Ülevaade riigi poolt pakutavatest kriisimeetmetest ettevõtjatele

,

kriisimeetmed

Paljud sektorid on koroonakriisi tõttu kaotanud ligi 100% oma käibest. Et ettevõtjad keerulise aja üle elaksid, on riik välja töötanud kriisimeetmed olukorra leevendamiseks. Tõenäoliselt ei jää need meetmed viimasteks, sest töötuse määr on juba tõusuteel. Ilmselt ähvardab nii mõndagi ettevõtet lähiajal ka pankrot, kuigi riik soovitab selle otsusega pigem viivitada ning oodata, mis tulevik pikas plaanis toob.

Hetkel kehtivad kriisimeetmed

Töötukassa töötasu hüvitis

Töötukassa töötasu hüvitis on mõeldud tööandjatele palga maksmise kohustuse leevendamiseks. Hüvitist saab taotleda kokku 3 kuu eest: 2 kuu eest perioodil märts – mai 2020 ja eraldi juuni 2020 eest.

Töötasu hüvitis märts – mai 2020

Märtsist maini saab ettevõtja taotleda hüvitist 2 vabalt valitud kuu eest. Hüvitise saamiseks peab ettevõtjal olema ette näidata vähemalt kaks kriteeriumi kolmest:

1) müügitulu 30% väiksem kui eelmise aasta samal kuul

2) ei ole samas mahus tööd anda vähemalt 30% töötajatele

3) vähemalt 30% töötajatel on töötasu vähendatud vähemalt 30% (või alampalgani).

Kui ettevõte kvalifitseerub, siis makstakse tööandja avalduse alusel hüvitis otse töötajatele kuni 5 tööpäeva jooksul. Töötukassa maksab hüvitist kuni 70% keskmisest tasust. Ettevõtjal endal tuleb tasuda töötajale vähemalt 150 eurot bruto. Hüvitise maksimumsuurus on 1000 eurot.

Töötaja saab töötukassalt ja tööandjalt kokku vähemalt alampalga ehk 584 eurot. Kui töötaja töötas osalise koormusega ja sai alampalgast väiksemat tasu, siis säilib tema senine sissetulek.

Töötasu hüvitis juuni 2020

Eraldi hüvitis on ette nähtud neile ettevõtjatele, kelle käive ei taastu veel ka juunikuus. Muuhulgas saavad juuni eest hüvitist taotleda need tööandjad, kes taotlesid hüvitist perioodi märts-mai eest. Võrreldes eelnevate kuudega on tingimused karmistunud.

Juunikuu eest hüvitise saamiseks peab ettevõtjal olema ette näidata vähemalt 50% käibelangus võrreldes eelmise aasta juunikuuga ja täidetud vähemalt üks kahest kriteeriumist:

1) ei ole samas mahus tööd anda vähemalt 50% töötajatest ja töötajate tööaega on vähendatud vähemalt 30% võrra

2) vähemalt 50% töötajatest on töötasu vähendatud vähemalt 30% (või alampalgani).

Lisaks on juunikuu palga hüvitamisele seatud tingimus, et hüvitist saavad taotleda vaid need ettevõtted, kellel ei ole maksuvõlga või see on ajatatud. Samuti on kitsendus, et töötaja, kelle palga hüvitamiseks toetust küsitakse, peab olema asunud tööle hiljemalt 1. märts 2020. Hiljemalt samaks kuupäevaks peab tema kohta olema tehtud töötamise registrisse ka kanne.

Hüvitise taotlemine avaneb juulis. Töötukassa maksab hüvitist kuni 50% keskmisest tasust. Tööandjal endal tuleb tasuda töötajale vähemalt 150 eurot bruto. Hüvitise maksimumsuurus on 800 eurot.

Töötaja saab töötukassalt ja tööandjalt kokku vähemalt alampalga ehk 584 eurot. Kui töötaja töötas osalise koormusega ja sai alampalgast väiksemat tasu, siis säilib tema senine sissetulek.

Vaata lisaks: https://www.tootukassa.ee/content/tootasu-huvitis

Kredexi kriisimeetmed

Kredexi käendus- ja laenumeetmed on mõeldud selleks, et ettevõtjad kriisist võimalikult kiiresti ja väheste kaotustega väljuksid.

Koostöös pankadega pakutakse 5 meedet:

  1. Erakorraline laenukäendus uute laenude väljastamiseks
  2. Erakorraline laenukäendus olemasolevate pangalaenude tagasimaksegraafikute leevendamiseks
  3. Erakorraline laenukäendus majutus- ja toitlustussektorile, reisibüroodele ja reisikorraldajatele
  4. Erakorraline väikelaenu käendus
  5. Erakorraline käendus riiklikult olulistele projektidele

Kriisimeetmest osasaamiseks tuleb ettevõtjal läbi mõelda plaan, kuidas ettevõte raskustest välja tuua. Seejärel tuleb pöörduda oma kodupanka, kust saab paluda uut laenu või olemasoleva laenu tagasimaksegraafiku muutmist Kredexi abiga.

Kui pank annab eitava vastuse, siis on veel paar lisavõimalust, mida saab taotleda otse Kredexist:

  1. Erakorraline laen likviidsusprobleemide lahendamiseks või investeerimiseks
  2. Erakorraline laen riiklikult olulistele projektidele

Vaata lisaks: https://kredex.ee/et/koroona

EASi kriisimeetmed

Kuni 05. juunini saavad turismiettevõtjad taotleda kriisitoetuseid

Turismisektori toetusmeetmed on suunatud raskustesse sattunud turismisektorile kriisi võimalikult kiireks ületamiseks. Toetus on mõeldud ettevõtjatele, kelle tegevus on rahvusvahelise reisimise peatumise tõttu seiskunud või saanud oluliselt kannatada (majutus, toitlustus, reisikorraldus, turism ja turismiatraktsioonid). Toetuse suurus ühe ettevõtte kohta on 2000 – 60 000 eurot, sõltuvalt ettevõtte tegevusvaldkonnast, suurusest, käibekaotusest ja riigile tasutud tööjõumaksudest. Taotluste vastuvõtt lõppeb 5. juunil kl 16.00.

Kaubandus- ja teenindusettevõtjatele avati 02. juunil rendimaksete toetamise taotlusvoor

Rendimaksete toetuse taotlemise tähtaeg on 15.06 kl 16.00 ja see on vooruline taotlemine, mis tähendab, et taotlusi ei vaadata läbi mitte saabumise järjekorras, vaid neid hinnatakse kõiki ühekorraga. Kui soovijaid on rohkem kui raha, siis jaotatakse summa tingimustele vastanud taotlejate vahel proportsionaalselt.

Toetust saavad taotleda kaubandus- ja teenindusettevõtjad, kes rendivad kaubanduskeskuses pinda või peavad laste mängutuba. Välja jäävad toidukauplused, apteegid, pangakontorid, telekommunikatsiooniettevõtete müügikohad, pakiautomaadid ja postkontorid.

Toetuse suurus on võrdne rendileandja poolt antud soodustusega lepingujärgsest ühe kuu üüri- või rendisummast (ilma käibemaksuta), kuid mitte rohkem kui 25% lepingus kokkulepitud ühe kuu rendist, mis kehtis 2020. aasta veebruaris. Taotleja ise peab kandma lisaks saadud soodustusele ja toetusele vähemalt 25% kuu rendist. Minimaalne taotletav summa on 100 eurot ühe müügi- või teeninduskoha kohta.

Vaata lisaks: https://www.eas.ee/covid-19-toetused

Sotsiaalmaksu miinimumi nõue ei kehti märts – mai tehtud väljamaksete eest

Eriolukorrast tulenevalt vabastati tööandja kohustusest tasuda sotsiaalmaksu vähemalt kuumääralt kui miinimumiga nõutud, sh palgata puhkuse ajal ja osakoormusega töötamisel. Vabastus kehtib tähtajaliselt ning minimaalset sotsiaalmaksukohustust ei pea täitma märtsis, aprillis ja mais 2020. aastal makstud töötasudelt ehk nende kuude eest esitatud TSD-del.

Nimetatud kuude eest tuleb sotsiaalmaksu deklareerida ja maksta töötajale tegelikult tehtud väljamaksest lähtuvalt. Eriolukorras tasutud sotsiaalmaksu suurus ei mõjuta inimese ravikindlustust.

Sotsiaalmaksu miinimumi nõue peatus ajutiselt nii töötajate, juhatuse liikmete kui ka võlaõiguslike lepingute puhul.

Vaata lisaks: https://www.emta.ee/et/eriolukord#sotsiaalmaks

Aastaaruande tähtaeg lükkub oktoobrisse

Kuna eriolukord on segamini löönud nii ettevõtjate, MTÜ-de kui korteriühistute tavapärase töörežiimi, otsustas valitsus erandlikult pikendada aastaaruannete esitamise tähtaega.

2019. aastaaruande esitamise tähtaeg on 31.10.2020.

Lõppenud kriisimeetmed

EASi toetus mikro- ja väikeettevõtetele

Väikeettevõtjale mõeldud tagastamatu abi suuruseks oli 3000 või 5000 eurot, sõltuvalt sellest, kui suur oli viimase majandusaasta käive:

  • toetus 3000 eurot – äriühingule või FIE-le, kelle käive oli 2019. aastal vähemalt 20 000 eurot ja alla 40 000 euro (kui ettevõte on tegutsenud vähem kui 1 aasta, siis vaadati tegutsemisaja käivet)
  • toetus 5000 eurot – äriühingule, kelle 2019. aasta käive oli suurem või võrdne 40 000 euroga ja maksimaalselt 100 000 eurot ning kelle 2020. aasta märtsi või aprilli käive võrreldes eelmise aasta sama kuu käibega oli kukkunud vähemalt 30%. Kui ettevõtja on tegutsenud vähem kui 1 aasta, siis pidi 2020. märtsi või aprillikuu käive olema kukkunud võrreldes tegutsemisaja keskmise kalendrikuu käibega vähemalt 30%.

Kogueelarvest olid eraldi summad broneeritud lukus olnud saartele (Saaremaa, Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu, Kihnu, Muhu, Manija) ja Ida-Virumaa ettevõtjatele. Äriühingul pidi olema ette näidata vähemalt 1 täistööajale taandatud töötaja ning ettevõte pidi tõendama COVID-19 mõjusid ettevõtte majandustegevusele.

Seoses eelarve täitumisega lõpetati taotluste vastuvõtt 01. juunil kl 16.00.

Haiguspäevade ajutine hüvitamine alates esimesest päevast

Perioodil märts – mai 2020 hüvitas haigekassa töövõimetuslehe kulud alates esimesest päevast. Haigekassa kattis hüvitise 1.-3. päevani ja hüvitis jätkus 9. päevast. 4.-8. haiguspäeva eest pidi hüvitist tasuma jätkuvalt tööandja.

Maksuvõla ajatamine ja võlapäringute ajutine sulgemine

Ettevõtjate rahalise seisu leevendamiseks peatas maksuamet maksuvõlalt intressi arvestamise 1. märtsist kuni 1. maini. Maksud tuli jätkuvalt õigeaegselt deklareerida ning võimalusel ka tasuda.

Ajutiselt oli suletud avalik võlapäring, mis avati uuesti alates 25. maist 2020.

Pärast eriolukorra lõppu taastus tavapärane intressiarvestus. Intressimäär on 0,03% päevas kuni 2021. aasta 31. detsembrini.

FIE-de esimese kvartali sotsiaalmaksu avansilised maksed jäävad riigi kanda

Et aidata FIE-sid, otsustas riik katta FIE-de esimese kvartali sotsiaalmaksu avansilised maksed. Kui FIE oli avansilise makse juba tasunud, siis saab ta seda raha kasutada ükskõik millise teise maksukohustuse katmiseks või taotleda selle pangakontole kandmist.

 

Loe veel samal teemal: 5 soovitust kriisiga toimetulekuks

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga