Mis on käibekapital ja miks see on oluline

mis on käibekapitalRahavoogude edukaks juhtimiseks on oluline välja selgitada, milline on ettevõtte käibekapitali tsükkel ehk kuidas raha liigub käibevara ja lühiajaliste kohustuste vahel. Üldjuhul on nii, et mida suuremaks kasvab müügitulu, seda suurem on käibekapitali vajadus. Just siis on eriti kriitiline üle vaadata, milliste varude või nõuete all raha kinni on ning kas maksetähtajad on piisavad.

Käibekapitali tsükkel on tegevusalade lõikes erinev, sõltudes kolmest olulisest tegurist:

 • Varude hoidmise aeg (alates tooraine ostmisest, tootmistsüklist ja valmistoodangu hoidmisest kuni müügini – millise aja jooksul õnnestub toodetud/ostetud kaup maha müüa).
 • Saadud maksetähtaeg, mille jooksul tuleb tasuda hankijatele ja muudele võlausaldajatele.
 • Antud maksetähtaeg, mille jooksul ostjad oma arved tasuvad.

Näiteks kauplus saab ostjatelt raha kätte koheselt (sularahas või kaardimaksena), samas oma hankijatele maksab hiljem, kokkulepitud tähtajal. Seetõttu võib kauplusel olla märkimisväärne sularahapuhver, mida nad võivad soovida lühiajaliselt investeerida.

Hulgimüüja ostab ja müüb krediiti, lisaks ladustab sageli kaupa suurtes kogustes. Maksetähtaegade ühildamine võib kujuneda tõsiseks väljakutseks, seetõttu võib sellisel ettevõttel olla mõistlik rahavoogude juhtimiseks kasutada lühiajalist finantseerimist (nt arvelduskrediiti).

Amazoni-müüja peab kauba eest tasuma ettemaksu. Kauba liikumise aeg Amazoni on aga pikk, samuti maksab Amazon viitega. Rahavoogude juhtimiseks ja käibekapitali tagamiseks peab selline ettevõte kohe kindlasti kasutama pikaajalist laovarude finantseerimist.

Kuidas käibekapitali tsüklit arvutada?

Toome näite tootmisettevõtte kohta:

+ tooraine laos viibimise keskmine aeg           1 kuu

– hankijatelt saadud krediit                            -2 kuud

+ tootmiseks kuluv aeg                                   2 kuud

+ klientidele antud maksetähtaeg                   1 kuu

KOKKU                                                          2 kuud

Järeldus: Näites kirjeldatud ettevõtte rahakäibe tsükkel on kaks kuud. Tooraine eest pead hankijale maksma kohe täna, ise aga saad klientidelt raha alles kahe kuu pärast. Seega vajad sa täiendavat raha vähemalt kahe kuu tooraine ostude ulatuses.

Arvutuskäik:

 • valmistoodangu lao käibekiirus päevades = (keskmine laovaru suurus / kaubakulu) * 365 päeva
 • tooraine käibekiirus päevades = (keskmine tooraine laovaru suurus / aasta ostud) * 365 päeva
 • hankijatelt saadud krediit = (keskmine hankijate võlg / krediitostud) * 365
 • klientidele antud maksetähtaeg = (keskmine laekumata arvete summa / krediitmüük) * 365

Käibekapitali tsükli väljaselgitamine aitab mõista ettevõtte rahade liikumist ning saada aru, kas ja kui palju oleks tarvis täiendavat finantseerimist. Kui käibekapitaliga on kitsas, tuleb neid nelja suhtarvu pidevalt jälgida. See annab sulle kindluse, et oled valmis õigel ajal ja õiges kohas sekkuma. Lisaks on oluline jälgida, milline on müügitulu suhe käibekapitali = müügitulu / (käibevarad – lühiajalised kohustused), õigemini selle trend ja liikumine ajas. Tasub hoida meeles reeglit, et likviidsuse säilitamiseks peab sinu ettevõtte käibekapital kasvama koos müügituluga. Ettevõtte kasvades proovi seda suhtarvu hoida enamvähem samas suurusjärgus.

Kui rahavoogude juhtimine on sulle väljakutseks, siis on sulle abiks läbimõeldud aruandlussüsteem. Soovitame regulaarselt koostada ka rahavoogude prognoose ning võrrelda neid tegelike tulemustega. Vahel võib prognoositavate ja tegelike numbrite kirjapanemine olla suureks abiks, et välja selgitada, kus tõeline probleem ja pudelikael asub.

Milline peaks olema toodete optimaalne varu?

Käibekapitali tsükli ja rahavoogude juhtimise mõistes tervikuna on kasulik, kui toodete ja tooraine varu ettevõttes on võimalikult optimaalne – see tähendab, et mitte liiga väike, kuid ka mitte põhjendamatult suur.

Et tootmine ei katkeks, tuleb laos hoida piisav hulk materjale ja tagavaraosasid. Valmistoodangut või edasimüügiks ostetud kaupu peab olema piisavalt, et tagada klientide tellimuste õigeaegne täitmine.

Laovaru peab olema tavapärasest suurem, kui tellimuste hulk on ebaühtlane ja raskesti prognoositav või kui tulemas on suur müügikampaania ja/või müük on sesoonne.

Otsa lõppenud kaubad tähendavad reeglina ettevõttele olulist lisakulu (kiirem tootmine ja tarne maksab rohkem) ning seda võiks kindlasti vältida.

Samas on hulk põhjuseid, miks võiks varude taset hoida nii madalal kui võimalik:

 • Laopind maksab – kauba hoidmine siseruumides on kulu, samuti on kulu laohoone amortisatsioon ja hoonega seotud kommunaalkulud.
 • Laosisustus maksab – mida rohkem varusid, seda rohkem on vaja laoriiuleid, kaasaegseid laosüsteeme ja tarkvara ning see kõik maksab üsna palju.
 • Laovarude ostmiseks kulutatud rahal on hind – parim viis selle hinna välja arvutamiseks on kasutada intressimäära, mida sa oleksid saanud raha teisiti investeerides või maksnud vähem, kui oleksid laenud varem tagastanud.
 • Inventuuri läbiviimine maksab – laovarudega kaasneb paratamatult vajadus läbi viia inventuure. Inventuuri läbiviivate inimeste ajal on aga küljes selge hind.
 • Kahjustumise kulu – laovarude liigutamisega kaasneb alati risk, et osa kaupu saab kahjustada.
 • Laotöötajate kulu – laovarude liigutamisega tegelevad inimesed, nendega on seotud kulud.
 • Kindlustuse kulu – laovarud on tavaliselt kindlustatud, ka see on kulu.
 • Aegumise kulu – pikalt laos seisvad varud võivad aeguda, samuti füüsiliselt või moraalselt vananeda.
 • Varguse kulu – alati on risk, et osa kaupu võidakse varastada.

Milline siis peaks olema laovarude optimaalne suurus? Sellele küsimusele selget vastust ei olegi, sest see sõltub kaupade liigist, tellimuste ja transpordi kulust, laovarude hoidmise kulust jne. Oluline on, et sul oleks ettevõtte juhina olemas ülevaade kaupade liikumise kiirusest ja laovarude hoidmisega seotud kuludest. Sealt edasi saad teha olulisi otsuseid, et oma ettevõtte finantstervist hoida ja parendada.

Lõpetuseks

Ettevõtte stabiilsed rahavood ja selle aluseks olevad otsused saavad alguse põhjalikust analüüsist. Et teada saada, milline on sinu ettevõtte käibekapitali tsükkel, pane kirja tänane olukord ja tee arvutus ülaltoodud valemite põhjal. Ka varude puhul alusta olemasoleva olukorra kirjapanekust. Seejärel küsi endalt – mis juhtuks, kui telliks sagedamini ja väiksemaid koguseid? Või vastupidi, kui telliks harvem ja suuremaid koguseid?

Robby&Bobby rahavoogude juhtimise teenus on töötatud välja just selleks, et aidata kiirendada sinu ettevõtte käibekapitali tsüklit ja maksimeerida rahavooge. Oleme abiks nii rahavoogude prognooside koostamisel kui protsesside ülevaatamisel, et selgitada välja, millised on sinu ettevõtte peamised rahavoogusid mõjutavad tegurid ja kuidas neid parandada. Kui soovid kasutada meie abi, siis võta meiega julgelt ühendust! Robby&Bobby finantsjuhtimisteenus on mõeldud nii tootmis- kui teenusettevõtetele, samuti Amazoni-müüjatele.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga