5 küsimust, mida oma raamatupidajalt küsida

Väikeettevõtjal on suhe oma raamatupidajaga väga tähtis. 

Järgnevat viit küsimust võiksid vähemalt korra aastas oma raamatupidajaga arutada.

1. Millised on ettevõtte kasumlikkuse näitajad?

Kolm olulist kasumirida on:

 • Brutokasumi marginaal

Brutokasumi marginaal näitab ettevõtte efektiivsust ja peab olema piisavalt suur, et ära katta vajalikud üldkulud. 

 • Ärikasumi marginaal

Ärikasumi marginaal näitab tegevuse tasuvust ehk tulude ja kulude suhet, mis ei sõltu ettevõtte finantseerimisstruktuurist. Puhaskasum sõltub oluliselt sellest, kas ettevõtet on finantseeritud omakapitaliga või laenukapitaliga.

 • Puhaskasumi marginaal

Puhaskasum on kasum, mis jääb järgi peale kõigi perioodi kulude, sh dividendide tulumaksu, mahaarvamist müügitulust. Puhaskasumit ei tohi segi ajada netorahavooga – puhaskasum ei sisalda laenude tagasimakseid ja investeeringuid.

Täpsemalt loe siit.

2. Kuidas ettevõtte raha liigub ja mida saaks parandada?

Süsteemne rahavoogude juhtimine on üks olulisemaid eeldusi ettevõtte igapäevaseks toimimiseks ning eesmärkide saavutamiseks. Kui ettevõtte rahavood ei ole piisavad, pidurdub selle tõttu ka ettevõtte kasv. Neid kolme punkti jälgides saad oma rahavoogusid juhtida:

 • Saavuta oma rahavoogude üle kontroll

Selleks tuleb endale selgeks teha, mis on raha ja mis on kasum. Raha on kõik raha sissetulekud miinus raha väljaminekud. Kasum on tekkepõhiselt arvestatud tulud miinus tekkepõhiselt arvestatud kulud. 

 • Tuvasta probleemsed kohad

Enim levinud probleemideks on klientide õigeaegselt maksmata arved, ostuarvete liiga lühikesed maksetähtajad, liiga suured laovarud ja ebasobiv laenude ja omakapitali struktuur.

 • Milliseid aruandeid sa rahavoogude juhtimiseks vajad?

  • lühike kasumiaruanne
  • lühike bilanss – eraldi välja tuues read, millega tegeletakse (nt nõuded või varud)
  • bilansi suhtarvud (nt nõuete keskmine laekumine päevades või laovarude liikumise kiirus)
  • rahavoogude aruanne, võrrelduna rahavoogude eelarvega.

Täpsemalt loe rahavoogude kohta siit ning võimaluste kohta, kuidas rahavoogusid parendada siit.

3. Milliseid ohte ja võimalusi ettevõtte aruandest näeb?

Selleks, et aru saada, kui hea on ettevõtte finantsvõimekus, on üks lihtsamaid võimalusi võtta äriregistrist välja ettevõtte viimane aastaaruanne. Sealt saab välja lugeda järgmised olulisemad faktid:

 • Üldine info

Üldisest infost saab näiteks teada, kaua ettevõte on tegutsenud ning millega ettevõte tegeleb.

 • Kasumiaruanne

Kasumiaruandest saab teada, kas ettevõtte käive suureneb, väheneb või püsib stabiilsena

 • Bilanss 

Bilansist saab teada, milline seis on ettevõtte käibevaradega ning rahajäägiga. Nii on võimalik ennustada, kas ettevõttel võib esineda probleeme arvete maksmisega.

 • Rahavood

Rahavoo puhul on oluline, kas see on positiivne või negatiivne. Kui ettevõte on saanud pangalaenu, viitab see usaldusväärsusele

Täpsemalt saad lugeda siit.

4. Milliseid mõõdikuid peaks ettevõte jälgima?

Ettevõtte raamatupidaja peaks aitama sul peamised 2-3 mõõdikut välja tuua, mida oma ettevõttes jälgida. Need võivad olla finantsmõõdikud või tegevusmõõdikud. 

Need mõõdikud sõltuvad ettevõtte valdkonnast. Näiteks IT valdkonnas on oluline jälgida MRR’i ehk monthly recurring revenue’d (igakuine püsivtasu), aga advokaadibüroo jaoks võib oluline jälgida müügiarvete laekumise perioodi. 

5. Kuidas ettevõttel läheb võrreldes konkurentidega?

Statistikaametis on olemas valdkondade lõikes keskmised finantsnäitajad (näiteks kasumlikkus), raamatupidaja saab ettevõtte andmeid nendega võrrelda. Ettevõtte omanikule on ju kasulik teada, kuidas ettevõttel võrreldes konkurentidega läheb.

 

Peale nende viie küsimuse arutamist oma raamatupidajaga, on väikeettevõtjal oluliselt lihtsam oma ettevõtte arengukohti näha ja finantsjuhtimises muudatusi teha.  Jaga artiklit ka enda väikeettevõtjast sõbrale, et ka tema ettevõttel tulevikus paremini läheks.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga