Mida teha siis, kui klient jätab arve tasumata

tasumata arve

Ükskõik, kui hoolikas ettevõtja sa oled, ükskord tuleb aeg, mil sulle jäetakse maksmata. Sattudes sellesse ebameeldivasse olukorda, saab määravaks see, kui kiiresti sa reageerid – kas tegeled probleemiga koheselt või kontrollid tasumata arveid alles aasta lõpus, kui võib olla juba hilja ning võib tekkida vajadus nõuded alla hinnata. Kui klient on jätnud arve maksmata, siis on ta muutunud sinu ees võlgnikuks. Kuidas võlgnikelt raha kätte saada ja kui palju üks laekumata arve sulle kokkuvõttes maksma võib minna, selgitame kohe lähemalt.

Ole järjekindel

Esimene ja kõige olulisem reegel – suhtle kliendiga regulaarselt ja tuleta talle tasumata arvet korduvalt meelde. Tee seda viisakalt, kuid järjekindlalt. Sa ei saa kuidagi sundida teda maksma, küll aga saad sa talle selgitada, miks see on kasulik: maksmata jätmine halvendab tema krediidireitingut ja tal oleks kasulik sinuga edasisi ärisuhteid säilitada. Ning kui ta jätkuvalt ei maksa, siis saad sa ta anda kohtusse.

Elu on näidanud, et kui kliendil on raha vähe ja ta peab valima, kellele maksta, siis makstakse eelkõige neile, kes kõige intensiivsemalt oma raha nõuavad.

PS. Enne meeldetuletuse saatmist kontrolli kindlasti, et kõik viimased laekumised oleksid raamatupidamisprogrammi sisestatud. Tasutud arve kohta meeldetuletuse saatmine vihastab klienti kõige enam.

Paku maksegraafikut (kehtib ainult heale kliendile)

Heale kliendile, kellel on ajutised makseraskused, võid pakkuda maksegraafikut. Sealjuures ei ole mõtet kliendilt küsida, kui palju ta maksta saaks, vaid pakkuda välja konkreetne tasumise graafik, näiteks x eurot nädalas. Klient kas nõustub sellega või mitte. Pikema maksegraafiku eest küsi kindlasti ka intressi.

Maksegraafik peaks sisaldama iganädalasi väikeseid makseid, mitte üht suurt makset kuus. Nutikas on lisada maksegraafikule ka kliendi kinnitus, et ta tunnistab oma võlgnevust vastuväideteta ja on nõus maksekäsu kiirmenetluse rakendamisega, kui ta ei suuda maksegraafikut korrektselt täita. Sellise punkti lisamine on ühelt poolt üsna selge ähvardus, mis siis juhtub, kui graafikut ei täideta. Teiselt poolt on võlgnikul hiljem kohtule keeruline vastuväidet esitada, kui ta on selgelt nõude suuruse ja kohtumenetluse alustamisega nõus olnud.

Kui klient sellele vaatamata ei suuda maksegraafikut järgida, siis viitab see juba tõsisematele probleemidele ja pead tasumata arve(te)le lähenema karmimalt.

Rakenda inkassofirmasid

Inkassofirmadel ei ole rohkem õigusi kui ettevõttel endal ehk sisuliselt saab ta olla abiks vaid veenmisel ja hirmutamisel.

Samas on tavaks, et inkassofirmad saavad tasu ainult siis, kui neil õnnestub võlgnikult mingi raha kätte saada, seega kaotada pole midagi (ainult muidugi aega). Kui sa tead, et tegemist on lihtsalt hooletu ja suhteliselt nõrganärvilise kliendiga, siis võib inkassost abi olla küll. Nende kirjad on väga hirmutavad.

Kasuta maksehäireregistri võimalusi

Teine ähvardusvõimalus on öelda kliendile, et sa kannad ta maksehäireregistrisse. Seda paljud võlgnikud kardavad, kuna maksehäireregister on avalik ja reaalselt kasutatav info. Maksehäireregistrisse jääb jälg ka nendest võlgnevustest, mis on tasutud. Ettevõtete puhul on maksehäired avalikud veel seitse aastat pärast nende likvideerimist, alandades oluliselt ettevõtte võimalusi saada pankadest laenu ja hankijatelt häid maksetingimusi sel perioodil.

Loe maksehäireregistrist lähemalt siit: http://www.creditinfo.ee/maksehaireregister/

Nõude üleandmiseks inkassole ja kande tegemiseks maksehäireregistrisse ei vaja sa juristi ega advokaadi abi, need on väga lihtsad protsessid.

Õpi kasutama maksekäsu kiirmenetlust

Maksekäsu kiirmenetlus on lihtne kohtumenetlus väikeste ja selgete nõuete kohta (kuni 6400 eurot). See on ka suhteliselt odav, riigilõiv on 3% nõude summast ja minimaalselt 45 eurot. Avalduse saad esitada interneti kaudu. Vaata täpsemaid nõudeid siit: http://www.kohus.ee/et/kohtumenetlus/dokumentide-vormistamisest

Kui oled kõik dokumendid korrektselt vormistanud ja ära saatnud ning riigilõivu tasunud, siis kulgeb edasine protsess üsnagi kiiresti. Avalduse esitamisest kohtutäiturini läheb enamasti paar kuud. Kui võlgnik vastuväidet ei esita (mida nutikamad siiski sageli teevad), siis tehakse maksekäsk võla sissenõudmiseks ja edasi läheb see kohtutäiturile täitmiseks. Kohtutäituritel on juba märksa enam õigusi, eeskätt ettevõtte pangakontode külmutamine, aga ka muu vara müük.

