaldab ning lisaks ka teenusepakkuja tasemest. Täpsemalt saad raamatupidamisteenuse hinna kujunemise kohta lugeda siit. Käesolevast artiklist saad lugeda, millised on odavama ja kallima raamatupidamisteenuse plussid ning miinused ja kumba võiks Sul olla mõtekam hetkel osta.

Rahavoogude aruande 5 olulisimat küsimust

Selles artiklis räägime, milliseid punkte peaks iga ettevõtja enda rahavoogude aruandes jälgima. Rahavoogude aruanne annab lugejale (ja ettevõtjale) infot ettevõtte kulude ning tulude kohta. Selle abil saab järeldada, kas ettevõte on jätkusuutlik ja suudab oma finantskohustusi täita. Rahavoogude aruanne pole kohustuslik mikroettevõtjale ega väikeettevõtjale, suurematel ettevõtetel on see osa aastaaruandest.