19 fakti, mida saad välja lugeda klientide ja konkurentide aastaaruannetest

,

klientide ja konkurentide analüüs

Kuidas teada saada, kui hea on ühe või teise ettevõtte finantsvõimekus? Üks lihtsamaid võimalusi selleks on võtta äriregistrist välja tema viimane aastaaruanne ning uurida, kuidas eelmine majandusaasta läks. On tavapärane, et enne suurema tarnija või koostööpartneriga lepingu sõlmimist süüvitakse ka tema finantsnäitajatesse, et teada saada, kas ja millistel tingimustel on mõistlik talle krediiti müüa. Samuti on hea tava hoida silma peal konkurentide aastaaruannetel, et aru saada, kuidas sinu valdkonnas ettevõtetel läheb ja kuhu paigutub sinu ettevõte konkurentidega võrreldes.

Ettevõtete aastaaruanded annavad sisukat infot sellest, kuidas neil päriselt läheb. Kui mitte-finantsinimestele pakub enamasti huvi tegevusaruande pool, siis põhiline sisu on ikka finantsnumbrites, kust saab välja lugeda oluliselt rohkemat. Klientide ja konkurentide analüüsi hõlbustamiseks koondasime kokku 19 olulisemat fakti, mida iga ettevõtte kohta aastaaruandest teada saab.

Üldine info

1. mitu aastat ettevõte on reaalselt tegutsenud?

 • kolmandik lõpetab tegevuse paari aastaga
 • pooled lõpetavad tegevuse viie aastaga
 • mida kauem on ettevõte tegutsenud, seda suurem on tõenäosus jätkuvuseks

2. kas osakapital on sisse makstud?

 • kuigi ettevõtte asutamine ilma osakapitali sissemakseta on Eestis täiesti lubatud, on usaldusväärsem, kui ettevõtte omanik on selle korrektselt sisse maksnud

3. suuremad ettevõtted – kas aruanne on audiitori poolt kontrollitud?

4. kas aruanne on korrektne, arusaadav ja professionaalselt koostatud?

 • halva kvaliteediga aruanne võib viidata kehvale raamatupidajale ja finantsidest mittehoolivale ettevõtjale

5. kas tegevusaruandest on aru saada, millega ettevõte tegeleb?

 • tegevusaruande sisu ja kvaliteet näitab üldiselt ära, millistel põhimõtetel ettevõte tegutseb

6. tehingud seotud osapooltega

 • kas ettevõttel on omanikelt/juhatuselt võetud laene, neid tagasi makstud, antud laene, ostetud teenuseid?

Kasumiaruanne

7. kas käive kasvab?

 • püsivalt kasvav käive näitab, et ettevõte kasvab ja areneb. Stabiilne käive võib näidata, et tegevusmahtudes on saavutatud lagi. Alanev käive võib viidata omaniku huvipuudusele ja ettevõtte vaiksele hääbumisele või nõudluse kahanemisele

8. kas ettevõte teenib kasumit? milline on puhaskasumi marginaal?

 • ettevõtluse peamine eesmärk on teenida kasumit ja seda jälgivad hoolega ka pangad. Siin tuleks eelkõige vaadata tulumaksu-eelset kasumit, sest Eestis on tulumaks seotud eelmiste perioodide dividendidega

9. võrdlus konkurentidega

 • kuidas on turuosa muutunud? (selleks jaga ettevõtte käive turuosaliste käivete summaga)
 • milline on ettevõtte käibe kasvukiirus ja kasumimarginaalid võrreldes konkurentidega?

10. kas ettevõte suudab laene teenindada?

 • kui bilansis on laenukohustused, siis kas intressikulu on näidatud?
 • kui suur on intresside kattekordaja? (kasum enne intressikulu ja tulumaksu / intressikulu)
 • kas kasum enne intressikulu ja tulumaksu katab rahulikult ära nii intressikulu kui laenu tagasimaksed?

Bilanss

11. kas ettevõtte käibevarad on vähemalt kaks korda suuremad kui lühiajalised kohustused?

 • see näitab ettevõtte võimekust tasuda lühiajalisi kohustusi

12. kui suur on ettevõtte rahajääk?

 • rahajääk võiks olla umbkaudu 1/12 aasta kuludest (v.a amortisatsioon). Kui ettevõtte rahajääk on väga väike, siis võib tal tekkida probleeme arvete tasumisega

13. kui suured on ettevõtte kohustused võrdluses varadega?

 • normaalseks peetakse keskmiselt 40-60%

14. kas omakapital vastab nõuetele?

 • omakapital peab olema vähemalt pool osakapitalist, minimaalne nõutud tase on 2500

Rahavood

Rahavoogude aruanne ei ole mikroettevõtjatele kohustuslik, samas saab raamatupidaja selle bilansi ja kasumiaruande alusel ise kokku panna (ei ole küll täielik, aga annab siiski päris palju infot).

15. kas äritegevuse rahavoog on positiivne?

 • arvutuskäik: ärikasum – mitterahalised tehingud + nõuete, varude, kohustuste muutus

16. kas rahajääk kasvab?

 • ehk kas rahavoog tervikuna on positiivne

17. kas ettevõte on võtnud laene? pangast, mujalt?

 • pangalaen viitab piisavale usaldusväärsusele ja kasumlikkusele

18. kuhu ettevõte on raha investeerinud? andnud laene? ostnud põhivara?

19. kas ettevõte on maksnud dividende?

 

Aastaaruannete kättesaamine äriregistrist on üpris lihtne ja soodne, selleks kulub ca 2 minutit ja see maksab vaid 2 eurot. Äriregistrist korjavad infot ka erinevad infoportaalid, kes kajastavad ettevõtete müügitulu, kasumit, töötajaid ja makstud makse jne. Tuntumad neist on:

https://www.teatmik.ee

https://www.creditinfo.ee

https://www.inforegister.ee

Soovides konkurente ja kliente põhjalikumalt uurida, pakub näiteks Creditinfo lisaks ka valdkonnapõhiseid aruandeid. Seal aruandes on analüüs, kuidas turg on muutunud ja kes on suuremad osalised, mis on eriti väärtuslik näiteks siis, kui soovid mingile konkreetsele turule siseneda.

Kindlasti peaksid aastaaruandega ja eelpool toodud faktidega tutvust tegema siis, kui plaanid mõne uue kliendi või partneriga lepingulistesse suhetesse astumist. Samas võiksid tähtsamate partnerite ja ka konkurentide aastaaruanded läbi käia iga-aastaselt, et olla kursis, kuidas neil läheb.

Kuna aastaaruanne on avalik dokument, siis peaksid hindama ka enda ettevõtte seisukohalt, milline sinu aastaaruanne välja näeb, millist lugu see sinu ettevõtte kohta jutustab ning milliseid järeldusi seal sisalduvatest finantsandmetest partnerid ja kliendid võivad teha. Sisuliselt on aastaaruanne kommunikatsiooni- ja reklaamivahend, läbi mille sa lood oma ettevõttele kuvandit. Seda võib lugema sattuda nii ajakirjanik, pank, potentsiaalne investor, tulevane töötaja kui koostööpartner.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga