7 võimalust oma rahavoogusid parendada + 50 lisanippi paremaks rahavoogude juhtimiseks

rahavoogude juhtimine

Selleks, et ettevõttel oleks piisavalt käibevahendeid, tuleb finantsjuhtimisega tegeleda püsivalt. Kui ettevõte on kasumis, kuid raha napib, tuleb rahavoogude juhtimine kriitiliselt üle vaadata ja küsida, miks selline olukord on tekkinud, kas kuskilt annaks raha kiiremini kätte saada ja mida teha nendega, kes kipuvad maksmisega hilinema. Siin on sulle 7 võimalust, kuidas oma rahavoogusid parendada, millele lisasime 50 lisanippi, mida kasutada oma ettevõtte rahavoogude paremaks juhtimiseks.

1. Laekumata arvete haldamise protsess

Laekumata arvetega mittetegelemine on üks suuremaid vigu, mida rahavoogude juhtimisel tehakse. See põhjustab sageli liiga pikka nõuete laekumise aega, mille tulemusena on sinu raha laekumata arvete all kinni. Halvimal juhul võivad sellised arved üldse laekumata jääda, tekitades ettevõttele põhjendamatut kahju ja „auke“ rahavoogudes.

Võimalus: Loo endale korralik krediidipoliitika – kuidas hinnata potentsiaalseid kliente, kellele võib krediiti müüa ja mida teha siis kui arved jäävad laekumata.

2. Hankijate arvete tasumise protsess

Kui müügiarvete korral tuleb tegeleda sellega, et arved laekuksid võimalikult kiiresti, siis hankijate arvete puhul on vastupidi – püüa välja kaubelda võimalikult pikad maksetähtajad.

Võimalus: Vaata üle oma hankijate maksetingimused, sageli on võimalik need läbi rääkida ja pikemates maksetähtaegades kokku leppida. Rahavoogude parendamisele aitab kaasa ka see, kui tasud arveid tähtaegselt (ja mitte varem).

3. Varude protsess

Liiga suured laovarud tähendavad, et ladu on täis, kuid pangakonto on tühi. Sama kehtib ka teenuseosutaja puhul, kellel on suure hulga töö eest arveid esitamata (work in progress).

Võimalus: Vaata üle oma varude tellimise ja haldamise süsteem, hinda kriitiliselt, kui suur peaks olema sinu ettevõtte mõistlik varude tase.

4. Ebasobiv laenude ja omakapitali struktuur

Sageli on võimalik rahavoogusid oluliselt parendada, vaadates üle olemasolevad laenulepingud ning analüüsides, milliste vahendite arvelt ettevõttes investeeringuid tehakse.

Võimalik lahendus: Rusikareegli kohaselt peaks lühiajalisi varasid finantseerima lühiajaliste kohustustega ning põhivara pikaajaliste kohustuste ja omakapitali arvelt. Kui rahavood ei ole piisavad, mõtle läbi, kas vähendada dividendide summat või kaasata ettevõttesse juurde täiendavalt omaniku raha, suurendades omakapitali. Olemasolevate laenude puhul kaalu, kas oleks mõistlik olemasolevad laenud konsolideerida ja tagasimakseperioodi pikendada.

5. Liiga kõrged püsikulud

Iga ettevõte peaks pidevalt jälgima oma püsikulusid ning hindama jooksvalt nende otstarbekust.

Võimalused püsikulude vähendamiseks: Vaata üle turunduskulud ja nende efektiivsus, muuda kontor paberivabaks (või paberivabamaks), hoia kuludel silma peal eelarvete kaudu, muuta protsessid IT abil efektiivsemaks.

6. Madal brutokasumi tase

Brutokasum on kasum, mis jääb müügitulust alles peale otsekulude maha arvamist.

Võimalused: Otsekulude vähendamiseks on ohtralt strateegiaid, näiteks töö efektiivsuse suurendamine, materjalide raiskamise vähendamine, tööjõukulude kontrollimine jne.

7. Liiga väike müügitulu

Kui olemasolev müügitulu tase ei ole piisav püsikulude ja muude vajalike investeeringute katmiseks, on ettevõttel tõsine probleem.

Võimalused: Kui tegemist on kiirelt kasvava startup-tüüpi ettevõttega, on lahenduseks täiendava finantseeringu kaasamine. Kui see ei ole võimalik, tuleb keskenduda müügitulu suurendamisele. Selleks on vaja panustada turundusse ja müüki, samuti tegeleda klientide hoidmise, müügitehingute arvu suurendamise ja hinnakujundusega.

50 nippi paremaks rahavoogude juhtimiseks

Boonusena leiad siit 50 lisanippi, mida rahavoogude juhtimiseks kasutada. Sõltuvalt ettevõtte suurusest ja tegevusalast ei pruugi kõik nipid sinu ettevõttele sobida.

Müük

 • Kasvatan müüki.
 • Vaatan üle klientide makseharjumused, tõstan hinda aeglastele maksjatele.
 • Arvestan oma toote/teenuse hinda hoolikalt.
 • Pikemate lepingute korral lepin kokku maksmise mitmes jaos, palju väiksemaid makseid on reeglina riskivabam ja kliendile talutavam kui üks suur makse lepingu lõpus.
 • Vähendan klientidele antavat krediidilimiiti ja/või krediidiaega.
 • Eritellimuse või väga suure tellimuse korral küsin osalist ettemaksu.
 • Seon müügiinimeste boonused maksete laekumisega, mitte müügiga.

Krediidijuhtimine

 • Esitan arve kohe pärast tellimuse täitmist.
 • Kontrollin hoolikalt uue kliendi tausta, enne kui talle krediiti annan.
 • Kui taustauuring on negatiivne, siis pigem loobun kliendist, kui riskin oma rahast ilmajäämisega.
 • Kontrollin regulaarselt deebitoride aruandeid – suhtarvud ja ületähtaegsed arved.
 • Kontrollin regulaarselt olulisemate klientide finantsolukorda, tutvun nende aastaaruannetega.
 • Juurutan ületähtaegsete arvete meeldetuletuse protsessid, määran konkreetse inimese selle teema eest vastutama.
 • Küsin võimalusel klientidelt maksmisega hilinemise eest viiviseid.
 • Kasutan krooniliste võlgnike korral inkassofirmade teenuseid.
 • Kui heal kliendil on ajutised makseraskused, pakun maksegraafikut.
 • Küsin pikema maksegraafiku kasutamise eest intressi.
 • Teen kliendil maksmise mugavaks, pakun erinevaid maksevõimalusi (ülekandega, sularahas, Paypal jne).
 • Kehtestan selged maksetingimused, saadan selle kohta klientidele regulaarselt meeldetuletusi.
 • Suhtun oma kehtestatud maksetingimustesse tõsiselt, kontrollin nende järgimist.

Hankijad, kulud, ostud

 • Vähendan toote/teenuse otsekulusid.
 • Vaatan üle ja vähendan kaudseid/üldkulusid.
 • Kasutan varude, deebitoride ja kreeditoride juhtimisel 80/20 reeglit.
 • Kasutan sisseostetavaid teenuseid töötajate palkamise asemel, seni kuni see on odavam.
 • Kontrollin, et hankijatele ei makstaks enne tähtaega.
 • Kauplen hankijatelt suuremaid krediidilimiite ja/või pikemaid maksetähtaegu.
 • Kasutan kaupade ja teenuste ostmisel bartertehinguid.
 • Maksan arveid koheselt ainult siis, kui selle eest pakutakse allahindlust.
 • Allahindluse pakkumisel arvutan üle, kas seda on mõtet kasutada.
 • Vähendan varude taset, suurendan varude käibekiirust.
 • Müün üleliigsed varude jäägid või tagastan müüjale.

Investeeringud

 • Lükkan edasi põhivara investeeringuid ja uuendusi.
 • Võimalusel ostan kasutatud põhivara objektid.
 • Müün mittevajalikud põhivara objektid.
 • Kasutan kõrge hinnaga põhivara korral müügi-tagasirendi tehingut.
 • Kasutan liisingut või pangalaenu uute tuluteenivate põhivara objektide ostmiseks.
 • Hindan hoolikalt investeerimisprojekte, kas need on piisavalt tulusad.
 • Võtan suuremate ostude korral mitu hinnapakkumist.

Finantseerimine

 • Kasutan klientide raha kiiremaks kättesaamiseks faktooringut.
 • Müün faktooringule ületähtaegseid nõuded.
 • Pakun klientidele kiire maksmise eest allahindlust.
 • Kauplen pangalt paremat intressimäära.
 • Kauplen pangalt laenugraafiku pikendamist.
 • Konsolideerin laenud pikema aja peale.
 • Lükkan edasi dividendimaksed.
 • Suurendan omakapitali.
 • Konverteerin laenud omakapitali.
 • Koostan regulaarselt lühi- ja pikemaajalisi rahavoogude eelarveid/prognoose.
 • Võrdlen koostatud prognoose tegelikkusega, õpin efektiivsemalt planeerima.
 • Kui laekumised on väga ebaühtlased – kasutan puudujääkide katmiseks arvelduskrediiti.

Rahavoogude süsteemseks juhtimiseks on tarvis sisse seada tõhus finantsjuhtimise süsteem. Kõige kasulikum on see süsteem välja töötada koostöös oma ala spetsialistidega, kellel on lai kogemus ja kes oskavad anda nõu, mis sinu ettevõtte puhul kõige paremini töötaks.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga