Krüptovarad on suhteliselt uus nähtus, raamatupidamisarvestuse reeglid ei ole seadustesse jõudnud ja praktikagi ei ole veel päris paigas.

Toon siinkohal välja viis raamatupidajate viga ja viis ettevõtjate viga, mida krüptovarade arvestamisel tehakse.

Read more

 

Selleks, et ettevõte toodaks raha, tuleb rahal hoolega silm peal hoida. Planeeri oma finantsjuhtimise alased tegevused kalendrisse ja tee neid regulaarselt.

Read more

 

Majandusaasta on lõppenud ja raamatupidajal investeeringute arvestused tehtud. Aastaaruanne on samas veel kokku panemata. Kas sel vahepealsel ajal toimunud muutused võivad investeeringute väärtust mõjutada?

Read more

 

Tavapärased bilansi ja kasumiaruande finantsnumbrid on mõistagi olulised, aga need näitavad ajalugu. Neid aruandeid vaadatakse tagantjärele, eelmise kuu numbrid saavad valmis heal juhul järgmise kuu keskel. Finantsaruandeid koostatakse kuu kaupa, pooliku kuu kasumiaruanne ei näita suurt midagi.

Read more

 

Lisateenused-raamatupidamine

Raamatupidamine on sõna, millel on erinev tähendus raamatupidaja ja ettevõtja jaoks.
Raamatupidaja jaoks tähendab raamatupidamine minevikus toimunud tehingute korrektset kajastamist ja nendelt riigi poolt nõutud aruannete koostamist.

Read more

 

Käibemaksu-tagastus

Alates 01.01.2022 kehtib käibemaksuseaduse muudatus, mis võimaldab lootusetutelt nõuetelt käibemaksu tagasi küsida, kui need on 1-3 aastat vanad.

Read more

 

Kasum-esimesena-süsteem-ettevõtjale

Kasum esimesena (Mike Michalowicz, Profit first) on süsteem väikeettevõtjale rahade majandamiseks. Kiitus Peeter Pärtelile, kes selle raamatu ka eesti keelde tõlkinud on. Väga hea mõtteviisi sättimise raamat, igati soovitan lugeda.

Read more

Ettevõtte kaudu investeeringute tegemine on levinud praktika. 

Kui ettevõte saab dividenditulu, tasub huvi tunda nende senise maksustamise kohta. Teatud juhtudel on võimalik saadud dividendid endale maksuvabalt edasi maksta või kinnipeetud tulumaksu ulatuses oma dividendide tulumaksukohustust vähendada.

Reeglid sõltuvad osaluse suurusest dividende maksnud ettevõttes, alla või üle 10%.

Read more

Töötervishoiukulud on maksuvabad, kui nende kulude tegemine on vastavalt töötervishoiuseadusele ettevõtte kohustus (TTOS §13 lg1). 

Seadus kohustab tööandjat tegema riskianalüüsi ja tegevuskava. Riskianalüüs määrab riskid, mis töötajat ohustavad ja tegevuskavas kirjeldab tööandja, mida ta riskide vältimiseks ja vähendamiseks ette võtab. Riskianalüüs ja tegevuskava on ka täiendavaks põhjenduseks, millised kulud on vajalikud ja millised mitte.

Järgnev jutt on mõeldud kontori/kodukontori inimestele. Tehased-laod-ehitused on hoopis teine teema, seal on oht inimeste elule ja tervisele reaalne ning tööohutus väga oluline.

Read more

Äriidee on ettevõtlusega alustamise esimene etapp. Ilma äriideeta ei ole ka äri. Siin artiklis oleme kirja pannud täpsed sammud, kuidas leida äriideed, kuidas seda testida ning kuidas koostada äriplaani.

Read more