Ettevõtte finantsjuhtimine targalt

Ettevõtte finantsjuhtimine on oluline, et olla ettevõtluses edukas ja saavutada äris paremaid tulemusi. Peab seadma kaugemaid sihte ning nende nimel eesmärgipäraselt tegutsema.

Finantsjuhtimise kategooria: selgitused, soovitused ja mõtted finantsjuhtimisest

Finantsjuhtimine on oluline, selleks et iga järgnev aasta oleks sinu ettevõttele edukam kui eelmine. Robby&Bobby finantsjuhtimise kategooria puudutab järgnevaid teemasid: finantsprognoosimine- ja analüüs, käibekapitali juhtimine, investeerimine ning finantseerimine. Saa oma ettevõttest maksimum, ole tark finantsjuht ja asu kohe lugema!

sobiva raamatupidaja valik

Tänapäeval, kus kõikvõimalikku andmesisestust saab järjest rohkem automatiseerida, muutub raamatupidaja valikul üha määravamaks, kui hästi ta suudab numbreid tõlgendada. Kui ettevõtlust alustades vajatakse eelkõige personaalset nõuandjat ja kindlust, et raamatupidamine oleks korras, siis ettevõtte kasvades lisandub järk-järgult ka juhtimisaruandlus ja prognoosimine, mis omakorda võib kaasa tuua selle, et pead ühel hetkel oma pikaaegsest raamatupidamispartnerist lahti ütlema ning leidma uue ja sobivama.

Read more

finantsanalüüsi praktiline rakendamine

Viies ettevõttes läbi diagnostika, saad sa teada, milline oma sinu ettevõtte üldine finantstervis ja kus on võimalikud probleemid. Et ettevõtet järjekindlalt arendada, jääb selleks üksi aga väheks. Soovides püsivalt eesmärkide suunas liikuda, peaks sa lisaks tegelema ka finantsanalüüsi praktilise rakendamisega, et saaksid teha õigeid otsuseid õigel ajal ja oskaksid näha trendide liikumist ajas.

Read more

ettevõtte finantsid

Ettevõtja arenguteel võib eristada 5 erinevat etappi  ̶  unistaja, alustaja, edeneja, ettevõtja ja tegija. Unistaja oled sa siis, kui sa alles kaalud ettevõtjaks hakkamist. Vahel võib see soov olla kujunenud sellest, et enam ei soovita palgatööle naasta. Samuti võib idee välja kasvada varasemast töökogemusest või kõrvalisest hobist. Olles ettevõtte asutanud, saab sinust alustaja. Käivet veel ei ole või natuke juba on ning kuigi see ei pruugi veel olla piisavalt regulaarne, tundub kõik siiski uus ja huvitav.

Read more

ettevõtte diagnostika

Sageli kasutatakse finantssuhtarve vaid siis, kui pank või mõni muu rahastaja seda nõuab, nägemata nende juures ettevõttele vajalikku väärtust. Samas on finantssuhtarvud üks kõige ülevaatlikum viis oma ettevõtte diagnostikaks – nende abil on hea jälgida trende, samuti analüüsida, kuidas ettevõttel võrreldes konkurentidega läheb. Siin artiklis tutvustame 6 olulisemat suhtarvu, mida oma ettevõttes jälgida. Nende abil saad kohe hinnata, kuhu positsioneerub sinu ettevõte ja millised näitajad nõuavad kiiret reageerimist.

Read more

teenusettevõtte mõõdikud

Klassikaline ettevõtte juhtimisskeem näeb ette, et ettevõttele seatakse eesmärgid, määratakse tegevusplaan, tegutsetakse selle nimel ning lõpuks vaadatakse üle, kuidas läks. Öeldakse, et mida külvad, seda ka lõikad. Seetõttu on väga oluline, mida sa täpselt tulemuseks pead ning kuidas sa tulemust mõõdad. Näiteks kui sa loendad teenusettevõtte mõõdikuna klientide arvu ehk tükke, võib tagaplaanile jääda see, kuidas kliente teenindatakse ehk kvaliteet. Või keskendudes käibele, võib kergesti jääda tähelepanuta, kui suur on selle kõige juures tegelik kasum.

Read more

kasumi ettevõttesse investeerimine

Üks alatine küsimus ettevõtjate jaoks on, kui suure osa kasumist peaks investeerima ettevõttesse ja kui suure osa võiks välja võtta dividendide või töötasuna. Ettevõttesse investeerimine on ettevõtte kasvamise eelduseks. Kuid selleks, et eesmärkideni jõuda, peab investeeringute taga eksisteerima ka kindel plaan ja strateegia. Ning kõige selle juures ei tohiks ära unustada ettevõtte finantsilise stabiilsuse säilitamist ja ettevõtte omaniku enda finantsilisi huve.

Read more

teenuste kasumlikkus

Teenusettevõtetel seisab lähiaastatel ees rida suuri väljakutseid. Ettevõtete kasumlikkus on languses, kuid palgasurve on suur, mistõttu tuleb tegeleda töö efektiivsuse tõstmisega. Samal ajal võtavad järjest enam töid üle tarkvararobotid, mis töötavad 24-7 ja ei tee vigu. See kõik sunnib teenusettevõtteid mõtlema, milline on pakutavate teenuste kasumlikkus ja kuidas kasumlikkust tõsta.

Read more

ettevõtte finantstervis

Kui hästi on sinu ettevõte valmis vastu seisma majanduse võimalikule jahtumisele, mõne suure kliendi lahkumisele või konkurentide hinnasurvele? Et ettevõtte kasv oleks jätkusuutlik ja kasum pigem kasvaks, mitte ei kahaneks, tuleks oma ettevõtte finantstervisel regulaarselt silma peal hoida ja selle eest pidevalt hoolitseda, et vältida tulevikus tõsisemate probleemide avaldumist.

Read more

e-kaupleja hinnakujundus: kuidas määrata hinda ja kui suure rahavajadusega arvestadaE-kaubandusäris on tähtis oma tooteid õigesti hinnastada. Kahtlemata võib tekkida kiusatus müüa odavalt, sest hinnasurve on suur. Samas peab müük katma ära kõik kulud, mis e-kaubandusäriga seotud, lisaks peab müük tooma sisse piisavalt, et e-kaubandusäri oleks jätkusuutlik ja püsiv ning et aasta lõpu seisuga jääks midagi ka dividendide maksmiseks. Seepärast on hinnakujundus oluline teema iga e-kaupleja jaoks.

Read more

arendusplaan ettevõtte juhtimise tööriist äriplaan

Kas oled kunagi mõelnud sellest, et tahaksid oma ettevõtte eesmärke seada kiirelt ja kompaktselt, ilma 50-leheküljelist strateegiat koostamata? Kui see tunne on tuttav, siis võiksid proovida arendusplaani koostamist. Arendusplaan on 1-leheküljeline koond äriplaanist, mille abil saad oma tegevust eesmärgistada ja läbi mõelda, kuhu sa ikkagi päriselt jõuda tahad. Kui suudad ühele leheküljele koondada kõik olulised asjad, joonistuvad siit välja vajalikud tegevused. Ning kui sa neid tegevusi regulaarselt teed, siis tegevuste mõju kumuleerub ja ettevõte areneb oluliselt kiiremini.

Read more