Spikker kingituste, annetuste ja vastuvõtukulude maksustamisest

,

kingitused annetused vastuvõtukulud

Kui erisoodustustelt tuleb alati tasuda nii tulumaks kui sotsiaalmaks, siis kingitused, annetused ja vastuvõtukulud on seda tüüpi kulud, mis üldjuhul lähevad tulumaksuga maksustamisele, kuid mida saab teatud juhtudel teha ka maksuvabalt.

Kingitustele, annetustele ja vastuvõtukuludele on kehtestatud kindlad reeglid ja piirmäärad – kui teed neid kulusid reegleid silmas pidades ja kulude maht jääb alla nõutud määra, siis makse tasuma ei pea. Kui kulud on aga suuremad, siis arvestad neilt tulumaksu ja maksad igakuiselt ära. Erandiks siinkohal on tulumaksusoodustuse nimekirja kantud MTÜ-d, keda vaatame eraldi lähemalt.

Kingitus

Raamatupidamises räägime kingitusest tulumaksuseaduse mõistes, mis ütleb, et kingitus on tasuta antud kaup või teenus, ka raha. Seejuures peab kingitus olema rahaliselt hinnatav. Näiteks lilled ei ole rahaliselt hinnatavad, seega ei kuulu need kingituse alla.

Kingitus on täies ulatuses tulumaksuga maksustatav.

Kingitus ei ole:

 • oma kauba näidis
 • reklaami eesmärgil tehtud ärikingitus kuni 10 euro väärtuses
 • lootusetu nõude või varastatud kauba mahakandmine
 • sponsorlus, kui selle vastusooritus on reklaam
 • antud allahindlused.

Tulumaksuseadus ütleb, et allahindlus ei ole maksustatav, isegi kui seda on antud 99% ulatuses. Allahindlust võib pakkuda, kellele ettevõtja parasjagu tahab ja kui saaja maksab selle eest kasvõi 1 euro, siis ei ole see kingitus.

Kui sa oled käibemaksukohustuslane, siis rakenduvad allahindlusele lisaks ka käibemaksureeglid, mis on rangemad – nõutav on äriline eesmärk ja soodustuse andmine tervele sihtgrupile (nt püsiklient või teatud suuruses ost).

Ärikingitus

Ärikingitus ehk reklaamkingitus on reklaami eesmärgil tehtud kingitus (TuMS §49 lg 1) ja see on 10 euro väärtuses maksuvaba. Praktikas tähendab see seda, et kui sa tahad sellises vääringus kingitusi teha, siis paned sellele peale oma logo. Siia alla käivad kõik 10 euro sisse mahtuvad asjad:

 • reklaampastakas, kruus, fliis, hiirematt, jne
 • ka teenused, kuigi see ei ole väga palju kasutatav.

Ärikingituse maksustamise loogika:

 • kui kingituse hind ilma käibemaksuta on alla 10 euro, siis on see maksuvaba (iga ese eraldi)
 • kui kingituse hind on üle 10 euro, siis on see terves ulatuses maksustatav (mitte ainult ületav osa).

NB! Ka mitte-käibemaksukohustuslasel on piirmääraks 10 eurot ilma käibemaksuta.

Ärikingitus võib olla ka söök või jook – logoga šokolaad, erikujundusega vein jne. 10 euro sisse ei arvestata logo lisamist ega pakendamisega seotud kulusid.

Kingituseks ja ärikingituseks ei loeta kulutusi, mida ei saa käsitleda hüvena saaja jaoks (nt õhupall, vimpel, plakat, voldikud, tootenäidised jms) ehk asju, millel puudub tarbimisväärtus.

Tootenäidis on asi, mida sa ise toodad, tood hulgi maale või pakud proovida. Siia alla käib näiteks toodete pakkumine degusteerimiseks. Samuti käib siia alla teenuse näidispakkumine – näiteks 10-minutiline massaažiseanss, mis tutvustab proovijale metoodikat. Toodete puhul kasutatakse tihti ka eraldi „näidise” kleepsu, et neid ei saaks edasi müüa.

Annetus

Kui kingitusi tehakse eelkõige ärilisel eesmärgil, siis annetus on alati heategevusliku eesmärgiga. Kuid kingitusega sarnaselt on ka siin oluline, et see oleks igasuguse vastusoorituseta – kui nõuad rahalise toetuse eest oma logo eksponeerimist, siis see ei ole annetus, vaid sponsorlus, mis on maksustamise mõttes hoopis teine asi.