Maksekäsu kiirmenetlust on mõtet kasutada siis, kui nõuded on väikesed ja hästi tõendatud, võlgnik nõudele vastu ei vaidle ja tema asukoht on teada. Asukoha teadmine on oluline, sest otsust ei tehta, kui nõuet ei õnnestu võlgnikule kätte toimetada. Ja sellega on pahatahtlike võlgnike korral tihti probleeme.

Maksekäsu kiirmenetluse nõude korrektseks vormistamisel võid juba vajada juristi abi. Samas kui korra on see läbi tehtud, saad edaspidi ka ise hakkama.

Nõua võlg sisse kohtu kaudu

Võla traditsiooniline sissenõudmine käib kohtu kaudu. Maksekäsu kiirmenetlusega võrreldes on see kallim – riigilõivu suurus sõltub nõude suurusest, nt 5000-eurose nõude korral on riigilõiv 400 eurot. Sellele lisanduvad õigusabikulud (jurist või advokaat), samuti võib protsessile kuluda rohkelt aega. Samas pole sul suuremate nõuete korral ka muud alternatiivi. Loe lähemalt siit: http://www.kohus.ee/et/kohtusse-poordumine/tsiviilasjad

Taotle pankrotimenetluse algatamist

Kõik eelnevalt kirjeldatud variandid eeldavad, et võlgnikul on raha, millega oma nõudeid täita. Kui on aga selge, et võlgnikul raha reaalselt ei ole, siis tuleks uurida pankrotimenetluse alustamise võimalust. Pankrotimenetlus tähendab seda, et võlausaldaja esitab kohtule pankrotiavalduse ja kohus määrab pankrotihalduri, kes võtab üle juhatuse ülesanded. Pankrotihaldur peab välja selgitama ettevõtte varad ja kohustused ning püüdma võimalikult paljud kohustused täita.

Reaalsus on see, et väikeettevõtete pankrotid on suhteliselt lootusetud ettevõtmised, enamus raugevad (st ei ole raha isegi pankrotihaldurile tasumiseks). Mõtet on sel eeskätt siis, kui on teada, et ettevõttest on varad hiljuti välja kanditud, siis on lootust, et pankrotihaldur saab tehingud tagasi võita.

Pankrotimenetluses vajad sa kindlasti juristi abi.

Kui palju tasumata arve maksma läheb?

Paraku on nii, et kui esialgselt arvelt on juba käibemaks tasutud ja sellega tunnistatud, et teenust on reaalselt osutatud või kaupa müüdud, siis seda enam tagasi ei saa. Arve ebatõenäoliseks hindamisel või lootusetuks kandmisel ei tohi väljastada kreeditarvet ja käibemaksusummat vähendada.

Ehk siis vähe sellest, et võlgnik jättis sulle sinu töö eest maksmata, tuleb sul veel riigile 20% selle eest peale maksta.

Laekumata arve sissenõudmiseset loobumine võib kaasa tuua ka tulumaksu kohustuse, sest maksuamet võib asuda seisukohale, et sa tegid teisele ettevõttele kingituse. Siit sulle soovitus – säilita kõik nõude sissenõudmisega seotud dokumendid nagu võlgnikule saadetud kirjad, inkasso poole pöördumine ja nende vastused, maksehäireregistri kanne jne, et saaksid vajadusel oma hoolsuskohustust tõendada. Keegi ei saa muidugi nõuda, et sa teeksid ebamõistlikke kulutusi, kui nõue on väga väike.

Näide

Oletame, et sa osutasid kliendile teenust, millega kaasnesid kulud 800 eurot. Need kulud pead sa tasuma keskmiselt 14 päeva jooksul. Sa arvestad oma teenusehinda kulupõhiselt, lisades kasumimarginaali otsekuludele 25%.

Esitasid kliendile arve summas 1000 eurot + käibemaks 200 eurot. Käibemaksu pead ära maksma järgmise kuu 20. kuupäevaks.

Klient jätab maksmata. Sa ei vormista oma pabereid korralikult ning maksad 2 kuu pärast riigile veel lisaks tulumaksu 25% * 1200 = 300 eurot.

Reaalne kulu kokku, mille sa oma ettevõtte tagavaradest teenuse osutamiseks peale maksid on 800 + 200 + 300 = 1300 eurot.

Selleks, et see raha tagasi teenida ja omadega nulli jõuda, pead sa osutama teenuseid 1300 / 0,25 = 5200 euro eest. Ja lootma, et need arved kõik laekuvad.

Lõpetuseks

Laekumata arved on üks peamisi põhjusi, miks pankrotti minnakse. Seetõttu peaksid ettevõtjana iga hinna eest püüdma sellist olukorda vältida ja võlgnevuste tekkides nendega tegelema nii pea kui võimalik. Laekumata arvete sissenõudmisega on tükk tööd, samuti võib see pikalt aega võtta. Oluliselt lihtsam on potentsiaalseid võlglasi ennetada juba eos, kehtestades ettevõttes korraliku krediidipoliitika ja tehes igale uuele kliendile põhjaliku taustakontrolli.

Tasumata arvete regulaarseks jälgimiseks on kasulik see delegeerida ühele konkreetsele inimesele, nii on lihtsam järge pidada. Tavaliselt on see keegi kontoripoolelt, sekretär või raamatupidaja, mitte müügiinimene. Tegevuse lihtsustamiseks saad ka kasutada spetsiaalseid kirjamalle ja telefonikõne skripte, mida kasutada esimeseks, teiseks ja kolmandaks meeldetuletuseks. Siis ei pea sa iga kord jalgratast leiutama.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga