Kasum-esimesena-süsteem-ettevõtjale

Kasum esimesena (Mike Michalowicz, Profit first) on süsteem väikeettevõtjale rahade majandamiseks. Kiitus Peeter Pärtelile, kes selle raamatu ka eesti keelde tõlkinud on. Väga hea mõtteviisi sättimise raamat, igati soovitan lugeda.

Read more

Ettevõtte kaudu investeeringute tegemine on levinud praktika. 

Kui ettevõte saab dividenditulu, tasub huvi tunda nende senise maksustamise kohta. Teatud juhtudel on võimalik saadud dividendid endale maksuvabalt edasi maksta või kinnipeetud tulumaksu ulatuses oma dividendide tulumaksukohustust vähendada.

Reeglid sõltuvad osaluse suurusest dividende maksnud ettevõttes, alla või üle 10%.

Read more

Töötervishoiukulud on maksuvabad, kui nende kulude tegemine on vastavalt töötervishoiuseadusele ettevõtte kohustus (TTOS §13 lg1). 

Seadus kohustab tööandjat tegema riskianalüüsi ja tegevuskava. Riskianalüüs määrab riskid, mis töötajat ohustavad ja tegevuskavas kirjeldab tööandja, mida ta riskide vältimiseks ja vähendamiseks ette võtab. Riskianalüüs ja tegevuskava on ka täiendavaks põhjenduseks, millised kulud on vajalikud ja millised mitte.

Järgnev jutt on mõeldud kontori/kodukontori inimestele. Tehased-laod-ehitused on hoopis teine teema, seal on oht inimeste elule ja tervisele reaalne ning tööohutus väga oluline.

Read more

Äriidee on ettevõtlusega alustamise esimene etapp. Ilma äriideeta ei ole ka äri. Siin artiklis oleme kirja pannud täpsed sammud, kuidas leida äriideed, kuidas seda testida ning kuidas koostada äriplaani.

Read more

Kui soovitakse alustada ettevõtlusega, on see pika teekonna algus. Selle käigus läbib ettevõtte asutaja mitmeid arenguetappe ning peab langetama otsuseid, näiteks millist ettevõtet ta luua soovib. Selles artiklis räägimegi, milliseid etappe ettevõtte asutaja läbib ning milliseid ettevõtte tüüpe olemas on.

Ettevõtte idee ei muutu toimivaks ettevõtteks ühe päevaga. Kui otsustatakse ettevõte luua, tulevane ettevõtja viis arenguetappi. Kõik alustavad unistajast, kuid mida etapp edasi, seda vähem ettevõtjaid sinna jõuavad või ei tahagi jõuda. 

Read more