Kuidas käib start-up`ide finantsjuhtimine ja raamatupidamine

,

start-up finantsjuhtimine ja raamatupidamine

Start-up`ide finantsjuhtimise kõige kriitilisem osa on oskuslik rahavoogude juhtimine. Tähtis on jälgida, et raha ei saaks otsa ennem, kui järgmiseks vooruks on rahastus koos. Maksuseaduste mõttes on start-up`id täiesti tavalised ettevõtted, siin neile erisusi ei tehta. Ka raamatupidamist vajavad idufirmad täpselt samuti nagu teised äriettevõtted.

Start-up ettevõtte definitsioon

Start-up, teise nimega idufirma, on ettevõte, kes lahendab mingit probleemi uudsel moel ja kasvab meeletu kiirusega. Enamasti on tegemist tehnoloogiaettevõttega ja meeletu kasvu all mõeldakse siin, et ettevõte kasvab vähemalt 20% kuus. See tähendab, et siit jäävad välja kõik elustiiliettevõtted ja restoranid, sest nende ärimudel ei küündi kunagi selliste näitajateni.

Õnnestumise protsent start-up maailmas on imeväike – vaid 1% kõigist idufirmadest õnnestub. Sageli juhtub nii, et esimesena ideega väljatulnu läbimurret ei saavuta. Seejärel tuleb teine, kes lahendab sama probleemi, aga natuke teise nurga alt ning teda saadab edu.

Kust leida start-up`i finantseerimiseks raha

Start-up`i eesmärk on kasvatada kiirelt oma äri suureks, kaasata raha, selle toel veel kasvada ning lõpuks äri kasumlikult maha müüa.

Rahastust kaasatakse etappide kaupa, andes raha eest ära jupi osalusest ja sellega kaasnevatest õigustest. Lõppfaasis peaks asutajatele kätte jääma vähemalt 50% aktsiatest + 10% tulevikuks, juhuks kui soovitakse töötajatele jagada optsioone.

Start-up`i finantsjuhtimine

Idufirma käimalükkamine nõuab algusfaasis kõvasti rahapõletamist. Konkurendid hingavad kuklasse ning armuaega ei ole.

Esmalt tuleb investeerida sellesse, et toode kiiresti valmis saaks. Seejärel tuleb põhiosa vahenditest suunata turundusse.

Idufirma finantsjuhi tähtsaim ülesanne on tagada, et ettevõttel raha otsa ei saaks. Kaks peamist numbrit, mida finantsjuht peab siin jälgima, on runway ja burn rate.

Runway –  kui kauaks ettevõttel raha jagub

Burn rate – kui palju raha igal kuul kulub

Runway arvutuskäik = raha jääk pangakontol / burn rate

Kuidas tagada, et raha jätkuks kauemaks

 • loe hoolikalt raha ja tea oma runway pikkust
 • kontrolli kulusid ja kui võimalik, siis osta teenust sisse – see on alati odavam kui töötajate palkamine
 • tööta kodust või koostöökeskusest, ära kuluta raha kontoripinnale ja muudele mõttetutele vidinatele
 • kui otsustad anda ostjatele krediiti, siis tööta välja krediidipoliitika, sest kui sa ei suuda tagada seda, et sinu arved laekumata ei jääks, siis seisab sinu raha lihtsalt kinni, mida saaksid kasutada kuskil mujal
 • alati tasub hoida ka nn mustade päevade fondi ehk reservfondi.

Millist aruandlust start-up`id vajavad

Idufirmade aruandluse fookuses on 3 peamist teemat:

 • rahade liikumine
 • tegevusmõõdikud ja nende täitmine
 • lühike bilanss ja kasumiaruanne

Rahade liikumise jälgimine ja prognoosimine on eriti oluline just esimestel aastatel. Seda võib teha otsemeetodil, sarnaselt koduse eelarvega. Sa pead suutma raha piisavalt pikaks venitada, et tulemusi näidata. Ligi 30% start-up`e sureb põhjusel, et raha saab otsa varem kui planeeritud.

Tegevusmõõdikute sisseseadmine on vajalik selleks, et saaksid kontrollitult kasvada. See eeldab läbimõtlemist, mida sa kasvamiseks teed ja kuidas sa seda mõõdad.

Levinumad start-up`ides kasutatavad mõõdikud:

 • Unit economics – müügiühikute jälgimine. Ühikuks võib olla ülekanne, osutatav teenus, müüdud programmijupike, kasutajakohad vms.
 • ARR ja MRR – korduvad tasud aastas (annual recurring revenue) või kuus (monthly recurring revenue). Need mõõdikud on eriti olulisel kohal SaaS tüüpi äris (software as a service). Kasvav ARR aitab investoritele tõestada, et ettevõte on jätkusuulik. Korduvad tulud on alati usaldusväärsemad kui üksikud tulud.
 • Customer aquisition cost CAC – see mõõdik näitab ära, kui palju maksab ühe kliendi saamine. Väärtuse leidmiseks võetakse ühe kuu müügi- ja turunduskulud ning jagatakse need konkreetse kuu uute klientidega.
 • Churn – näitab, kui palju kliente otsustab lahkuda või teenusest loobuda. Näitaja arvutamiseks tuleb aasta jooksul lahkunud klientide arv jagada aasta alguses olnud klientide arvuga.
 • Lifetime value LTV – nimetatakse ka kliendi väärtuseks. See mõõdik ütleb, kui palju klient sulle kasumit teenib kogu sinu juures viibitud aja vältel. Üldine reegel on, et LTV peab olema suurem kui hind, mida sa kliendi saamise eest maksid. SaaS-ide puhul võiks LTV olla vähemalt 3 korda suurem kui kliendi saamise kulu. Liikmelisusel põhinevate teenuste ja toodete puhul võiks kliendi saamise kulu olla tagasi teenitud vähemalt 12 kuuga.
  LTV arvutusvalem = (kliendi keskmine sinu juures püsimise aeg kuudes) x (kuu müügitulu – toote hoolduskulud) – esialgsed sisseseadmiskulud.

Olulised punktid start-up`ide raamatupidamisest

Kulude kapitaliseerimine

Teatud juhtudel saab ostuarvetest kokku koondada põhivara, mis ei kajastu ettevõtte kuludes, vaid jaotub amortisatsioonina pikemale perioodile. See puudutab eelkõige neid ettevõtteid, kes arendavad arvutiprogramme ja nutirakendusi.

Kuna otsus, kas ja milliseid immateriaalse varaga seotud kulusid kapitaliseerida, mõjutab otseselt ettevõtte bilanssi, siis tuleks sellele varakult mõelda, eriti juhul, kui on plaanis investoreid kaasata.

Kapitaliseerida on lubatud otseselt arendusega seotud kulusid nagu näiteks kasutatud materjalide ja teenustega seotud kulusid, töötajate töötasusid ning vajalike patentide ja litsentsidega seotud kulusid. Kapitaliseerida ei saa uurimistöid ega hilisemaid hooldustöid. Need liigitatakse alati kuluks.

Start-up`i tegevusega seotud maksud

Start-up`i maksud jagunevad laias laastus kolmeks:

 • käibemaks Eestis ja mujal
 • ettevõtte tulumaks
 • töötajatega seotud maksud

Maksuseaduste mõistes idufirmadel mingeid eriõigusi ei ole. Kuna start-up´ide tegevus on tihti ka piiriülene, siis on tähtis teada, milliseid makse ja millises riigis tasuda tuleb.

Käibemaksukohustus teises riigis tekib siis, kui sul on seal riigis püsiv tegevuskoht või sul on seal maksustatav käive, samuti juhul, kui sa omad seal ladu ning müüd sealtkaudu kaupu.

Näiteks kui sa kasutad kaupade müümiseks UK vaheladu, siis rakendub sealne käibemaksukohustuslus kohe alates 1 eurost.

Eestist teistesse Euroopa liidu riikidesse müües pead kursis olema kaugmüügi piirmääradega. Enamasti on piirmääraks 35 000 eurot (näiteks Eestis, Lätis ja Soomes). Osadel riikidel on piirmäär kuni 100 000 aastas. Piirmäärasid saad kontrollida siit.

Laienedes USA turule, puutud kohe kokku sellise asjaga nagu müügimaks (sales tax). Üldiselt on USA maksusüsteem nii keeruline ja ka osariigiti erinev, et sinna turule sisenedes peaksid kindlasti nõu pidama sealsete maksukonsultantidega.

Töötajatega seotud makse tuleb tasuda nii meil Eestis kui ka mujal, juhul kui sul on teistes riikides palgalisi töötajaid. Palgamaksud arvestatakse selle järgi, kus inimene töötab. Näiteks Läti töötaja maksud tuleb maksta Läti maksuametile.

Start-up`ide, nagu ka teiste ettevõtete puhul kehtib reegel, et kui ettevõte aastakäive on alla 40 000, siis võib soovi korral oma raamatupidamise ka ise ära teha. Niipea kui ettevõte muutub aga käibemaksukohustuslaseks või hakkab müüma piiri taha, siis on tal vaja raamatupidajat.

Vajades abi start-up`i raamatupidamise, finantsjuhtimise või mõõdikute kokkupanekuga, võta meiega julgelt ühendust!

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga