Entries by Krista Teearu

Milliseid kulusid peaks tööandja seoses kaugtööga hüvitama

Kaugtöö tegemise ja kodus töötamisega kaasnevad töötajale lisakulud. Näiteks võib tal vaja minna kiiremat internetiühendust, korralikku töölauda, töötooli, arvutit, monitori vms. Täiskohaga kodus töötades kulub ka rohkem elektrit ja vett. Kas ja millises ulatuses tööandja neid kulusid hüvitama peaks, sõltub asjaoludest, eriti sellest, kas kodukontoris kaugtööna töötamise võimalus on vastutulek töötajale või on see kohustuslik. […]

Kes saavad töötukassalt taotleda töötasu hüvitist?

Sellest nädalast saavad ettevõtjad taotleda töötukassalt töötasu hüvitist. Toetust ei jagata aga mitte kõigile. Töötasu hüvitise saamiseks peab ettevõte vastama kolmest seatud tingimusest vähemalt kahele. Nendeks on 30% käibelangus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, olukord, kus töötajatele pole võimalik kokkulepitud mahus tööd anda või fakt, et vähemalt 30% töötajatel on töötasu vähendatud vähemalt 30% või […]

5 soovitust kriisiga toimetulekuks

Maailmamajanduses oli kriisi juba ammu oodata. Nii suuri käibe kukkumisi siiski enamik ennustada ei osanud. Mõnedel ettevõtjatel kadus teenistus päevapealt, teistel on suur teadmatus – kui pikaks ajaks tellimusi veel jagub. Täpsemaid plaane teevad paljud hetkel päev korraga. Siiski on ettevõtjana vajalik läbi mängida ka pikemaid stsenaariume ning olla valmis kiireks ümberprofileerumiseks, et rasketel aegadel […]

Kuidas korraldada oma ettevõttes kaugtööd?

Kaugtöö peale peavad täna mõtlema ka need Eesti ettevõtted, kes muudel aegadel on harjunud klassikalise kontoritöö korraldusega. Tööandjatel, kes oma süsteemid juba varasemalt kaugtööle sobivaks on kohandanud, on täna natuke lihtsam, samas kui neil, kes kaugtööd seni veel rakendanud ei ole, tuleb kiirelt kogu oma tööprotsess üle vaadata, et kaugtöö formaat võimalikult kiirelt ja efektiivselt […]

,

Milliseid eeliseid pakub ettevõtte kaudu investeerimine ja millal seda mitte teha

Enamik väikeinvestoreid alustab oma investeerimistegevust eraisikuna. Mahtude kasvades tekib aga varem või hiljem küsimus, kumb on otstarbekam – kas jätkata eraisikuna palgast säästetava raha investeerimist või viia oma investeeringud üle ettevõtte alla. Ettevõtte kaudu investeerimine võib teatud juhtudel olla oluliselt kasulikum. Pikaajalises plaanis saab ettevõtte alt laenuportfelli kiiremini kasvatada ning teenitud kasumi osas on ettevõtjal […]

Millised on aastaaruande koostamise juures kõige enam tähelepanu vajavad nüansid

Aastaaruande koostamisega on seotud hulk tehnilisi teemasid ja regulatsioone, mis määratlevad ära, kui mahukas peab aastaaruanne olema ja milliseid finantsnäitajaid see peab kajastama. Samas on aastaaruanne palju enamat kui lihtsalt numbriline kokkuvõte aastast – see annab infot ettevõtte kohta tervikuna ja on ka teistele osapooltele äriregistri kaudu avalikult kättesaadav. Seetõttu peaks iga ettevõtja koostöös raamatupidajaga […]

Miks tasuks kaaluda ettevõtte oma loodud immateriaalse vara arvele võtmist?

Immateriaalne vara on füüsilise vormita põhivara, milleks võib olla firmaväärtus, mõni ostetud programm, arendusväljaminek või ettevõtte enda poolt loodud immateriaalne vara. Viimane puudutab eelkõige idufirmasid ja tehnoloogiaettevõtteid, kes arvutiprogramme ja nutirakendusi välja töötavad. Otsus, kas ja milliseid immateriaalse varaga seotud kulusid kapitaliseerida, mõjutab otseselt ettevõtte bilanssi, mistõttu tasuks see teema juba varakult läbi mõelda, eriti […]

Kuidas tagada, et iga järgnev aasta oleks sinu ettevõtte jaoks edukam kui eelmine

Et olla ettevõtluses edukas ja saavutada äris paremaid tulemusi, ei saa sa tegeleda ainult toote või teenuse müügiga, vaid pead seadma ka kaugemaid sihte ning nende nimel eesmärgipäraselt tegutsema. Alustuseks peaksid defineerima, mis on sinu jaoks edu ja milliseid tulemusi sa oma ärilt 5 või 10 aasta pärast ootad. Sealt edasi saad kavandada juba konkreetsed […]

,

Kuidas leida endale sobiv raamatupidaja?

Tänapäeval, kus kõikvõimalikku andmesisestust saab järjest rohkem automatiseerida, muutub raamatupidaja valikul üha määravamaks, kui hästi ta suudab numbreid tõlgendada. Kui ettevõtlust alustades vajatakse eelkõige personaalset nõuandjat ja kindlust, et raamatupidamine oleks korras, siis ettevõtte kasvades lisandub järk-järgult ka juhtimisaruandlus ja prognoosimine, mis omakorda võib kaasa tuua selle, et pead ühel hetkel oma pikaaegsest raamatupidamispartnerist lahti […]