Finantsanalüüsi praktiline rakendamine

,

finantsanalüüsi praktiline rakendamine

Viies ettevõttes läbi diagnostika, saad sa teada, milline oma sinu ettevõtte üldine finantstervis ja kus on võimalikud probleemid. Et ettevõtet järjekindlalt arendada, jääb selleks üksi aga väheks. Soovides püsivalt eesmärkide suunas liikuda, peaks sa lisaks tegelema ka finantsanalüüsi praktilise rakendamisega, et saaksid teha õigeid otsuseid õigel ajal ja oskaksid näha trendide liikumist ajas.

Kui sinu eesmärgiks on kasv, siis peaksid sa eelkõige tegelema müügituluga. Mõtle läbi, kuidas tulusid suurendada. Sa võid tõsta klientide püsivuse määra, suurendada potentsiaalsete klientide arvu, tegeleda konversioonimäära tõstmisega, suurendada müükide sagedust või keskmise tehingu suurust.

Numbrid ja aruanded, mida sa vajad:

 • lühike kasumiaruanne
 • müügitulu täpne analüüs, keskendudes hetkel olulistele mõõdikutele
 • tegevusmõõdikud (nt müügikõnede arv, veebilehe külastajate arv, avaldatud artiklite arv vm)
 • ühel lehel – väikesed baasdiagnostika graafikud üldise pildi jälgimiseks.

Loe lähemalt: Kuidas aruandlus toetab eesmärkide saavutamist? I osa: Kiire kasv

Kui sinu eesmärgiks on kasumlikkus ja efektiivsus, siis peaksid lähemalt uurima brutokasumi, EBITDA ja puhaskasumi marginaale ning võrdlema neid tegevusala keskmistega, nii Eestis kui Euroopas.

Siin tuleb sul kindlasti tegeleda ka kuluarvestusega ja arvestada välja brutokasumid iga toote/teenuse lõikes eraldi. Selle pinnalt saad teha täiendavaid otsuseid – tõsta hinda, tõhustada turundust ja müüki, loobuda tootest, vähendada otsekulusid, vähendada püsikulusid vms.

Numbrid ja aruanded, mida sa vajad:

 • kasumiaruanne tervikuna, eraldi välja tuues otsekulud, brutokasumi ja brutokasumi %, võrrelduna eelmiste perioodidega ja eelarvega
 • kui hindad toodete/teenuste kasumlikkust, siis keskendu kasumiaruande ülemisele otsale, kuni brutokasumini, toodete/teenuste lõikes
 • kui eesmärgiks on kulude kontroll, siis kuluridade detailsem võrdlus eelarvega
 • ühel lehel – väikesed baasdiagnostika graafikud üldise pildi jälgimiseks.

Loe lähemalt: Kuidas aruandlus toetab eesmärkide saavutamist? II osa: Kasumi suurendamine

Kui sinu eesmärgiks on kiirendada raha liikumist, siis koosta igakuised rahavoogude aruanded nt viimase 12 kuu kohta ja uuri neid lähemalt. Jaota äritegevuse rahavood kaheks: ärikasum korrigeeritud mitterahaliste tehingutega ja käibekapitali muutus, investeerimise rahavood ja finantseerimise rahavood. Selgita välja, kus on võimalikud probleemid. Võibolla on liiga palju raha ettevõttest välja viidud? Võibolla on probleem käibekapitali muutuses?

Kindlasti vaata üle ka:

a) laekumata arvete protsess
b) hankijate arvete tasumise protsess
c) varude optimaalne suurus
d) laenude ja omakapitali struktuur
e) ärikasumi suurus

Numbrid ja aruanded, mida sa vajad:

 • lühike kasumiaruanne
 • lühike bilanss – eraldi välja tuues read, millega tegeletakse (nt nõuded või varud)
 • eelnevaga seotud vajalikud suhtarvud (nt nõuete keskmine laekumine päevades või laovarude liikumise kiirus)
 • rahavoogude aruanne, võrrelduna rahavoogude eelarvega
 • ühel lehel – väikesed baasdiagnostika graafikud üldise pildi jälgimiseks.

Loe lähemalt: Kuidas aruandlus toetab eesmärkide saavutamist? III osa: Rahavoogude juhtimine

Kui sinu eesmärgiks on tõhustada kontrolli, siis keskendu süsteemidele. Süsteemide arendamine tähendab hästi lühidalt seda, et kirjeldad ära ettevõttesisesed protsessid, lood tööjuhised, kontrollid, kas kõik toimib nii nagu ette nähtud ja lihvid protsesse/juhendeid saadud info kohaselt.

Süsteemide arendamisel on kaks olulist positiivset tagajärge:

 1. See on ainus võimalus tagada toodete-teenuste ühtlane kvaliteet, et kõik toimiks täpselt nii nagu ette nähtud ja kokku lepitud.
 2. Vähendab sõltuvust omanikust (ja ka tegevjuhi võimekusest, mis vähendab riske tegevjuhi palkamisel), suurendades vastavalt ettevõtte tulevast müügihinda.

Siin etapis on tihti eelnev töö juba tehtud – müügitulu kasvab stabiilselt, kulud on kontrolli all ja rahavood stabiilselt positiivsed. Võibolla oled jõudnud palgata ka tegevjuhi ja naudid ise omanikurolli, mis tähendab, et pead ettevõtet puhtalt numbrite abil juhtima, kuna sa ise enam igapäevatöös nii aktiivselt ei osale. Finantsanalüüsi poolelt tasuks hakata ettevõtet vaatama võimaliku ostja vaatevinklist ehk uurida ka võlgade ja finantsvõimenduse näitajaid. Samuti tasuks baasdiagnostika näitajaid nüüd jälgida senisest täpsemalt.

Numbrid ja aruanded, mida sa vajad:

 • kokkuvõte kõige olulisemast, vajalike otsuste projektid / variandid
 • kasumiaruanne, võrrelduna eelarve ja eelmise perioodiga, sh müügitulu mitmel real, detailsemalt
 • rahavoogude aruanne, võrrelduna eelarve ja eelmise perioodiga
 • kui eelarvega võrreldes on olulised lahknevused, siis kommentaarid kahele eelnevale
 • vastavalt perioodi eesmärkidele – hoolikalt valitud mõõdikud ja suhtarvud, prognoos vs tegelik, kommentaarid lahknevustele, lisaks sobival juhul graafik trendide kohta
 • kui tegeled protsesside-tööjuhendite kirjutamise ja vigade püüdmisega, siis kindlasti ka nendega seotud mõõdikud (kirjutatud tööjuhendite arv vs planeerituga, vigade arv, parandatud vigade arv jne)
 • ühel lehel – väikesed baasdiagnostika graafikud üldise pildi jälgimiseks.

Loe lähemalt: Kuidas aruandlus toetab eesmärkide saavutamist? IV osa: Juhtimine ja süsteem

Finantsanalüüsi praktiline rakendamine

Finantsanalüüsi praktilisel rakendamisel on väga oluline raamatupidaja ja ettevõtja tihe koostöö.

 • rääkige läbi eesmärgid
 • palu raamatupidajal läbi viia baasdiagnostika, et näha:
  • kas ettevõte liigub õiges suunas?
  • kas sellega on kaasnenud probleeme, milliseid?
 • küsi raamatupidajalt, millised on võimalikud lahendused (best practices)
 • pange paika tegevusplaan
 • palu raamatupidajal välja töötada sobiv kuuaruande (või kvartaliaruande) vorm, et mõõta regulaarselt, kas numbrid liiguvad õiges suunas.

Kui vajad finantsanalüüsi praktilisel rakendamisel ja aruannete koostamisel abi, siis tule Robby&Bobby kliendiks! Pakume nii raamatupidamise teenust kui erinevaid finantsjuhtimisteenuseid. Meie kliendid töötavad koos meiega, et saavutada kontrolli oma tuleviku üle. Seda saab teha, jälgides õigeid numbreid ja osates neist välja lugeda trende, mis on vajalikud õigeaegsete otsuste tegemiseks.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga