Uue aasta alguse sündmuste mõju investeeringute väärtusele

, ,

 

Majandusaasta on lõppenud ja raamatupidajal investeeringute arvestused tehtud. Aastaaruanne on samas veel kokku panemata. Kas sel vahepealsel ajal toimunud muutused võivad investeeringute väärtust mõjutada?

Pärast aruandekuupäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist toimunud sündmuste kajastamine aastaaruandes sõltub sellest, kas tegemist on korrigeeriva või mittekorrigeeriva sündmusega.

Korrigeeriv aruandekuupäeva järgne sündmus on selline sündmus, mis kinnitab aruandekuupäeval eksisteerinud asjaolusid. Korrigeerivate sündmuste mõju kajastatakse lõppenud aruandeperioodi bilansis ja kasumiaruandes.

Varade väärtust korrigeerivaks sündmuseks on teabe saamine pärast aruandeperioodi lõppu, mis näitab, et vara väärtus oli aruandeperioodi lõpus langenud või et selle vara puhul on vaja korrigeerida varem kajastatud väärtuse langusest tulenevat kahjumit. Näiteks:

  • Laenusaaja või investeerimisobjekti pankrotistumine pärast aruandekuupäeva, juhul kui see viitab asjaolule, et vastav finantsvara omas juba aruandekuupäeval väärtuse languse tunnuseid. Lõppenud aruandeperioodi bilansis tuleb finantsvara alla hinnata.

Mittekorrigeeriv aruandekuupäeva järgne sündmus on selline sündmus, mis ei anna tunnistust aruandekuupäeval eksisteerinud asjaoludest.

Mittekorrigeerivate sündmuste mõju ei kajastata lõppenud aruandeperioodi bilansis ja kasumiaruandes, vaid avaldatakse lisades, juhul kui nad on olulised. Näiteks:

  • Finantsinvesteeringute turuväärtuse muutus pärast aruandekuupäeva viitab reeglina pärast aruandekuupäeva tekkinud asjaoludele ja seega ei korrigeerita finantsinvesteeringute väärtust aastaaruandes.
  • Pärast aruandekuupäeva toimunud tulekahju, mille tulemusena hävis kinnisvarainvesteering. Kuigi aruande koostamise ajaks on teada, et hoone on hävinud, ei hinnata seda lõppenud aasta aruandes alla, vaid tulekahju mõju avalikustatakse lisades.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga