Mida teha, kui omakapital ei vasta nõuetele

omakapital ei vasta nõuetele

Aastaaruannet kokku pannes võib nii mõnigi ettevõtja saada ehmatuse osaliseks, avastades, et omakapital ei vasta seaduses ettenähtud nõuetele. Kuidas omakapital miinusesse saab minna ja mida sellistel juhtudel teha, selgitame lähemalt.

Omakapitali suurus

Omakapitali mõistet aetakse tihti segamini osakapitaliga, kuigi need kaks on sisult erinevad. Omakapital on ettevõttele ja ettevõtte omanikule kuuluv vara. See on summa, mis jääb varadest alles pärast kohustuste tasumist. Osakapitaliks nimetatakse aga seda osa omakapitalist, mis on äriregistris registreeritud. Osakapitali suuruseks on enamasti 2500 eurot, aga see võib ka olla suurem.

Omakapital = netovara = varad – kohustused

Omakapitali suurus on reguleeritud äriseadustikuga. Nõuded on paika pandud võlausaldajate kaitseks, et ettevõte suudaks oma kohustusi täita. Omakapitali suurus oleneb osakapitali sissemaksmisest ja osakapitali suurusest:

 • kui osakapital ei ole sisse makstud, siis peab omakapital olema vähemalt 0
 • kui osakapital on suuruses 2500-5000 eurot ja sisse makstud, peab omakapital olema vähemalt 2500
 • kui osakapital on üle 5000, peab omakapital olema vähemalt 50% osakapitalist.

Kuidas omakapital saab miinusesse minna

Üldjuhul langeb omakapital alla nõutud määra neil kahel juhtumil:

 1. Sul on mingid arved või laenud teistele tasumata.
 2. Sa oled omanikuna ettevõttesse pannud juurde raha, et teiste arveid ja laenusid tasuda ehk suure osa kohustustest moodustab tegelikult omaniku antud laen.

Kui sul on aasta lõpus palju maksmata arveid üleval, siis peaksid endale tõsiselt peeglisse vaatama – kas on ikka mõtet ettevõttega sellisel kujul jätkata. Kui oled ettevõttesse juba raha juurde pannud, et teiste arved ja laenud ära tasuda, on probleemi lahendamine lihtsam, sest saad omaniku antud laenu tõsta kohustuste alt omakapitali alla.

Kui nüüd aastaaruannet kokku pannes selgub, et omakapital ei ole piisavalt suur, siis tuleb aastaaruande juurde lisada selgitus, kuidas puudujääki katta kavatsetakse – kas on plaanis teha seda kasumi arvelt, omanik teeb täiendava sissemakse vm.

Suure tõenäosusega saad sügisel äriregistrist kurja kirja, et ettevõtte omakapital ei vasta nõuetele. Seda kirja ei tohi kindlasti ignoreerida, sest muidu järgneb ettevõtte kustutamine! Kui oled vahepealsel ajal omakapitali uuesti vastavusse saanud, siis saada äriregistrisse uus bilanss ja asi laheneb. Kui omakapital on endiselt alla nõutud määra, siis edasta registrile omaniku otsus või selgitus, kuidas omakapitali puudujääk likvideeritakse ja millised tulevikuplaanid ettevõttel on.

Võimalikud lahendused omakapitali vastavusse viimiseks

Rahaline sissemakse

Rahaline sissemakse on kõige tavalisem variant. See on tihtilugu ka kõige mõistlikum, eriti kui arved ootavad tasumist ja sa tahad ettevõttega jätkata. Rahalist sissemakset tehes võiksid eelistada osakapitali mittesuurendamist, sest mida suuremaks osakapital läheb, seda kõrgemaks lähevad ka nõuded omakapitalile. Tavaline praktika on osakapitali suurendada 1 euro võtta, ülejäänu liigub ülekursi reale.

Mitterahaline sissemakse

Kui omanik on andnud ettevõttele laenu, saab selle laenu tõsta vajadusel kohustuste alt ümber omakapitali alla. Seda nimetatakse mitterahaliseks sissemakseks ja tavaliselt nõuab see põhikirja muutmist. Vaata üle, kas sinu põhikirjas on mitterahaline sissemakse lubatud, kui ei, siis algata muudatus.

Kui on olukord, kus omakapital on paigast, kuid otseselt raha ettevõttesse vaja juurde ei ole, siis võib omakapitali suurendada ka täiendavate seadmete või vara arvele võtmise kaudu. Näiteks kui sul on arvuti või printer, mis on sinu kui omaniku oma, kuid kasutuses ka tööalaselt, siis peab juhatus arvuti ära hindama ja määrama sellele realistliku hinna, pärast mida saab selle bilansis arvele võtta. Mitterahaliseks sissemakseks sobivad kõikvõimalikud seadmed, aga ka näiteks eraisikuna välja antud laen.

Vabatahtlik reserv

Vabatahtlik reserv on sarnane mitterahalise sissemaksega, ainult et raha ei liigu mitte osakapitali ja ülekursi reale, vaid reservi reale. Üldiselt on vabatahtlik reserv pigem suuremate ettevõtete teema, sellel on ranged reeglid ja see nõuab kindlasti ka põhikirja muutmist. Osakapitali see ei mõjuta.

Laenust loobumine

Kõige lihtsam variant. Osakapital ei muutu, ühtegi juriidilist dokumenti vormistama ei pea ja äriregistrile midagi esitada pole vaja. Piisab sellest, et saadad oma raamatupidajale meili, milles ütled, et loobud ainuomanikuna oma nõudest, misjärel liigub see tulude reale. Väga lihtne.

Siiski on üks kindel põhjus, miks seda liiga kergekäeliselt teha ei tasuks. Nimelt kui rahalise ja mitterahalise sissemakse puhul saad sa selle raha tulevikus soovi korral maksuvabalt tagasi (eeldusel, et need on maksuametile deklareeritud), siis loobutud laenusummat maksuvabalt tagasi võtta ei saa. See on otstarbekas ainult siis, kui on väga vaja, et kasumiaruanne oleks positiivne. Kuigi kes numbreid lugeda oskab, näeb seda niikuinii, sest see paistab sealt välja.

Kuidas omakapitali miinusesse langemist vältida?

On rida meetmeid, mida saad ette võtta ennetavalt, et vältida omakapitali miinusesse langemist. Enamik neist on küll tegevused, mida saad teha aasta lõpus, mitte enam tagantjärele aastaaruannet koostades.

Kõige parem aeg omakapitali suuruse kontrollimiseks on oktoobris-novembris. Kui sulle tundub, et omakapital kipub väikeseks jääma, siis saad üldjuhul teha veel mõningaid muudatusi:

 • tee detsembrisse mõni täiendav müügiarve – teinekord on võimalik natuke sättida, kas esitad arve jaanuari alguses või detsembri lõpus
 • lükka mõni kulu aasta algusesse – kui omakapitali miinus ohustab, siis vaata üle, kas mõni kulu, mille oled planeerinud teha novembris-detsembris, võiks lükkuda jaanuarisse
 • kontrolli, kas mõni kulu võiks olla hoopis põhivara real – ka 500 eurot maksva telefoni võib panna põhivarasse ja jagada selle maksumus 2 a peale; piir on sinu enda määrata
 • vaata üle põhivara amortisatsioonimäärad – paljud ei tea, et neid võib ise muuta; näiteks kui plaanisid esialgu arvutit kasutada 2 aastat, kuid soovid seda nüüd kasutada veel +2 täiendavat aastat, siis jaga amortisatsioon ümber
 • nõua sisse laekumata arved – kui midagi on ripakile jäänud, siis nüüd on õige aeg meeldetuletusi teha
 • vaata üle, kas mingeid varasid on vaja maha kanda – bilansis ei tohiks olla üleval varasid, mida sul tegelikult enam olemas ei ole või mida sa ei kasuta; kui omakapitaliga on probleeme, siis vaata üle, kas sealt on midagi maha kanda, näiteks mõni aastatetagune lootusetu arve.

Kui sul on omakapitaliga seoses küsimusi, siis kirjuta krista.teearu@robbybobby.ee. Sageli on omakapitali küsimused üsna raamatupidamise ja juriidika piirimail, kuid kuna olen õppinud mõlemat, siis loodetavasti saan sind aidata.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga