Nõude diskonteerimine

Raamatupidajal tuleb vahel kokku puutuda nõuete diskonteerimisega. Millega on tegu ja kuidas seda teha?

Mis on diskonteerimine?

Diskonteerimine on tulevikus tekkivate rahaliste laekumiste nüüdisväärtuse hindamine. Diskonteerimise aluseks on eeldus, et sama rahasumma on täna rohkem väärt kui tulevikus. 

Tulevikus makstava raha praegune väärtus on nüüdisväärtus (Present Value, PV).

Täna makstava raha väärtus tulevikus on tulevikuväärtus (Future Value, FV). 

Nüüdis- ja tulevikuväärtuse vahe on intress. Nüüdisväärtuse arvutamine ongi diskonteerimine. 

Diskontomääraks nimetatakse intressimäära, mida raha tulevikuväärtuse või nüüdisväärtuse arvutamisel kasutatakse. Loe selle kohta pikemalt siit.

Kuidas diskonteerimist arvestatakse?

Kasutatav valem on:

FV = C x (1+i) ^n

FV – tulevikuväärtus

C – tänane väärtus

i – intressimäär

n – perioodide arv

Näide:

Kui tänane 100 eurot on 5% intressi juures aasta pärast väärt 100*1.05=105 eurot, siis aasta pärast saadav 100 eurot on täna väärt 100/1.05=95.3 eurot. 

Raha aegväärtust arvestades tuleb meeles pidada, et iga perioodi eest arvutatud intress lisandub põhisummale ja sellelt tuleb samuti edaspidi intressi arvestada.

Millal nõude diskonteerimist vaja läheb?

Diskonteeritud rahavoogude meetodit läheb raamatupidamises vaja näiteks siis, kui bilansis on antud intressi mittekandev laen 1 miljon eurot, mille tagasimaksetähtaeg on 4 aasta pärast. 

Ehk sa tead, et praegu on raha väärtus 1 miljon, aga sind huvitab, palju sa 4 aasta pärast praeguses väärtuses raha tagasi saad. Siin tulebki appi diskonteeritud rahavoogude meetod. 

Diskonteeritud rahavoogude meetodiga saad planeerida enda tuleviku rahavooge. 

Raamatupidamise seaduse järgi on raamatupidamisaruannete eesmärk näidata õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid. Õigesti ja õiglaselt ei ole võimalik rahavoogusid hinnata, võtmata arvesse raha aegväärtust.

 

Diskonteerima ei pea:

  • Lühiajalisi kohustusi
  • Turuintressiga võetud ja antud laene
  • Pikaajalisi intressi mittekandvaid kohustusi
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga