Töötasu hüvitis kevadel 2021

Töötukassa jätkab ka sel kevadel palgakulude hüvitamist nendele ettevõtetele, kelle käive on oluliselt langenud ja kellel ei ole oma töötajatele piisaval tööd pakkuda. Töötukassa pikk ja täpne jutt asub siin

Eesmärgiks on vältida koondamisi ja aidata ettevõttel keerulisest ajast üle saada.

Palgakulusid hüvitatakse ainult töölepinguga töötajate osas, kelle eest on makstud töötuskindlustust (jäävad välja VÕS-lepingud ja juhatuse liikmed).

VÕS lepingu võib kokkuleppel töötajaga ümber vormistada, aga seda tuleb teha alates tegelikust töösuhte algusest, sh tuleb muuta töötamise registri kanne.

Erinevalt esialgsest plaanist on hüvitis siiski mõeldud kõigi tegevusalade ettevõtetele, kes vastavad tingimustele. 

Tööandja tingimused

 1. tema käive või tulu on kalendrikuus, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 50 protsendi võrra võrreldes:
  • perioodi 2019. aasta detsember kuni 2020. aasta veebruar kuu keskmise käibe või tuluga
  • või perioodi 2020. aasta juuli kuni 2020. aasta detsember kuu keskmise käibe või tuluga
 2. tal ei ole töötajatele kokkulepitud mahus tööd anda (kohaldab töölepingu seaduse § 35) või ta on töötajate töötasu vähendanud (kohaldab töölepingu seaduse § 37)
 3. tema suhtes ei ole algatatud sundlõpetamis-, likvideerimis- ega pankrotimenetlust ning taotlemise ajal puuduvad maksuvõlad või need on ajatatud.

 

NB! Tööandja taotleb hüvitist märtsi ja aprilli kohta eraldi ning peab hüvitise taotlemise hetkel vastama kõigile eeltoodud tingimustele.

Kvalifitseeruvad kõik tööandjad (äriühingud, filiaalid, MTÜd, FIEd, avalik-õiguslikud juriidilised isikud, v.a riigiasutused ja kohaliku omavalitsuse üksused).  FIE saab hüvitist taotleda ka iseendale kui ettevõtjale, kui tema ettevõtlustulu oli 2020. aastal vähemalt 50 protsendi võrra väiksem kui 2019. aastal (võrdlus tehakse tuludeklaratsioonide alusel).

Töötaja tingimused

Töötasu hüvitist makstakse töölepinguga töötajatele:

 • kellele ei ole kokkulepitud mahus tööd anda või kelle töötasu on vähendatud ning
 • kes töötab hüvitist taotleva tööandja juures hiljemalt alates 1. jaanuar 2021 ja töösuhe kestab.

Töötamise alustamise kohta peab kanne olema töötamise registrisse tehtud samuti hiljemalt 1. jaanuaril 2021.

Hüvitist makstakse kogu kalendrikuu eest – isegi, kui töötaja koormust või töötasu on vähendatud pooleks kuuks või lühemaks, on tööandjal võimalik taotleda talle hüvitist terve kalendrikuu eest.

NB! Töötajale, kes oli terve kalendrikuu, mille eest hüvitist taotletakse, haiguslehel või tasustamata puhkusel, hüvitist ei maksa. Tavalisel (tasulisel) puhkusel võib olla kasvõi terve kuu, osa kuust võib olla tasustamata puhkusel või haiguslehel.

Töötasu hüvitise suurus

Tööandja peab tasuma töötajale (enne taotlemist!) vähemalt 200 eurot (bruto).

Töötukassa maksab: 

 • 60% töötaja keskmisest töötasust, aga
 • max 1000 eurot (bruto), otse töötajale, tööandja avalduse alusel; lisaks maksud sellelt summalt
 • märtsi ja aprillikuu eest, aprillis-mais

Avaldused saab esitada alates 01.04.21. 

Töötukassa teeb väljamakse otse töötajale ja tasub otse maksuametile ka väljamaksega seotud maksud. Töötukassa ei arvesta maksuvaba tulu, kogu summalt tasutakse tulumaks.

Tööandja ja Töötukassa makse peab kokku andma vähemalt miinimumpalga (v.a kui tasu oligi väiksem, nt osalise tööaja korral).

Kui ettevõte koondab hüvitist saanud töötaja samal kuul või järgneval kahel kuul, siis peab hüvitise koos tööjõumaksudega Töötukassale tagasi maksma.

Töötukassa arvutab välja Maksuameti andmete alusel töötaja keskmise töötasu, sama loogika alusel nagu arvestatakse koondamishüvitist.

Aluseks võetakse eelneva 12. kuu andmed – tasud, millelt on makstud töötuskindlustusmaksu. Viimasele kolmele töötamise kuule eelnenud üheksal töötamise kuul makstud tasude summa jagatakse arvuga 270. Kui töötajale on makstud palka lühemal perioodil kui 12 kuud, võetakse aluseks tegelikult makstud tasud, mis jagatakse töötatud kuude arvu ja 30 korrutisega.

Töötasu hüvitise taotlemine

Avaldus tuleb esitada iga kuu kohta eraldi e-töötukassas. Avaldust saab esitada juhatuse liige või volitatud isik. 

Avaldust saab esitada peale ettevõtte poolse töötasu maksmist (min 200 bruto), töötukassa kannab üldjuhul 3 tööpäeva jooksul oma osa töötajale (märtsi hüvitised aprilli esimeses pooles).

Avaldusele tuleb lisada: 

 1. tõendid käibe või tulu muutuse kohta, sh käibemaksukohustuslase puhul 2021. aasta märtsi või aprilli käibedeklaratsioon;
 2. töötajate isiku- ja kontaktandmed ning pangakontode numbrid;
 3. tõendid (nt maksekorraldus) töötajatele vähemalt 200-eurose brutotöötasu väljamaksmise kohta.  

Raamatupidamislik kajastamine

Tööhõiveprogramm 2017–2020 §19-1 lg5 näeb siit.
Hüvitist käsitletakse tööandja makstud töötasuna, mille töötukassa maksab töötajale tööandja nimel ja töötukassa arvel.

Raamatupidamiskanded:

 • töötasu arvestus – tavapärane

     D töötasukulu
     K maksuvõlg
     K töötasuvõlg (aga summad saad Töötukassa arvestusest)

 • töötasu ja maksude maksmine Töötukassa poolt

     D töötasuvõlg
     D maksuvõlg
     K kohustis (sihtfinantseerimine)

 • kui sihtfinantseerimise kohustus täidetud (töötajat ei ole koondatud)

     D sihtfinantseerimise kohustis 
     K muu äritulu

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga