Ettevõtte finantsjuhtimine targalt

Ettevõtte finantsjuhtimine on oluline, et olla ettevõtluses edukas ja saavutada äris paremaid tulemusi. Peab seadma kaugemaid sihte ning nende nimel eesmärgipäraselt tegutsema.

Finantsjuhtimise kategooria: selgitused, soovitused ja mõtted finantsjuhtimisest

Finantsjuhtimine on oluline, selleks et iga järgnev aasta oleks sinu ettevõttele edukam kui eelmine. Robby&Bobby finantsjuhtimise kategooria puudutab järgnevaid teemasid: finantsprognoosimine- ja analüüs, käibekapitali juhtimine, investeerimine ning finantseerimine. Saa oma ettevõttest maksimum, ole tark finantsjuht ja asu kohe lugema!

teenusettevõtte mõõdikud

Klassikaline ettevõtte juhtimisskeem näeb ette, et ettevõttele seatakse eesmärgid, määratakse tegevusplaan, tegutsetakse selle nimel ning lõpuks vaadatakse üle, kuidas läks. Öeldakse, et mida külvad, seda ka lõikad. Seetõttu on väga oluline, mida sa täpselt tulemuseks pead ning kuidas sa tulemust mõõdad. Näiteks kui sa loendad teenusettevõtte mõõdikuna klientide arvu ehk tükke, võib tagaplaanile jääda see, kuidas kliente teenindatakse ehk kvaliteet. Või keskendudes käibele, võib kergesti jääda tähelepanuta, kui suur on selle kõige juures tegelik kasum.

Read more

kasumi ettevõttesse investeerimine

Üks alatine küsimus ettevõtjate jaoks on, kui suure osa kasumist peaks investeerima ettevõttesse ja kui suure osa võiks välja võtta dividendide või töötasuna. Ettevõttesse investeerimine on ettevõtte kasvamise eelduseks. Kuid selleks, et eesmärkideni jõuda, peab investeeringute taga eksisteerima ka kindel plaan ja strateegia. Ning kõige selle juures ei tohiks ära unustada ettevõtte finantsilise stabiilsuse säilitamist ja ettevõtte omaniku enda finantsilisi huve.

Read more

teenuste kasumlikkus

Teenusettevõtetel seisab lähiaastatel ees rida suuri väljakutseid. Ettevõtete kasumlikkus on languses, kuid palgasurve on suur, mistõttu tuleb tegeleda töö efektiivsuse tõstmisega. Samal ajal võtavad järjest enam töid üle tarkvararobotid, mis töötavad 24-7 ja ei tee vigu. See kõik sunnib teenusettevõtteid mõtlema, milline on pakutavate teenuste kasumlikkus ja kuidas kasumlikkust tõsta.

Read more

ettevõtte finantstervis

Kui hästi on sinu ettevõte valmis vastu seisma majanduse võimalikule jahtumisele, mõne suure kliendi lahkumisele või konkurentide hinnasurvele? Et ettevõtte kasv oleks jätkusuutlik ja kasum pigem kasvaks, mitte ei kahaneks, tuleks oma ettevõtte finantstervisel regulaarselt silma peal hoida ja selle eest pidevalt hoolitseda, et vältida tulevikus tõsisemate probleemide avaldumist.

Read more

e-kaupleja hinnakujundus: kuidas määrata hinda ja kui suure rahavajadusega arvestadaE-kaubandusäris on tähtis oma tooteid õigesti hinnastada. Kahtlemata võib tekkida kiusatus müüa odavalt, sest hinnasurve on suur. Samas peab müük katma ära kõik kulud, mis e-kaubandusäriga seotud, lisaks peab müük tooma sisse piisavalt, et e-kaubandusäri oleks jätkusuutlik ja püsiv ning et aasta lõpu seisuga jääks midagi ka dividendide maksmiseks. Seepärast on hinnakujundus oluline teema iga e-kaupleja jaoks.

Read more

arendusplaan ettevõtte juhtimise tööriist äriplaan

Kas oled kunagi mõelnud sellest, et tahaksid oma ettevõtte eesmärke seada kiirelt ja kompaktselt, ilma 50-leheküljelist strateegiat koostamata? Kui see tunne on tuttav, siis võiksid proovida arendusplaani koostamist. Arendusplaan on 1-leheküljeline koond äriplaanist, mille abil saad oma tegevust eesmärgistada ja läbi mõelda, kuhu sa ikkagi päriselt jõuda tahad. Kui suudad ühele leheküljele koondada kõik olulised asjad, joonistuvad siit välja vajalikud tegevused. Ning kui sa neid tegevusi regulaarselt teed, siis tegevuste mõju kumuleerub ja ettevõte areneb oluliselt kiiremini.

Read more

eelarve koostamine

Eelarve on oluline juhtimise tööriist igas suuruses ettevõttele. See võib olla detailne ja mahukas, aga võib ka olla lihtne ja ülevaatlik, eriti kui tegemist on mikrosuuruses ettevõtjaga. Et eelarve oleks võimalikult täpne, on selle koostamisel oluline järgida teatud põhimõtteid. Milliseid täpsemalt, tutvustame kohe lähemalt.

Read more

krediidipoliitika

Äritegevus on alati kahepoolne suhe – üks osapool osutab teenust või müüb kaupu, teine osapool maksab selle eest kokkulepitud tasu. Müüjana pead sa olema kindel, et klient kellele sa oma teenust või kaupa tarnid, on ka võimeline selle eest tasuma. Et halbu üllatusi vältida, soovitame sul luua oma ettevõttele korralik krediidipoliitika.

Read more

süsteem

Kui ettevõte on kasvanud sobiva suuruseni, kasum on korralik ja raha jagub, on aeg tõsta efektiivsust ja luua süsteem, mis toimiks ka siis, kui sina omanikuna enam igapäevaselt mikrotasandil ettevõtte juhtimisega ei tegele. See tähendab, et kui käivitusfaasis on ettevõtjad sageli üheaegselt nii omaniku, juhatuse liikme, tegevjuhi kui töötaja rollis, siis nüüd võiks hakata mõtlema tegevjuhi ja töötajate palkamisele. Rollide ümbermängimine eeldab aga, et oled sisse seadnud korralikud süsteemid – seda nii aruandluse kui tööprotsesside mõistes.

Read more

rahavoogude juhtimine aruandlus

Süsteemne rahavoogude juhtimine üks olulisemaid eeldusi ettevõtte igapäevaseks toimimiseks ja pikaajaliste eesmärkide saavutamiseks. Kui rahavood on ebapiisavad, väljendub see koheselt ka ettevõtte finantsides – tekivad raskused tarnijate arvete või maksude tasumisel. Samuti pidurdub ettevõtte kasv. Aruandluse postituste seeria III osas räägime sellest, milliseid aruandeid rahavoogude juhtimisel kasutada ning kuidas juhtida rahavoogusid selliselt, et see ettevõtte arengut toetaks, mitte ei takistaks.

Read more