Annetades tulumaksusoodustusega MTÜ-le ehk ühingule, kes kuulub tulumaksusoodustusega MTÜ-de nimekirja, siis on annetus piirmäära ulatuses maksuvaba. Kui MTÜ nimekirja ei kuulu, siis on ta maksustamise mõttes võrdne äriühinguga.

Maksuvaba annetuse piirmäär on kas (ise valid):

 • 3% jooksva aasta palgafondist (deklareeritud brutopalkade summa) või
 • 10% eelmise aasta kasumist.

Maksud tuleb deklareerida nende tekkimisele järgneval kuul ja deklareerimisel pead eraldi märkima, kumba varianti sa kasutad. Mida sageli ei teata, on see, et põhimõtet võib aasta jooksul muuta, sõltuvalt sellest, kuidas sulle kasulikum on.

Tulumaksusoodustusega nimekirja võetakse vastu vaid avalikes huvides tegutsevad MTÜ-d. Korteriühistud ja kitsa liikmeskonnaga MTÜ-d sinna ei pääse. Alates 2019. aasta suvest uuendatakse nimekirja kord kuus ja reeglid on üsna karmid. Kui nimekirja kuuluv MTÜ jätab deklaratsioonid esitamata, siis peab maksuamet ta nimekirjast välja viskama, mis omakorda tähendab, et talle annetades sa maksuvabastust ei saa. Niisiis pead iga kord, kui annetuse teed, MTÜ nimekirja kuulumist kontrollima, isegi siis, kui oled harjunud teda igakuiselt või iga-aastaselt toetama.

Maksuvabastust saab kasutada ka annetuste vahendaja, kes toetab neid abivajajaid, kes nimekirja ei kuulu. Loe sellest teemast lähemalt:

https://www.emta.ee/et/registreerimine-ettevotlus/mittetulundusuhingule-sihtasutusele/juhendid/annetuste-maksustamine

Lühidalt öelduna – kui teed rahalise ülekande perekonnale, kes vajab hädasti abi, siis läheb see maksu alla. Kui teed ülekande aga näiteks Lastehaigla Toetusfondile, siis on see piirmäära ulatuses maksuvaba. Kontrolli nimekirja:

https://www.emta.ee/et/ariklient/registreerimine-ettevotlus/mittetulundusuhingule-sihtasutusele

Vastuvõtukulu

Vastuvõtukulu ehk esinduskulu, nagu seda tihti nimetatakse, on tavaliselt seotud mingi üritusega, kus  osalejateks on külalised või äripartnerid. Oluline on, et sellel üritusel oleks mingi äriline mõte. Näiteks hommikukohv potentsiaalsetele klientidele.

Kuludest liigituvad siia alla toit, majutus, transport ja meelelahutus, aga ka kinod, teatrid ja jõulupeod.

Vastuvõtukulude piirmäär on 32 eurot kuus + 2% deklareeritud brutopalkadest, kumuleeruvalt kalendriaasta jooksul. See tasuks kindlasti aasta jooksul ära kasutada, sest igal ettevõttel on selliseid kulusid.

Kui sa ei ole aasta jooksul ühtegi vastuvõtukulu teinud, siis võid detsembris ära kasutada kogu eelarvelise piirmäära. Sarnaselt eelnevalt vaadatud kingituste ja annetustega tuleb ka vastuvõtukulusid deklareerida vaid siis, kui on midagi deklareerida. Kui sa oled aasta keskel ületanud piirmäära ja pidanud maksma tulumaksu, kuid aasta lõpus enam kulusid nii suures mahus ei tee, siis saad detsembri TSD-ga selle ära tasandada.

Mida peaksid täiendavalt teadma vastuvõtukuludest:

 • Kui üritusel esineja ei saa sulle arvet esitada ja pead talle teenitud summa maksma välja töötasuna, siis lähevad sellelt ainult palgamaksud.
 • Tihti osalevad üritustel ka oma töötajad – kui töötaja on seal osalejana, siis on see erisoodustus. Kui ta aga töötab sellel üritusel, nt istub vastuvõtulauas, juhatab sisse esinejaid vms, siis ei ole see erisoodustus.
 • Erand – kui ürituse korraldajaks ja vastuvõtukulu tegijaks on tulumaksusoodustuse nimekirjas olev MTÜ, siis temale on kõik vastuvõtuga seotud kulud maksuvabad.
 • Koolituste toitlustus on reeglina vastuvõtukulu – kui arvel on toitlustus eraldi välja toodud, siis maksab toitlustuse eest see, kes arve sai (näiteks konverentsil osaleja). Kui konverentsiarvel on vaid osalemistasu ja toitlustust ei ole märgitud, siis jääb see kulu korraldajale. Makse ei maksta ainult siis, kui lõunat ei ole reaalselt võimalik mujale sööma minna. Kui konverents on Viru Keskuses ja sa otsustad inimesi toitlustada, siis lähevad need igal juhul maksu alla.
 • Koolitusjärgne üritus on alati maksustatav kulu.

Tulumaksusoodustuse nimekirja kantud MTÜ

Maksusoodustuse nimekirja kuulumine annab soodustusi nii MTÜ-le endale kui neile, kes MTÜ-le annetavad. Kui MTÜ ei ole soodustuste nimekirjas, siis kehtivad tema suhtes aga samad reeglid, mis tavalistele äriühingutele.

Maksusoodustusega MTÜ kui kulude tegija:

Nimekirja kuuluva MTÜ tehtud vastuvõtukulud ei ole kunagi maksustatavad ja neid deklareerima ei pea. Selline MTÜ võib vabas ulatuses teha vastuvõtukulusid ja üritusi, sh nii vabatahtlikele kui oma liikmetele. Näiteks kui MTÜ korraldab koolitusi, siis ei pea ta mõtlema sellele, kas koolituse lõuna on maksustatav. MTÜ liikmed ei ole erisoodustuse mõttes töötajad. Kui sul on palgalised töötajad, siis nende kulud on erisoodustus. Liikmete toitlustus on aga vastuvõtukulu, mis nimekirja kuulumisel on maksuvaba.

Lisaks on maksusoodustuse nimekirja kantud MTÜ-del veel mitmeid maksuvabastusi võrreldes teistega. Näiteks saavad nad maksuvabalt teha järgmiseid kulusid:

 • teatud reeglitele vastavad stipendiumid
 • laagrite ja spordivõistluste meened
 • toimetulekuabi jagamine
 • vara üleandmine MTÜ eesmärkide saavutamiseks.

Maksusoodustusega MTÜ kui annetuse saaja:

Nimekirja kantud MTÜ-le tehtud annetused ja kingitused on piirmäära ulatuses maksuvabad (meeldetuletuseks, 3% annetaja jooksva aasta palgafondist või 10% eelmise aasta kasumist). MTÜ jaoks liigitub see omakorda maksuvabaks toetuseks.

Kui tegemist on aga sponsorlusega (MTÜ peab midagi selle eest vastu tegema), siis liigitub see tavaliseks ärikuluks, mille eest esitatakse tihti ka sponsorluse arve ja mis MTÜ-le läheb kirja maksustatava käibena.

Tähtis, et selliseid asju ei tuleks üle 40 000 euro aastas, sest kui MTÜ müügikäive läheb üle 40 000 piiri, siis peab ta end võtma käibemaksukohustuslaseks, ainult et tavalise käibemaksuarvestuse asemel peab ta hakkama pidama proportsionaalset käibemaksuarvestust.

Kokkuvõtteks, kingituste, annetuste ja vastuvõtukulude maailm koos erinevate piirmääradega võib tunduda keeruline, kuigi see tegelikult seda ei ole. Olles ettevõtja, tasub igal juhul teada, millised need soodustused on ja neid maksimaalselt ka kasutada. Ärilõunad ja kingitused on täiesti lubatud väljaminekud ja neid ei pea omast taskust maksma. Järgmine kord kliendiga lõunale minnes või talle teatripiletid kinkides tead, et võid ka need kulud raamatupidamisse saata.

Loe ka: Kulude maksustamise põhitõed, mis on vajalikud igale ettevõtjale.

1 reply

Trackbacks & Pingbacks

 1. […] Robby & Bobby spikker kingituste, annetuste ja vastuvõtukulude maksustamisest […]

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga