11 põhitõde koos eranditega, mida sa käibemaksu kohta teadma peaks

käibemaksKäibemaks on kaudne tarbimisega seotud maks, millega maksustatakse kaupade ja teenuste käivet. Eestis on ettevõttel kohustus end käibemaksukohustuslaseks registreerida, kui kalendriaasta müügikäive ületab 40 000 eurot. Teistesse EL riikidesse kaupu müüvad Eesti ettevõtjad peavad lisaks meie seadusandlusele järgima ka kohalikke piirmäärasid ja seadusi. Siin artiklis räägime, kuidas toimib käibemaks, kes peab end käibemaksukohustuslaseks registreerima ja millistel juhtudel saab käibemaksu riigilt tagasi küsida.

Käibemaksu reguleerib käibemaksuseadus ja see läheb otse riigi üldiste kulude katteks. Seejuures maksab käibemaksu kinni kauba või teenuse lõpptarbija st eraisik või mittekäibemaksukohustuslasest ettevõte, kuigi riik saab käibemaksu kätte ettevõtjatelt.

1. Eestis peab ettevõte end käibemaksukohustuslaseks registreerima siis, kui (maksustatav) müügikäive kalendriaasta algusest arvates ületab 40 000 eurot.

Kui piirmäär täis ei saa, algab järgmisel aastal arvestus uuesti otsast peale.

 • Erand: Kui su käive liigitub täies ulatuses 0% käibeks, siis on registreerimine vabatahtlik. Samuti on registreerimine vabatahtlik, kui sinu käive toimub välismaal.
 • Erandi erand: kui müüd kaupa Eestist teistele EL riikide käibemaksukohustuslastele, on sul kohustus end käibemaksukohustuslaseks registreerida vaatamata sellele, et see liigitub 0% käibeks.

2. Ostes elektroonseid teenuseid välismaalt (näiteks reklaami Google Adwordsis ja Facebookis või e-raamatuid), pead end samuti käibemaksukohustuslaseks registreerima.

Paljudele tuleb see üllatusena, et ettevõte, kes ostab välismaalt elektroonseid teenuseid (nt internetireklaami, veebimajutust või e-raamatuid), peab end samuti käibemaksukohustuslaseks registreerima. Kui ettevõttel puudub maksustatav käive, on tema ainus valik piiratud käibemaksukohustuslase vorm. Piiratud käibemaksukohustuslane kohustub deklareerima elektroonsete teenuste ostud ja neilt käibemaksu maksma, samas puudub tal õigus oma kaupadele ja teenustele käibemaksu lisada, samuti sisendkäibemaksu maha arvata. Siit soovitus, kui sul on vähegi võimalik (st sul on maksustatav käive olemas), vormista end kohe „päris“ käibemaksukohustuslaseks.

 • Erand: Kui elektroonsete teenuste ostud on pigem pisikesed ja juhuslikud, osta need parem eraisiku nimel ja vormista ettevõtte kuluks läbi majanduskulude aruande. Nii pääsed registreerimiskohustusest.

3. Teises EL riigis tuleb sul end käibemaksukohustuslaseks registreerida juhul, kui tegutsed kohapeal ja sul täitub kohalik registreerimise piirmäär või sa müüd teises EL riigis kaupu ja sul on seal vaheladu.

Näiteks müüd UK või Saksamaa Amazonis kaupu ja kasutad nende FBA (fulfilled by Amazon) teenust ehk hoiad kaupu Amazoni laos. Sellisel juhul tekib käibemaksukohustuslus esimesest müügist, kohalik piirmäär ei rakendu.

 • EL riikide käibemaksureeglid on sarnased, kuid mitte identsed. Seega, müües oma kaupu või teenuseid välisriiki, konsulteeri kindlasti kohalike nõuandjatega. Loe lähemalt e-kaubanduse maksudest.

4. Vahel on mõistlik end vabatahtlikult käibemaksukohustuslaseks registreerida.

See võib olla kasulik kui:

 • sul on vaja teha olulisi investeeringuid, millelt saaks käibemaksu tagasi taotleda
 • müüd kaupu või teenuseid välismaale (mis on 0% maksustatav) või müüd kaupu välismaal (nt ostad Hiinast kaupu ja müüd neid Amazonis) ning sul on Eestis käibemaksuga kulusid nagu raamatupidamisteenus, turundusteenus või assistenditeenus
 • sinu klientideks on käibemaksukohustuslastest ettevõtjad ja enamuse sinu kuludest moodustavad käibemaksuga ostude kulud.

5. Kõige kahjulikum on ettevõtja vaatenurgast olla käibemaksukohustuslane juhul, kui sinu klientideks on eraisikud ja suure osa kuludest moodustavad tööjõukulud.

Seega kui sinu ettevõtte aastakäive jääb sinna piirmäära kanti, pead käibemaksupiiri veidi jälgima. Suurematel ettevõtetel pole siin muidugi valikut.

6. Eesti-sisene käive on üldjuhul maksustatav 20% käibemaksuga.

Vähendatud käibemaksumääraga 9% on maksustatud raamatud ja töövihikud (paberil, e-raamatutel ei ole soodustust); ravimid, sanitaartooted, meditsiiniseadmed ja puudega isiku abivahendid; ajalehed ja ajakirjad (v.a kuulutustelehed ja erootikaajakirjad) ning majutusteenus.

0% käibemaksuga on maksustatud eksporditav kaup (välja arvatud juhul, kui see liigitub maksuvabaks käibeks); teise liikmesriiki toimetatav kaup; laevad ja lennukid, nende varustus, kohapeal müüdav kaup (v.a ühendusesisestel reisidel) ja osutatav teenus, laevade sadamateenus ja lennukite lennuväljateenus, laevade ja lennukite remont ja hooldus; diplomaatidele, EL institutsioonidele, NATO relvajõududele, sõjalisele peakorterile müüdavad kaubad ja osutatavad teenused; tollilaos, vabatsoonis, aktsiisilaos, sõjalises peakorteris müüdav kaup; Eesti Pangale võõrandatav kuld; teenus, mille tekkimise koht ei ole Eesti (immateriaalsed ja elektroonsed teenused); eksporditava või imporditava kauba veoteenus, tolliprotseduuril oleva kauba veoteenus ning reisijateveoteenus Eestis, kui see on rahvusvahelise reisi osa.

 • Arvesta, et 0% käibemaksumääraga maksustatava teenuse osutamine vajab tõendamist, nt lepinguga või tellimiskirjaga.

7. Et ostuarvelt käibemaksu tagasi küsida, peab arve vastama raamatupidamise algdokumendi nõuetele.

Alates 2017.a. muutusid küll nõuded raamatupidamise algdokumentidele lihtsamaks, kuid see ei laiene käibemaksuga arvetele. Arvel tuleb märkida:

 • arve järjekorranumber ja väljastamise kuupäev
 • maksukohustuslase nimi, aadress, maksukohustuslasena registreerimise number
 • kauba soetaja või teenuse saaja nimi ja aadress
 • kauba soetaja või teenuse saaja maksukohustuslasena registreerimise number, kui tal on maksukohustus kauba soetamisel või teenuse saamisel
 • kauba või teenuse nimetus või kirjeldus
 • kauba kogus või teenuse maht
 • kauba väljastamise või teenuse osutamise kuupäev või kauba või teenuse eest osalise või täieliku makse laekumise kuupäev, kui see on kindlaksmääratav ja erinev arve väljastamise kuupäevast
 • kauba või teenuse hind ilma käibemaksuta ning allahindlus, kui see pole hinna sisse arvatud
 • maksustatav summa käibemaksumäärade kaupa koos kohaldatavate käibemaksumääradega või maksuvaba käibe summa
 • tasumisele kuuluv käibemaksusumma, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel.

Käibemaksusumma märgitakse eurodes. 

 • Erand: Lihtsustatud arve võib väljastada, kui arvel olev summa ei ületa 160 eurot ilma käibemaksuta, järgmistel juhtudel:
   • reisijateveo teenuse osutamisel (bussipiletid, laevapiletid, taksotšekid)
   • parkimisautomaadi, automaattankla makseterminali ja muude samalaadsete aparaatide väljatrükitavate arvete puhul.

Sellisel juhul peab olema arvel vähemalt:

 • arve väljastamise kuupäev
 • müüja nimi ja maksukohustuslasena registreerimise number
 • kauba või teenuse nimetus või kirjeldus
 • maksustatav summa
 • tasumisele kuuluv käibemaksusumma.

Lihtsustatud arvele võid ise lisada oma ettevõtte nime ja maksukohustuslasena registreerimise numbri.

8. Ostukäibemaksu tagasiküsimise eelduseks on ostetud kaupade või teenuste kasutamine käibemaksuga maksustatavaks ettevõtluseks või välismaal toimuvaks ettevõtluseks.

Kui ettevõtjal on nii maksuvaba kui maksustatav käive, saab ostukäibemaksu tagasi küsida osaliselt. Selleks on kaks erinevat meetodit:

 • proportsionaalse mahaarvamise meetod
 • otsearvestuse ja proportsionaalse mahaarvamise segameetod.

Proportsionaalse mahaarvamise puhul rakendatakse maksustatava käibe ja kogu käibe suhet kogu sisendkäibemaksu mahaarvamisel. Maksustatava käibe ja kogu käibe suhe määratakse maksukohustuslase eelmise kalendriaasta käibe põhjal. Tulemust korrigeeritakse kalendriaasta lõpul, lähtudes selle kalendriaasta maksustatava käibe ja kogu käibe suhtest.

Kui ettevõtlus on kestnud alla ühe kalendriaasta, määrab maksustatava käibe ja kogu käibe suhte maksuhaldur oma otsusega maksukohustuslase taotluse alusel tema esimese kalendriaasta maksustatava käibe ja kogu käibe prognoositava suhte põhjal.

Otsearvestuse ja proportsionaalse mahaarvamise segameetodi puhul:

 • võetakse 100% arvesse maksustatava käibe tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaks
 • maksuvaba käibe tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu maha ei arvata
 • nii maksustatava kui ka maksuvaba käibe tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaks arvatakse maha vastavalt maksustatava käibe ja kogu käibe suhtele.

9. Käibemaksu ei saa tagasi küsida külaliste vastuvõtuks, oma töötajate toitlustamiseks või majutamiseks tehtud kuludelt.

 • Erand: Käibemaksu võib tagasi küsida töölähetuse majutusega seotud kuludelt.

10. Sõiduautoga seotud kuludelt võib üldjuhul tagasi küsida 50% käibemaksust.

 • Erand: Sõiduauto kuludelt võib käibemaksu 100% tagasi küsida kui
   • ettevõte tegeleb sõiduautode müügiga või väljarentimisega ja ise neid ei kasuta
   • tegemist on õppesõiduauto või taksoga
   • tegemist on 100% ettevõtluses kasutatava sõiduautoga (peab olema tehtud märge Maanteeameti registrisse ja ettevõtja peab välistama, et autot kasutataks ka erasõitudeks).

11. Käibemaksu saab tagasi küsida ka teiste EL riikide ostudelt.

Kui oled ostnud kaupu või teenuseid teistest EL riikidest, sinu ostule on lisatud korrektselt käibemaks (näiteks – hotelliarved, konverentsipiletid vm) ja sul on olemas korrektsed ostuarved (sh tanklate kütusetšekid, mis vastavad lihtsustatud arvete nõuetele), võid tasutud käibemaksu tagasi küsida Eesti Maksu- ja Tolliameti kaudu. Selleks tuleb sul esitada elektrooniline avaldus, mille tähtajaks on järgmise kalendriaasta 30. september. Kui küsid tagasi kogu kalendriaasta käibemaksu, on miinimumsummaks 50 eurot riigi kohta. Soovi korral saad esitada avaldusi ka sagedamini, siis on miinimumsummaks 400 eurot riigi kohta. Vaata siit täpset korda: https://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/ulevaade-kaibe-maksustamisest/valisriigis-tasutud-kaibemaksu

 

Ettevõtte käibemaksukohustuslaseks registreerimisel pead arvestama, et raamatupidamise igakuine maht kasvab märgatavalt. Kui mõni väiksem ettevõtja saab teinekord ise oma raamatupidamisega kenasti hakkama, siis käibemaksukohustuslasest ettevõtjale seda lahendust soovitada ei saa, kuna käibemaksu teemas on liiga palju nüansse, millega kursis olla. Otsides usaldusväärset raamatupidamispartnerit, kellel on kogemus ka rahvusvahelistelt kaupasid ja teenuseid müüvate klientidega, tutvu meie finantsraamatupidamise teenusega ning kirjuta meile, et saaksime rääkida lähemalt, kuidas saame sind aidata.

1 reply
 1. G
  G says:

  Tere

  Küsiksin bussipiletite kohta, kirjas oli nii “Lihtsustatud arvele võid ise lisada oma ettevõtte nime ja maksukohustuslasena registreerimise numbri.” Mis see tähendab, kas peab lisama või ei pea? Või millest see sõltub?

  Tänud

  Vasta

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga