Rahavoogude aruande 5 olulisimat küsimust

Selles artiklis räägime, milliseid punkte peaks iga ettevõtja enda rahavoogude aruandes jälgima. Rahavoogude aruanne annab lugejale (ja ettevõtjale) infot ettevõtte kulude ning tulude kohta. Selle abil saab järeldada, kas ettevõte on jätkusuutlik ja suudab oma finantskohustusi täita. Rahavoogude aruanne pole kohustuslik mikroettevõtjale ega väikeettevõtjale, suurematel ettevõtetel on see osa aastaaruandest. 

Kui suur on ettevõtte rahajääk?

Ettevõtte raha jääk võiks olla 1/12 aasta kuludest (v.a. amortisatsioon). Kui ettevõtte rahajääk on oluliselt väiksem, kui aasta kulud / 12, siis on asi kahtlane. Järelikult ettevõte toimetab väga kitsastes tingimustes. 

Kui ettevõtte rahajääk on oluliselt suurem, kui aasta kulud / 12, ei tundu asi samuti hea. Paljude väikeettevõtete rahajääk sisaldab maksuvabalt sulas välja võetud raha. 

Kas äritegevuse rahavoog on positiivne?

Äritegevuse rahavoo aruanne on rahavoogude aruande kõige olulisem osa. Selle abil saab analüüsida, kas ettevõte reaalselt teenib enda äritegevusega raha. Normaalse kasumliku ettevõtte korral tuleb teenitud raha eest osta uut põhivara, maksta tagasi laene ja ettevõtte omanikele dividende.

Kui äritegevuse rahavoog on positiivne, siis teenitud ärikasum katab ära vajaliku käibekapitali kasvu. 

Kui ettevõte teenib kasumit, aga kliendid arveid ära ei maksa, siis raha jääb ikka puudu. Või kui ettevõtte kasum on null, aga suur osa sellest on esialgsete investeeringute amortisatsiooni osa, siis jääb raha lausa üle. 

Kui tunned, et sinu ettevõtte rahavood võiksid olla paremini kontrolli all, siis loe selle kohta täpsemalt siit. 

Kust ettevõte on raha juurde saanud (finantseerimise rahavood)?

Finantseerimise rahavoogudes kajastatakse saadud laenud, nende tagasimaksed ning makstud intressid. Samuti on seal kirjas aktsionäride poolt täiendavalt investeeritud summad, omakapitali vähendamised, makstud dividendid.

Investeerimistuludele ja -kuludele on kaks lubatud alternatiivi:

1) Näitad mõlemaid äritegevuse rahavoogude hulgas.
2) Näitad intressitulusid investeerimistegevuse rahavoogudes ja intressikulusid finantseerimistegevuse rahavoogudes.

Enam levinud on kusjuures viimane variant.

Millesse ettevõte on ülejäänud raha investeerinud (investeerimise rahavood)? 

Investeerimisega seotud rahavoogudes kajastatakse, kuhu ettevõte on investeerinud raha, mis on vajalikest kulutustest üle jäänud. Näiteks, kas ettevõte on ostnud juurde põhivara, kas raha on välja laenatud või investeeritud hoopis mujale? 

Kui on näha, et ettevõte ei investeeri üldse, võib see tähendada, et ettevõtte rahaline seis ei ole nii hea, kui esialgu tundus. 

Kas ettevõte on maksnud dividende?

Kui ettevõte on lisaks eelnevalt mainitud investeeringutele maksnud ka dividende, on tegemist tugeva ettevõttega. Kui aga täiendavaid investeeringuid pole tehtud, vaid on makstud ainult dividende, võib tegemist olla ohumärgiga. Sellisel juhul ei pruugi ettevõte enam kasvada ja areneda.

Rohkem selle kohta, mida rahavoogude aruandest veel lugeda saab, loe siit.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga