Rahavoogude aruande analüüs

Rahavoogude aruanne näitab, kuidas ettevõtte raha reaalselt liikus. Analüüsides rahavoogude aruannet, on võimalik näha, kuidas ettevõte majandamisega hakkama saab ja kas ettevõte on samamoodi jätkates jätkusuutlik. Rahavoogude aruannet analüüsivad ka näiteks krediitorid, keda huvitab rohkem ettevõtte võime oma kohustusi täita kui ettevõtte kasumlikkus. Ettevõtte juhtkonnale aga annab rahavoogude aruande analüüs infot otsuste tegemiseks.

Rahavoogude aruande peamine eesmärk on näidata, kuidas aasta alguses ettevõttel olevast  X summast sai aasta lõpuks Y summa raha. Mikro- ja väikeettevõja aastaaruanne ei pea sisaldama rahavoogude aruannet, küll oleks kasulik seda oma tarbeks koostada.  

Kui oled tuttav olukorraga, kus ettevõte teenib kasumit, aga vaba raha ei ole, siis loe, mida teha siit

Rahavoogude aruanne koosneb:

 

  • Rahavood äritegevusest ehk kui palju ettevõtte põhitegevus sisse toob

Rahavood, mis on seotud ettevõtte põhiäriga – teenitud kasum, mis on korrigeeritud käibekapitali muutusega ja mitterahaliste tehingutega.

 

  • Rahavood investeerimistegevusest ehk mida rahaga veel tehti

Investeeringutena kajastatakse põhivara ostu- ja müügitehingud, teiste ettevõtete osaluste ostud ja müügid, antud laenud ja nende tagasi laekumised, saadud intressid ja dividendid.

 

  • Rahavood finantseerimistegevusest ehk kust veel raha saadi

Finantseerimistegevustena kajastatakse saadud laenud (näiteks pangast) ja nende tagasimaksed, aktsionäride täiendavalt ettevõttesse investeeritud summad ja nende tagasimaksed, samuti makstud intressid ja dividendid.

Rahavoogude aruannete alusel saab ettevõtteid analüüsida:

Võtame näiteks kaks Telliskivis asuvat kohvikut, kohvik Magus ja kohvik Soolane. Mõlemad kohvikud asutati 2011. aastal. Mõlema kasum on sama, mõlema aasta alguse rahajääk oli sama. Aga aasta lõpu rahajääk oli päris erinev.
Kui aruandeid vaadata, siis näeme, et Magus on sel aastal võtnud laenu ja soetanud põhivara, Soolane on sel aastal tavapäraselt toimetanud. Pikemas perspektiivis aga on tavaliselt oma tegevusse investeerinevad ettevõtted edukamad.

Vaatame nende ettevõtete rahavoogude aruandeid:

Rahavoogude aruanne – Magus 2020 Rahavoogude aruanne – Soolane 2020
Ärikasum 12,000.0 Ärikasum 12,000.0
Amortisatsioon 1,000.0 Amortisatsioon 1,000.0
Nõuete muutus 400.0 Nõuete muutus 400.0
Kohustuste muutus -100.0 Kohustuste muutus -100.0
Rahavood äritegevusest 13,300.0 Rahavood äritegevusest 13,300.0
Põhivara ost -15,000.0 Põhivara ost 0.0
Rahavood investeerimistegevusest -15,000.0 Rahavood investeerimistegevusest 0.0
Võetud pangalaen 5,000.0 Võetud pangalaen 0.0
Pangalaenude tagasimakse -500.0 Pangalaenude tagasimakse 0.0
Intressimakse -100.0 Intressimakse 0.0
Rahavood finantseerimistegevusest 4,400.0 Rahavood finantseerimistegevusest 0.0
Rahavood kokku 2,700.0 Rahavood kokku 13,300.0
Raha perioodi algul 10,000.0 Raha perioodi algul 10,000.0
Raha perioodi lõpus 12,700.0 Raha perioodi lõpus 23,300.0

 

Sellepärast enne uuele töökohale asumist või investeeringu tegemist on mõistlik võrrelda ettevõtte rahavoogude aruannet konkurentidega, et olla enda valikus kindel. 

Selle kohta, mida rahavoogude aruandest välja lugeda saab, loe siit ja millistele küsimustele sealt vastused saab loe siit.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga